Pravna analiza Temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore

3. avgust 2022. g.

Istraživači Instituta za uporedno pravo, prof. dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik i Vasilije Marković, master, istraživač pripravnik izradili su Pravno mišljenje o otvorenim pitanjima u vezi sa Temeljnim ugovorom između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve. Analiza je izrađena na zahtev Vlade Crne Gore, koja se Institutu, kao jednom od najstarijih instituta za komparativnopravna istraživanja u Evropi, obratila radi davanja eksternog ekspertskog mišljenja o pitanju koje je u prethodnom periodu bilo predmet široke stručne debate u Crnoj Gori.

Pravno mišljenje istraživača našeg Instituta, koje sadrži osvrt na pravne primedbe upućene sadržini Temeljnog ugovora usvojenog od strane Vlade Crne Gore i Sinoda SPC, objavljeno je i dostupno je na internet stranici Vlade Crne Gore.

Još Vesti iz 2022.

Učešće prof. dr Ćeranić Perišić na međunarodnoj konferenciji u Atini

22. jun 2022. g. Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je sa referatom na međunarodnoj naučnoj konferenciji – 13 th Network Europe Conference “European integration perspectives in times of global crises” koja je održana od 19. do 22. juna 2022. godine u Atini

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na XXV budvanskim pravničkim danima

11-15. jun 2022. g. Od 11. do 15. juna 2022. godine, u hotelu „Mediteran“ u Bečićima, održano je jubilarno XXV Savetovanje pravnika „Budvanski pravnički dani“ o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva i pravosuđa, u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na konferenciji Intelektualna svojina i internet

14. jun 2022. g. Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je na šestoj konferenciji „Intelektualna svojina i internet“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS). Konferencija je održana 14. juna 2022. godine u hibridnom formatu - uživo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu uz direktan prenos na „Jutjub“ kanalu RNIDS-a.

Detaljnije

Održana naučna konferencija „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stеfаn Andonović“

10. jun 2022. g. Nakon godinu dana od preranog upokojenja našeg dragog Stefana Andonovića, u znak sećanja na njega, 10. juna 2022. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, u koorganizaiji sa Institututom za uporedno pravo, kućama u kojima je Stefan gradio svoju profesionalnu karijeru, održana je naučna konferencija „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović“.

Detaljnije

Učešće Jovane Misaliović na XIII Diplomatskom festivalu

9. jun 2022. g. Istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, Jovana Misailović učestvovala je na XIII Diplomatskom festivalu koji je organizovan u hibridnom modelu od strane International Relations Student Association Jagiellonian University, Krakov tokom 9-10 juna 2022. godine. Tema prezentacija Jovane Misailović bila je "Posting of Workers in EU - (Un)fulfilled Challenge?".

Detaljnije

Dr Miloš Stanić i doc. dr Miroslav Đorđević na konferenciji o istaknutim pravnicima

3. jun 2022. U organizaciji Saveta Evrope i Društva sudija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je naučna konferencija na temu “Uloga istaknutih pravnika u pravosudnim savetima”. Kao članovi radnih grupa za izradu seta pravosudnih zakona, dr Stanić (sudstvo) i doc. dr Đorđević (javno tužilaštvo), naučni saradnici našeg Instituta, uzeli su učešća i imali zapažena izlaganja u diskusiji na ovoj konferenciji.

Detaljnije

Poseta delegacije sa Univerziteta u Oznabriku

3. jun 2022. g. Institut za uporedno pravo je 3. 6. 2022. godine posetila delegacija Instituta za evropske pravne studije sa Univerziteta u Oznabriku (European Legal Studies Institute, University of Osnabrück). Delegaciju iz Oznabrika su činili José Carlos de Medeiros Nóbrega, Hinrich Doege i Daria Kupczynska,

Detaljnije

Učešće dr Gasmi i dr Prlje na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod okriljem Jean Monnet modula na Pravnom fakultetu u Podgorici

3-4. jun 2022. g. Dr Gordana Gasmi i dr Dragan Prlja imali su uvodno izlaganje po pozivu na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod okriljem Jean Monnet modula na Pravnom fakultetu u Podgorici: "Integrating the Western Balkans into the European Union's Internal Market - Challenges and Prospects" (Uključivanje Zapadnog Balkana u unutrašnje tržište Evropske unije - izazovi i perspektive).

Detaljnije

Učešće dr Knežević Bojović u radu regionalne konferencije u Severnoj Makedoniji

2-3. jun 2022. g. Dr Ana Knežević Bojović učestvovala je u radu Regionalne konferencije „Harmonizacija sudske prakse u vezi sa suđenjem u razumnom roku-standardi i sudska praksa“, koja se, 2. i 3. juna 2022. godine, održala u Skoplju, u Severnoj Makedoniji. Organizatori konferencije su Vrhovni sud Severne Makedonije i Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope.

