Ana Zdravković održala predavanje o SLAPP tužbama u okviru treninga za novinare „SLAPP tužbe – i šta ćemo sa njima?“

28. decembar 2023.

Ana Zdravković održavala je predavanje o SLAPP tužbama u okviru treninga za novinare „SLAPP tužbe – i šta ćemo sa njima?“, koje je Fondacija Slavko Ćuruvija organizovala 21. i 22. decembra u okviru projekta „Ensuring Justice for Freedom of Expression: Measuring Effectiveness of Judicial Protection“. U treningu su učestvovali novinari iz različitih medija širom zemlje, a okupljanje je poslužilo i kao prilika za razmenu ne samo teorijskih razmatranja, već i iskustava iz uporedne i domaće prakse u pogledu izazova povezanih sa medijskim sporovima, kao i za diskusiju o nedavnim izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima Republike Srbije.

Još Vesti iz 2023.

Vasilije Marković boravio kao gostujući predavač na Pravnom fakultetu u Banja Luci

Dana 25. i 26. decembra 2023. godine, Vasilije Marković, istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo boravio je na Pravnom fakultetu u Banja Luci i tom prilikom održao je studentima 3. i 4. godine po dva časa vežbi na predmetima Upravno pravo i Upravni postupak i upravni spor.

Detaljnije

Naši istraživači održali predavanja u okviru studija za inovaciju znanja iz osiguranja

23. decembar 2023. Prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo i dr Mirjana Glintić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, 23. decembra održali su predavanja na Studijama za inovaciju znanja iz osiguranja pod nazivom „Novi proizvodi osiguranja, tehnološke inovacije i zaštita korisnika u osiguranju“ ...

Detaljnije

Učešće istraživača na Kopaoničkoj školi prirodnog prava

Na najvećem skupu pravnika Srbije, Kopaoničkoj školi prirodnog prava - Slobodan Perović, učestovali su istraživači Instituta za uporedno pravo - dr Miloš Stanić, viši naučni saradnik, dr Jelena Vukadinović Marković, naučna saradnica i dr Mirjana Glintić, naučna saradnica.

Detaljnije

Učešće Ivane Radomirović na interdisciplinarnom kursu „Kako komunicirati savremenu nauku“ u organizaciji Centra za promociju nauke

Naša koleginica Ivana Radomirović je pohađala trodnevni kurs „Kako komunicirati savremenu nauku“, koji je organizovan od strane Centra za promociju nauke od 12. do 14. decembra. Autor kursa i predavač je dr Darko Donevski, astrofizičar i naučni komunikator...

Detaljnije

Direktor Čolović učestvovao na 82. sednici Skupštine UNIDROIT

Dana 14. 12. 2023.godine održana je 82. sednica Skupštine UNIDROIT u Rimu na kojoj je učestvovao direktor Instituta za uporedno pravo prof. dr Vladimir Čolović.

Detaljnije

Studijski boravak Vasilija Markovića na Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci

U periodu od 10. novembra do 10. decembra istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo, Vasilije Marković, boravio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci. Studijski boravak realizovan je u sklopu sporazuma o saradnji Instituta za uporedno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta u Firenci koji su potpisali direktor Instituta prof. dr Vladimir Čolović i dekan prof. dr Alesandro Simoni u maju 2023. godine.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta za uporedno pravo na Master class-u Regulisanje veštačke inteligencije: pravni i etički izazovi

U periodu od oktobra do novembra 2023. godine, Institut za veštačku inteligenciju Srbije i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu organizovali su četiri dvodnevna predavanja u okviru Master Class-a Regulisanje veštačke inteligencije: pravni i etički izazovi.

Detaljnije

Promocija Priručnika za primenu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu dana 11.12.2023. godine održana je promocija "Priručnika za primenu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima". Promociji je prisustvovao i okupljenima se obratio i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo dr Mario Reljanović, kao jedan od autora publikacije.

Detaljnije

Održana treća konferencija „Srpski fudbal-uporednopravni izazovi i perspektive“ na Institutu za uporedno pravo

Treća po redu naučna konferencija Srpski fudbal-uporednopravni izazovi i perspektive održana je dana 4. 12. 2023. godine na Institutu za uporedno pravo.

