Jana Ivanović Grahovac na istraživačkom boravku na Institutu za uporedno pravo

27. jul 2023. Jana Ivanović Grahovac bila je na istraživačkom boravku na Institutu za uporedno pravo u periodu od 19.06.2023. godine do 28.07.2023. godine. Jana je diplomirana pravnica i svoje školovanje je nastavila na Globalnom kampusu ljudskih prava (Global Campus of Human Rights) kao stipendistkinja Evropske komisije. Studentkinja je master studija iz oblasti ljudskih prava i demokratije, koje se organizuju pod zajedničkim pokroviteljstvom Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji. Za obavljanje staža u trajanju od šest nedelja, koji predstavlja obavezu u okviru studija, odabrala je istraživački boravak na našem institutu.  Tokom posete obavila je istraživanje za izradu master rada na temu „Violation of the Right to Trial Within a Reasonable Time in Serbia Based on the Case Law of the European Court of Human Rights“.

Još Vesti iz 2023.

Održana četvrta međunarodna naučna konferencija Regional Law Review

U organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta u Pečuju iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, održana je četvrta međunarodna naučna konferencija Regional Law Review...

Detaljnije

Učešće istraživačica Instituta za uporedno pravo u godišnjoj konferenciji Instituta za evropsko pravo

13. septembar 2023. Viša naučna saradnica Ana Knežević Bojović i naučna saradnica Mirjana Glintić učestvovale su u godišnjoj konferenciji Instituta za evropsko pravo (European Law Institute – ELI). Konferencija je održana u prostorijima Univerziteta u Beču u periodu od 6. do 8. septembra 2023. godine ...

Detaljnije

Učešće Aleksandra Mihajlovića na letnjoj školi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Splitu

Aleksandar Mihajlović, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovao je na letnjoj školi “New Challenges for European Integration - Ukrainian War and its implications for the European Union and the Western Balkans”, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Splitu, u periodu od 3. do 9. septembra 2023. godine.

Detaljnije

Jana Ivanović Grahovac na istraživačkom boravku na Institutu za uporedno pravo

27. jul 2023. Jana Ivanović Grahovac bila je na istraživačkom boravku na Institutu za uporedno pravo u periodu od 19.06.2023. godine do 28.07.2023. godine. Jana je diplomirana pravnica i svoje školovanje je nastavila na Globalnom kampusu ljudskih prava (Global Campus of Human Rights) kao stipendistkinja Evropske komisije ...

Detaljnije

Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić održala predavanje na Institutu za fiziku u Beogradu

21. jun 2023. U okviru redovnog seminara Inovacionog centra Instituta za fiziku u Beogradu, 21. juna 2023. godine prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo održala je predavanje na temu Unitarni patent ....

Detaljnije

Održana međunarodna naučna konferencija “Admissibility of Evidence in the European Legal Space”

15. jun 2023.  Međunarodna naučna konferencija "Admissibility of Evidence in the European Legal Space"  čiji su organizatori Kriminalističko-policijski univerzitet i Institut za uporedno pravo održana je 15. juna 2023. godine na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu.

Detaljnije

Održan junski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

15. jun 2023. Na junskom naučnom seminaru koji je održan u Institutu za uporedno pravo 15. juna 2023. godine, Ana Đorđević, diplomirani bibliotekar Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, je održala predavanje na temu „Citiranje literature i bibliografski alati”.

Detaljnije

Naučno-istraživački boravak naših istraživača u Maks Plank institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu

Tokom maja 2023. godine tri istraživača Instituta za uporedno pravo, dr Mirjana Glintić, naučni saradnik, dr Iva Tošić, istraživač saradnik i Jovana Misailović, istraživač saradnik, sprovela su naučno-istraživački boravak na Maks Plank institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu...

Detaljnije

Učešće naših istraživača na „Budvanskim pravničkim danima“

7. jun 2023. godine Na 26. savetovanju „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa u okviru Budvanskih pravničkih dana“ u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske održanom u periodu od 2-6.6.2023. godine u hotelu Mediteran u Bečićima učešće su uzeli i istraživači Instituta za uporedno pravo u Beogradu ...

Detaljnije

Naše istraživačice na usavršavanju ,,Spring School LAW AND GENDER“

6. jun 2023. godine Jovana Rajić Ćalić i Ana Zdravković, istraživačice saradnice Instituta za uporedno pravo učestvovale su u periodu od 22. maja do 5. juna 2023. godine na prolećnoj školi o pravu i rodu ,,Spring School LAW AND GENDER“ ...