Detaljnije

Poseta delegacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani

26. maj 2022. g. Institut za uporedno pravo je 26. 5. 2022. godine posetila delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Delegaciju Pravnog fakulteta iz Ljubljane su činili prof. dr Saša Zagorc, redovni profesor, prof. dr Samo Bardutzky, vanredni profesor, mr Marjan Kos, asistent, mr Ana Samobor, asistent i mr Mohor Fajdiga, istraživač,

Detaljnije

Učešće Jovane Rajić Ćalić na seminaru Instituta za pravne i društvene nauke

24. maj 2022. g. U utorak, 24. maja 2022. godine održan je peti vebinar Instituta za pravne i društvene nauke, u okviru koga je stručnoj javnosti predstavlјen deo rezultata strateškog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za 2021. godinu „Epidemija. Pravo. Društvo.“

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Kosovskoj Mitrovici

20-21. maj 2022. g. U periodu od 20. do 21. maja održana je u Kosovskoj Mitrovici Međunarodna naučna konferencija "Zaštita lјudskih prava i sloboda u svetlu nacionalnih i međunarodnih standarda" u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na ovoj konferenciji, već tradicionalno, učešće su uzeli brojni istraživači Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo podneo dva projekta u okviru programa Identiteti

18. maj 2022. g. Istraživači Instituta za uporedno pravo pripremaju dva predloga projekta u odgovoru na javni poziv Fonda za nauku raspisan u okviru programa "Identiteti". Predlozi se pripremaju sa partnerima iz drugih naučnoistraživačkih organizacija iz oblasti društvenih i humanističkih nauka:

Detaljnije

Učešće istraživača na međunarodnoj ENTAN konferenciji

14. maj 2022. U subotu, 14. maja 2022 godine istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo, Vasilije Marković uzeo je, preko interneta, učešće u trećoj godišnjoj ENTAN konferenciji koja se održala 13. i 14. maja u Konstanci, pod nazivom Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy.

Detaljnije

Iz štampe izašao broj 1/2022 časopisa Strani pravni život

9. maj 2022. g. Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je iz štampe izašao prvi broj časopisa Strani pravni život za 2022. godinu. Svoje priloge objavilo je 10 (ko)autora iz zemlje i inostranstva.

Detaljnije

Učešće dr Jelene Kostić na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Peruđi

28-29. april 2022. g. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo na poziv kolega iz Departmana za pravne nauke Univerziteta u Peruđi, učestovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Restorative Justice, mediation and protection of EU Financial interests” koja je održana od 28-29. aprila 2022. godine u organizaciji navedenog Univerziteta.

Detaljnije

Platforma za vizuelizaciju nalaza uporednopravne studije o integritetu u javnom sektoru

28. april 2022. g. Na internet stranici portal.cids.no nalazi se vizuelizacija zasnovana na nalazima uporedne pravne studije posvećene pitanjima od značaja za integritet u javnom sektoru u 6 pravnih oblasti: upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru, slobodan pristup informacijama od javnog značaja, sukob interesa, javne nabavke, zaštita zviždača i nezakonit nalog pretpostavljenog.

Detaljnije

Dr Jelena Kostić održala predavanje po pozivu u Rimu

26. april 2022. g. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo dana 26. aprila 2022. godine održala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta “Nicolò Cusano” u Rimu predavanje po pozivu na temu “Corruption and Financial Crimes Prevention in the Western Balkans Countries in the EU Accession Process".

Detaljnije

Otvoren legat prof. dr Pavla Nikolića

18. april 2022. g. U Institutu za uporedno pravo 18. aprila 2022. godine svečano je otvoren legat prof. dr Pavla Nikolića. Otvaranju legata prethodila je prezentacija knjige Constitutio lex superior objavljene u izdanju Instituta za uporedno pravo koja je posvećenja sećanju na prof. Nikolića.

Detaljnije

Izrada seta pravosudnih zakona: usklađivanje pravnog okvira sa ustavnim promenama

11. april 2021. g. Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Vladanom Petrovom i naučnim saradnikom u Institutu za uporedno pravo dr Milošem Stanićem, u okviru konsultativnog procesa povodom obrazovanja radnih grupa za izradu seta pravosudnih zakona.

Detaljnije

Iz štampe izašao broj 4/2021 časopisa Strani pravni život

2. mart 2022. g. Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je iz štampe izašao četvrti broj časopisa Strani pravni život za 2021. godinu. Ove godine broj 4 bio je posvećen pravu baltičkih država. Svoje priloge objavilo je 16 (ko)autora iz zemlje i inostranstva.

Detaljnije

IN MEMORIAM prof. dr Oliver Antić

Prof. dr Oliver Antić, direktor Instituta za uporedno pravo u periodu od 1997. do 2001. godine, iznenada je preminuo.

Detaljnije

Dr Mario Reljanović održao predavanje na Institutu društvenih nauka

9. februar 2022. g. U okviru ciklusa predavanja “Novi pogledi, perspektive i istraživanja teorije roda” Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike IDN, dr Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, održao je 9. februara 2022. godine onlajn predavanje „Seksualno uznemiravanje u oblasti rada“.

Detaljnije