Detaljnije

Naš istraživač saradnik Aleksandar Mihajlović učestvovao je na Nacionalnom naučnom skupu „Osuđenička populacija: Nove perspektive“

Dana 4. 12. 2023. godine, Aleksandar Mihajlović, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovao je na Nacionalnom naučnom skupu „Osuđenička populacija: Nove perspektive“.

Detaljnije

Održan sastanak predstavnika Instituta za uporedno pravo i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Dana 30.11.2023. godine u prostorijama kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti održan je sastanak v.d. pomoćnice poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tatjane Prijić i predstavnika Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Poseta delegacije Instituta za uporedno pravo Fudbalskom savezu Srbije

29. novembar 2023. Delegacija Instituta za uporedno pravo koju su činili prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta, dr Miloš Stanić, viši naučni saradnik i Anja Bezbradica, istraživač saradnik, bila je dana 28.11.2023. godine u poseti Fudbalskom savezu Srbije ...

Detaljnije

Potpisan sporazum o saradnji između Agencije za sprečavanje korupcije i Instituta za uporedno pravo

U Agenciji za sprečavanje korupcije, dana 27. novembra 2023. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Agencije za sprečavanje korupcije i Instituta za uporedno pravo, radi uspostavljanja naučno-stručne saradnje u vezi sa studijsko-analitičkim poslovima pronalaženja najboljih rešenja u oblasti sprečavanja korupcije u cilju doslednog poštovanja principa vladavine prava.

Detaljnije

Naš istraživač Ljubomir Tintor učestvovao na XVIII međunarodnoj konferenciji o pravu u jugoistočnoj Evropi – „HARMONIUS Poslovni i pravni izazovi Otvorenog Balkana“

Ljubomir Tintor, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo je učestvovao na XVIII međunarodnoj konferenciji o pravu u jugoistočnoj Evropi – „HARMONIUS Poslovni i pravni izazovi Otvorenog Balkana“, održanoj 24. novembra 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u Privrednoj komori Srbije...

Detaljnije

Poseta delegacije sa Departmana za pravne nauke Univerziteta u Salernu Institutu za uporedno pravo u Beogradu

Dana 15. novembra 2023. godine, Institut za uporedno pravo posetili su Prof. dr Teresa Russo i doktorand Stefano Busillo sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu. Cilj posete bio je razgovor o realizaciji zajedničkog projekta koji podrazumeva sprovođenje istraživanja, organizaciju i objavljivanje zbornika radova sa međunarodne naučne konferencije

Detaljnije

Gostujuće predavanje Ane Zdravković na Univerzitetu u Đenovi

Istraživačica saradnica Instituta za uporedno pravo Ana Zdravković održala je predavanje na temu „Absolutely Not Absolute? - Some Reflections on the Non-Derogable Status of Freedom of Thought, Conscious and Religion“ na Univerzitetu u Đenovi.

Detaljnije

Dr Iva Tošić održala predavanje na Studijama za inovaciju znanja iz osiguranja

Dr Iva Tošić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, 28. oktobra održala je predavanje na Studijama za inovaciju znanja iz osiguranja pod nazivom „Novi proizvodi osiguranja, tehnološke inovacije i zaštita korisnika u osiguranju“.

Detaljnije

Održan XII Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu “Pravne praznine i punoća prava”

Dana 28. oktobra 2023. godine održan je XII po redu naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kome su učešće uzeli i istraživači našeg Instituta.

Detaljnije

Održan oktobarski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

U Institutu za uporedno pravo održan je oktobarski naučni seminar na temu „Povezivanje autorskih profila: ORCID, Scopus, Web of Science, OpenAIRE". Predavanje je održala Milica Ševkušić, viši diplomirani bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU i nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta za uporedno pravo na međunarodnoj konferenciji Instituta za uporedno pravo u Lozani

Viša naučna saradnica dr Jelena Kostić i naučna saradnica dr Mirjana Glintić učestvovale su na međunarodnoj konferenciji “The Changing Concept of National Security and The International Economic Law System“ u Lozani, koju je organizovao švajcarski Institut za uporedno pravo (Institut suisse de droit comparé).

