23. javni poziv za dodelu stipendija studentima doktorskih akademskih studija

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 25. 1. 2023. godine raspisalo je Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2023. godini za 14 programskih aktivnosti.

U okviru ovog javnog poziva objavlјen je i 23. javni poziv za dodelu stipendija studentima doktorskih akademskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija koji se uklјučuju u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Javni poziv za stipendiranje doktoranada objavlјen je 25. 1. 2023. godine i otvoren je 30 dana od datuma objavlјivanja zaklјučno sa 24. 2. 2023. godine.

Kriterijumi, uputstva, prijave i ostali obrasci mogu se preuzeti na veb-sajtu Ministarstva www.nitra.gov.rs.