Platforma za vizuelizaciju nalaza uporednopravne studije o integritetu u javnom sektoru

28. april 2022. g.

Na internet stranici portal.cids.no nalazi se vizuelizacija zasnovana na nalazima uporedne pravne studije posvećene pitanjima od značaja za integritet u javnom sektoru u 6 pravnih oblasti: upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru, slobodan pristup informacijama od javnog značaja, sukob interesa, javne nabavke, zaštita zviždača i nezakonit nalog pretpostavljenog.

Informacije se zasnivaju na uporednopravnoj analizi i odgovarajućoj metodologiji koju su razvili Institut za uporedno pravo i konsultant Žani Šapo (Zhani Shapo) iz Albanije. Uporednopravna studija obuhvata analizu pravnog okvira (ustava, zakona i podzakonskih akata), dok praksa u primeni propisa, koja ne zavisi samo od kvaliteta pravnog okvira, već i od šireg društvenog konteksta i političke kulture u svakoj državi, ovom prilikom nije bila obuhvaćena analizom.

U izradi analize učestvovali su sledeći istraživači Instituta za uporedno pravo: dr Ana Knežević Bojović, dr Jelena Kostić, dr Vesna Ćorić, dr Aleksandra Rabrenović, dr Mario Reljanović, dr Mirjana Glintić, dr Miroslav Đorđević i Jovana Misalović, master, kao i dr Marina Matić Bošković, naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Još Vesti iz 2022.

Učešće Jovane Rajić Ćalić na seminaru Instituta za pravne i društvene nauke

24. maj 2022. g. U utorak, 24. maja 2022. godine održan je peti vebinar Instituta za pravne i društvene nauke, u okviru koga je stručnoj javnosti predstavlјen deo rezultata strateškog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za 2021. godinu „Epidemija. Pravo. Društvo.“

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Kosovskoj Mitrovici

20-21. maj 2022. g. U periodu od 20. do 21. maja održana je u Kosovskoj Mitrovici Međunarodna naučna konferencija "Zaštita lјudskih prava i sloboda u svetlu nacionalnih i međunarodnih standarda" u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na ovoj konferenciji, već tradicionalno, učešće su uzeli brojni istraživači Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo podneo dva projekta u okviru programa Identiteti

18. maj 2022. g. Istraživači Instituta za uporedno pravo pripremaju dva predloga projekta u odgovoru na javni poziv Fonda za nauku raspisan u okviru programa "Identiteti". Predlozi se pripremaju sa partnerima iz drugih naučnoistraživačkih organizacija iz oblasti društvenih i humanističkih nauka:

Detaljnije

Učešće istraživača na međunarodnoj ENTAN konferenciji

14. maj 2022. U subotu, 14. maja 2022 godine istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo, Vasilije Marković uzeo je, preko interneta, učešće u trećoj godišnjoj ENTAN konferenciji koja se održala 13. i 14. maja u Konstanci, pod nazivom Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy.

Detaljnije

Iz štampe izašao broj 1/2022 časopisa Strani pravni život

9. maj 2022. g. Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je iz štampe izašao prvi broj časopisa Strani pravni život za 2022. godinu. Svoje priloge objavilo je 10 (ko)autora iz zemlje i inostranstva.

Detaljnije

Učešće dr Jelene Kostić na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Peruđi

28-29. april 2022. g. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo na poziv kolega iz Departmana za pravne nauke Univerziteta u Peruđi, učestovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Restorative Justice, mediation and protection of EU Financial interests” koja je održana od 28-29. aprila 2022. godine u organizaciji navedenog Univerziteta.

Detaljnije

Dr Jelena Kostić održala predavanje po pozivu u Rimu

26. april 2022. g. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo dana 26. aprila 2022. godine održala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta “Nicolò Cusano” u Rimu predavanje po pozivu na temu “Corruption and Financial Crimes Prevention in the Western Balkans Countries in the EU Accession Process".

Detaljnije

Otvoren legat prof. dr Pavla Nikolića

18. april 2022. g. U Institutu za uporedno pravo 18. aprila 2022. godine svečano je otvoren legat prof. dr Pavla Nikolića. Otvaranju legata prethodila je prezentacija knjige Constitutio lex superior objavljene u izdanju Instituta za uporedno pravo koja je posvećenja sećanju na prof. Nikolića.

Detaljnije

Izrada seta pravosudnih zakona: usklađivanje pravnog okvira sa ustavnim promenama

11. april 2021. g. Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Vladanom Petrovom i naučnim saradnikom u Institutu za uporedno pravo dr Milošem Stanićem, u okviru konsultativnog procesa povodom obrazovanja radnih grupa za izradu seta pravosudnih zakona.

Detaljnije

Iz štampe izašao broj 4/2021 časopisa Strani pravni život

2. mart 2022. g. Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je iz štampe izašao četvrti broj časopisa Strani pravni život za 2021. godinu. Ove godine broj 4 bio je posvećen pravu baltičkih država. Svoje priloge objavilo je 16 (ko)autora iz zemlje i inostranstva.

Detaljnije

IN MEMORIAM prof. dr Oliver Antić

Prof. dr Oliver Antić, direktor Instituta za uporedno pravo u periodu od 1997. do 2001. godine, iznenada je preminuo.

Detaljnije

Dr Mario Reljanović održao predavanje na Institutu društvenih nauka

9. februar 2022. g. U okviru ciklusa predavanja “Novi pogledi, perspektive i istraživanja teorije roda” Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike IDN, dr Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, održao je 9. februara 2022. godine onlajn predavanje „Seksualno uznemiravanje u oblasti rada“.

Detaljnije