Detaljnije

Održana konferencija „Savremeno državno-crkveno pravo“

Od 12. do 14. oktobra 2023 godine održana je u Budvi treća međunarodna naučna konferencija posvećena državno crkvenom pravu. Ovogodišnja konferencija održana je pod nazivom „Savremeno državno-crkveno pravo“. Kao i 2015. i 2019. godine, saorganizatori ovogodišnje međunarodne naučne konferencije bili su Institut za uporedno pravo iz Beograda i Mitropolija crnogorsko primorska Srpske pravoslavne crkve, a uz pokroviteljstvo Opštine Budva.

Detaljnije

Istraživačice Instituta učestvovale u međunarodnoj konferenciji o opštem upravnom postupku

U sali Privredne komore Srbije u Beogradu, 13. oktobra 2023. godine, održana je međunarodna konferencija „Analiza Zakona o opštem upravnom postupku u funkciji privrede i građana“, koju je organizovala konsultantska kuća „Eurosfera“.

Detaljnije

Učešće naših istraživača na XXV Savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

U periodu od 5-8. oktobra 2023. godine na Zlatiboru održano je XXV Savetovanje Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije pod nazivom "Radno pravo u propisima i praksi". Institut za uporedno pravo je od ove godine saizdavač časopisa pomenutog Udruženja sa Savetovanja.

Detaljnije

Učešće istraživača na Oktobarskim pravničkim danima u Banja Luci

U periodu od 6. do 7. oktobra 2023. godine u Banjoj Luci su odžani 20. Oktobarski pravnički dani u organizaciji Udruženja pravnika Republike Srpske. Na naučnom skupu su sa referatima učestvovali istraživači Instituta za uporedno pravo: prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik i prof. dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik.

Detaljnije

Učešće viših naučnih saradnica Instituta za uporedno pravo u konferenciji o vrednovanju rada sudija

Društvo sudija Srbije, zajedno sa Međunarodnim udruženjem sudija i tužilaca za demokratiju i slobode (MEDEL), a uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo, održalo je u petak 6. oktobra 2023. godine međunarodnu konferenciju Vrednovanje rada sudija. Viša naučna saradnica Instituta dr Ana Knežević Bojović bila je jedan od panelista na konferenciji.

Detaljnije

Dr Jelena Ćeranić Perišić u Međunarodnom institutu za unifikaciju privatnog prava u Rimu (UNIDROIT)

Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je na predstavljanju publikacije „Principi o digitalnoj imovini i privatnom pravu”, održanom u sedištu Međunarodnog instituta za unifikaciju privatnog prava u Rimu, 4. oktobra 2023. godine.

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na 14. konferenciji posvećenoj proširenju EU i evropskim integracijama

Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je sa referatom na međunarodnoj naučnoj konferenciji – 14th Network Europe Conference „EU Enlargement and European Integration: Challenges and Perspectives”.

Detaljnije

Održana XXVI Međunarodna naučna konferencija ,,Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“

U organizaciji Instituta za uporedno pravo, Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije iz Beograda održana je od 20. do 22. septembra u Valjevu XXVI Međunarodna naučna konferencija ,,Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje". Reč je o najstarijoj međunarodnoj naučnoj konferenciji iz oblasti odštetnog prava i prava osiguranja koja se održava u ovom delu jugoistočne Evrope.

Detaljnije

Održana četvrta međunarodna naučna konferencija Regional Law Review

U organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta u Pečuju iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, održana je četvrta međunarodna naučna konferencija Regional Law Review...

Detaljnije

Učešće istraživačica Instituta za uporedno pravo u godišnjoj konferenciji Instituta za evropsko pravo

13. septembar 2023. Viša naučna saradnica Ana Knežević Bojović i naučna saradnica Mirjana Glintić učestvovale su u godišnjoj konferenciji Instituta za evropsko pravo (European Law Institute – ELI). Konferencija je održana u prostorijima Univerziteta u Beču u periodu od 6. do 8. septembra 2023. godine ...

