Žyma: internet pravo

Internet pravo

Preuzmite publikaciju

Stvaranje nove digitalne zajednice neprekidnim povećavanjem brojem korisnika interneta neumitno je uslovilo enormni rast digitalnih informacija u svim oblicima. Ova pojava uzdrmala je tradicionalne koncepte u gotovo svim oblastima života i rada i nametnula je potrebu traženja novih rešenja. Neke od tih oblasti svakako su i oblasti intelektualne svojine, autorskih prava, zaštite podataka i privatnosti, elektronskog poslovanja i visokotehnološkog kriminala. U knjizi se govori o licencama kreativne zajednice koje danas prihvata ogroman broj autora i institucija u najvećem broju zemalja sveta. Ove licence su pravi primer dobrih rešenja u oblasti ostvarivanja sloboda i prava u digitalnoj zajednici. Podaci o ličnosti, tako i podaci koji se odnose na funkcionisanje pravnih lica ili državnih organa i institucija treba da budu na određeni način zaštićeni. Zaštita podrazumeva dvostruku aktivnost: sa jedne strane, ne smeju se učiniti javnim podaci koji nisu kao takvi određeni propisima; sa druge strane, to je problem obezbeđivanja integriteta računara i računarskih sistema u kojima se nalaze podaci koji su postavljeni na internet u nekom restriktivnom obliku (za strogo određeni broj korisnika koji imaju interes da u njih imaju uvid i sa njima dalje raspolažu). Pored regulisanjem zaštite privatnosti i podataka neophodno je posebnu pažnju dati području bezbednosti računarskih sistema i računarskih mreža, odnosno bezbednosti svih korisnika računara koji pristupaju sajber prostoru. U knjizi su analizirana pitanja poslovanja na internetu, sklapanja elektronskih ugovora definisanja procesnih pravila pri sklapanju elektronskih ugovora. Mnogobrojne zloupotrebe elektronskih podataka, lažno predstavljanje na internetu, elektronske prevare, elektronske sabotaže, unošenje virusa u računarske sisteme,neovlašćeno menjanje elektronskih podataka, linkovanje bez prethodne dozvole, i mnoge druge nedozvoljene radnje prilikom elektronske trgovine takođe su predmet knjige “Internet pravo”.

Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa

Preuzmite publikaciju

Najviše pravnih problema na Fejsbuku vezano je za pravo privatnosti, zaštitu podataka kao i mogućnost ostvarivanja prava na pravnu zaštitu. Ova pitanja regulisana su propisima EU i to pre svega Direktivom o zaštiti podataka (Directive 95/46/EC), Direktivom o privatnosti i elektronskim komunikacijama (Directive 2002/58/EC), Direktivom kojom se menja Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama (Directive 2006/24/EC), Direktivom kojom se takođe menja Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama (Directive 2009/136/EC), i Telekom paket Direktivom (Directive 2009/140/EC). Kao što se može primetiti, jedna od najvažijih direktiva je doneta još 1995. godine. I pored toga ova direktiva je ostala kamen temeljac u razvitku daljih pravnih propisa EU u oblasti zaštite podataka i prava privatnosti, pre svega zato što je dugogodišnja sudska praksa bazirana na ovoj direktivi. Ostale direktive predstavljaju nadogradnju kako bi se omogućila u primena ovih direktiva u oblasti elektronskih komunikacija. Direktiva iz 1995. godine poslužila je kao baza za novu Opštu uredbu o zaštiti podataka (Regulation 2016/679), koja počinje da se primenjuje 25.5.2018. godine. Niz primera iz prakse i sudskih presuda nastalih kao posledica korišćenja Fejsbuka, koji su navedeni u ovoj knjizi ” Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa” treba da predstavljaju ozbiljno upozorenje svim korisnicima ove društvene mreže sa ciljem da budu znatno oprezniji pri korišćenju ove društvene mreže, odnosno da budu svesni kakve sve posledice mogu izazvati njihove aktivnosti na Fejsbuku.