23. јавни позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија

Министарство науке, технолошког развоја и иновација, 25. 1. 2023. године расписало је Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2023. години за 14 програмских активности.

У оквиру овог јавног позива објавЉен је и 23. јавни позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија који се укЉучују у рад акредитованих научноистраживачких организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Јавни позив за стипендирање докторанада објавЉен је 25. 1. 2023. године и отворен је 30 дана од датума објавЉивања закЉучно са 24. 2. 2023. године.

Критеријуми, упутства, пријаве и остали обрасци могу се преузети на веб-сајту Министарства www.nitra.gov.rs.