Detaljnije

Učešće Aleksandra Mihajlovića na letnjoj školi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Splitu

Aleksandar Mihajlović, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovao je na letnjoj školi “New Challenges for European Integration - Ukrainian War and its implications for the European Union and the Western Balkans”, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Splitu, u periodu od 3. do 9. septembra 2023. godine.

Detaljnije

Jana Ivanović Grahovac na istraživačkom boravku na Institutu za uporedno pravo

27. jul 2023. Jana Ivanović Grahovac bila je na istraživačkom boravku na Institutu za uporedno pravo u periodu od 19.06.2023. godine do 28.07.2023. godine. Jana je diplomirana pravnica i svoje školovanje je nastavila na Globalnom kampusu ljudskih prava (Global Campus of Human Rights) kao stipendistkinja Evropske komisije ...

Detaljnije

Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić održala predavanje na Institutu za fiziku u Beogradu

21. jun 2023. U okviru redovnog seminara Inovacionog centra Instituta za fiziku u Beogradu, 21. juna 2023. godine prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo održala je predavanje na temu Unitarni patent ....

Detaljnije

Održana međunarodna naučna konferencija “Admissibility of Evidence in the European Legal Space”

15. jun 2023.  Međunarodna naučna konferencija "Admissibility of Evidence in the European Legal Space"  čiji su organizatori Kriminalističko-policijski univerzitet i Institut za uporedno pravo održana je 15. juna 2023. godine na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu.

Detaljnije

Održan junski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

15. jun 2023. Na junskom naučnom seminaru koji je održan u Institutu za uporedno pravo 15. juna 2023. godine, Ana Đorđević, diplomirani bibliotekar Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, je održala predavanje na temu „Citiranje literature i bibliografski alati”.

Detaljnije

Naučno-istraživački boravak naših istraživača u Maks Plank institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu

Tokom maja 2023. godine tri istraživača Instituta za uporedno pravo, dr Mirjana Glintić, naučni saradnik, dr Iva Tošić, istraživač saradnik i Jovana Misailović, istraživač saradnik, sprovela su naučno-istraživački boravak na Maks Plank institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu...

Detaljnije

Učešće naših istraživača na „Budvanskim pravničkim danima“

7. jun 2023. godine Na 26. savetovanju „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa u okviru Budvanskih pravničkih dana“ u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske održanom u periodu od 2-6.6.2023. godine u hotelu Mediteran u Bečićima učešće su uzeli i istraživači Instituta za uporedno pravo u Beogradu ...

Detaljnije

Naše istraživačice na usavršavanju ,,Spring School LAW AND GENDER“

6. jun 2023. godine Jovana Rajić Ćalić i Ana Zdravković, istraživačice saradnice Instituta za uporedno pravo učestvovale su u periodu od 22. maja do 5. juna 2023. godine na prolećnoj školi o pravu i rodu ,,Spring School LAW AND GENDER“ ...

Detaljnije

Učešće Ivane Radomirović u Poljsko-evropskoj pravnoj školi u Poljskoj

5. jun 2023. Ivana Radomirović, istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo, uzela je učešće u drugoj letnjoj školi prava pod naslovom „Poljsko-evropska škola prava“, koju je organizovao Univerzitet u Bijalistoku u Poljskoj, u okviru programa „SPINAKER – intenzivni međunarodni program nastave“.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo pokrenuo blog

4. jun 2023. Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je počeo sa radom blog Instituta za uporedno pravo! Rukovodeći se idejom da je potrebno izazove moderne pravne teorije i prakse približiti zainteresovanoj javnosti u formatu kraćem od naučnog rada, ali uz neizostavno oslanjanje na osnovnu naučnoistraživačku aparaturu, Institut za uporedno pravo je pokrenuo sopstveni blog.

Detaljnije

Naši istraživači učestvovali na XXXI Susretu pravnika u privredi

U periodu od 28. do 31. maja 2023. godine u kongresnom centru hotela „Fontana” u Vrnjačkoj Banji održan je XXXI Susret pravnika u privredi Republike Srbije u organizaciji Udruženja pravnika u privredi Srbije...

Detaljnije

Delegacija Instituta za uporedno pravo na proslavi Dana Instituta za fiziku u Beogradu

31. maj. 2023. godine U utorak 30. maja 2023. godine, delegacija Instituta za uporedno pravo koju su činili dr Milica Matijević, rukovodilac Odeljenja za projekte, dr Ana Knežević Bojović, dr Vesna Ćorić, Ana Zdravković i Vasilije Marković prisustvovala je svečanosti povodom dana Instituta za fiziku ...

Detaljnije

Ivana Radomirović dobitnica nagrade „Katarina Lengold Marinković“

30. maj 2023. godine. Advokatska komora Vojvodine je 19. maja 2023. godine u Velikoj sali Skupštine Vojvodine obeležila Dan advokature. Tom prilikom uručene su i plakete pobednicima konkursa Glasnika Advokatske komore Vojvodine ...

Detaljnije

Poseta delegacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Firenci i potpisivanje sporazuma o naučnoj saradnji

U utorak, 23. maja 2023. godine Institut za uporedno pravo posetila je delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Firenci, koja je tim povodom doputovala u Beograd. Delegaciju je predvodio dekan ovog fakulteta, profesor dr Alesandro Simoni (Alessandro Simoni), a u njenom sastavu su bili i naučni saradnik, dr Đakomo Paili (Giacomo Pailli), i sedam studenata-kinja doktorskih studija...

Detaljnije

Istraživači Instituta za uporedno pravo učestvovali na konferenciji u Kosovskoj Mitrovici

U periodu od 19. do 20. maja 2023. godine održan je u Kosovskoj Mitrovici međunarodni naučni skup „Pravo između ideala i stvarnosti” u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Instituta za uporedno pravo. Na skupu su sa referatima učestvovali prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik i prof. dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik ...

Detaljnije

Održan naučni skup „Reforma pravosudnog sistema Srbije“ u saorganizaciji Instituta za uporedno pravo

Naučni skup „Reforma pravosudnog sistema Srbije“ koji su organizovali Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union i Udruženje pravnika Srbije održan je 12. i 13. maja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Savetovanje je okupilo renomirane predstavnika nauke i pravosuđa, sudije, zamenike javih tužilaca, advokate, javne beležnike i javne izvršitelje ...

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević izabran za potpredsednika Visokog saveta tužilaštva

13. maj 2023. Naš kolega, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević izabran je za člana Visokog saveta tužilaštva iz reda izbornih članova koje bira Narodna skupština. Na plenarnoj sednici parlamenta je dobio 156 glasova, da bi potom bio izabran od strane Komisije jednoglasno. Na prvoj sednici Saveta Đorđević je jednoglasno izabran za potpredsednika Visokog saveta tužilaštva.

Detaljnije

Promocija zbornika „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović“ i dodela nagrada „Dr Stefan Andonović“ za najbolji naučni rad

Dana 12. maja 2023. godine u Institutu za uporedno pravo u Beogradu održana je promocija zbornika „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović“, urednika Jovane Rajić Ćalić, u saizdavaštvu Insituta za uporedno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu...

Detaljnije

Učešće našeg istraživača Vasilija Markovića na Trećoj ENTAN trening školi u Zagrebu

8-11. maj 2023. Istraživač Instituta za uporedno pravo Vasilije Marković, učestvovao je od 8. do 11. maja 2023. godine na Trećoj ENTAN trening školi na Libertas univerzitetu u Zagrebu. Polaznici ENTAN trening škole imali su priliku da zajedno sa kolegama iz Evrope i sveta razmene iskustva i mišlјenja o teoriji i praksama neteritorijalne manjinske autonomije, kako kroz predavanja, tako i kroz više interaktivnih radionica.

Detaljnije

Učešće Ane Zdravković na međunarodnoj ALF sesiji u okviru Trećeg seminara za studente doktorskih studija – PhD Colloquium

10-11. maj 2023. Ana Zdravković, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, predstavila je temu svoje doktorske disertacije „Apsolutna ljudska prava“ na međunarodnoj ALF sesiji u okviru Trećeg seminara za studente doktorskih studija – PhD Colloquium, koji je održan 10. i 11. maja 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Detaljnije