Detaljnije

Učešće Ivane Radomirović u Poljsko-evropskoj pravnoj školi u Poljskoj

5. jun 2023. Ivana Radomirović, istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo, uzela je učešće u drugoj letnjoj školi prava pod naslovom „Poljsko-evropska škola prava“, koju je organizovao Univerzitet u Bijalistoku u Poljskoj, u okviru programa „SPINAKER – intenzivni međunarodni program nastave“.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo pokrenuo blog

4. jun 2023. Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je počeo sa radom blog Instituta za uporedno pravo! Rukovodeći se idejom da je potrebno izazove moderne pravne teorije i prakse približiti zainteresovanoj javnosti u formatu kraćem od naučnog rada, ali uz neizostavno oslanjanje na osnovnu naučnoistraživačku aparaturu, Institut za uporedno pravo je pokrenuo sopstveni blog.

Detaljnije

Naši istraživači učestvovali na XXXI Susretu pravnika u privredi

U periodu od 28. do 31. maja 2023. godine u kongresnom centru hotela „Fontana” u Vrnjačkoj Banji održan je XXXI Susret pravnika u privredi Republike Srbije u organizaciji Udruženja pravnika u privredi Srbije...

Detaljnije

Delegacija Instituta za uporedno pravo na proslavi Dana Instituta za fiziku u Beogradu

31. maj. 2023. godine U utorak 30. maja 2023. godine, delegacija Instituta za uporedno pravo koju su činili dr Milica Matijević, rukovodilac Odeljenja za projekte, dr Ana Knežević Bojović, dr Vesna Ćorić, Ana Zdravković i Vasilije Marković prisustvovala je svečanosti povodom dana Instituta za fiziku ...

Detaljnije

Ivana Radomirović dobitnica nagrade „Katarina Lengold Marinković“

30. maj 2023. godine. Advokatska komora Vojvodine je 19. maja 2023. godine u Velikoj sali Skupštine Vojvodine obeležila Dan advokature. Tom prilikom uručene su i plakete pobednicima konkursa Glasnika Advokatske komore Vojvodine ...

Detaljnije

Poseta delegacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Firenci i potpisivanje sporazuma o naučnoj saradnji

U utorak, 23. maja 2023. godine Institut za uporedno pravo posetila je delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Firenci, koja je tim povodom doputovala u Beograd. Delegaciju je predvodio dekan ovog fakulteta, profesor dr Alesandro Simoni (Alessandro Simoni), a u njenom sastavu su bili i naučni saradnik, dr Đakomo Paili (Giacomo Pailli), i sedam studenata-kinja doktorskih studija...

Detaljnije

Istraživači Instituta za uporedno pravo učestvovali na konferenciji u Kosovskoj Mitrovici

U periodu od 19. do 20. maja 2023. godine održan je u Kosovskoj Mitrovici međunarodni naučni skup „Pravo između ideala i stvarnosti” u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Instituta za uporedno pravo. Na skupu su sa referatima učestvovali prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik i prof. dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik ...

Detaljnije

Održan naučni skup „Reforma pravosudnog sistema Srbije“ u saorganizaciji Instituta za uporedno pravo

Naučni skup „Reforma pravosudnog sistema Srbije“ koji su organizovali Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union i Udruženje pravnika Srbije održan je 12. i 13. maja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Savetovanje je okupilo renomirane predstavnika nauke i pravosuđa, sudije, zamenike javih tužilaca, advokate, javne beležnike i javne izvršitelje ...

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević izabran za potpredsednika Visokog saveta tužilaštva

13. maj 2023. Naš kolega, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević izabran je za člana Visokog saveta tužilaštva iz reda izbornih članova koje bira Narodna skupština. Na plenarnoj sednici parlamenta je dobio 156 glasova, da bi potom bio izabran od strane Komisije jednoglasno. Na prvoj sednici Saveta Đorđević je jednoglasno izabran za potpredsednika Visokog saveta tužilaštva.

Detaljnije

Promocija zbornika „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović“ i dodela nagrada „Dr Stefan Andonović“ za najbolji naučni rad

Dana 12. maja 2023. godine u Institutu za uporedno pravo u Beogradu održana je promocija zbornika „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović“, urednika Jovane Rajić Ćalić, u saizdavaštvu Insituta za uporedno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu...

Detaljnije

Učešće našeg istraživača Vasilija Markovića na Trećoj ENTAN trening školi u Zagrebu

8-11. maj 2023. Istraživač Instituta za uporedno pravo Vasilije Marković, učestvovao je od 8. do 11. maja 2023. godine na Trećoj ENTAN trening školi na Libertas univerzitetu u Zagrebu. Polaznici ENTAN trening škole imali su priliku da zajedno sa kolegama iz Evrope i sveta razmene iskustva i mišlјenja o teoriji i praksama neteritorijalne manjinske autonomije, kako kroz predavanja, tako i kroz više interaktivnih radionica.

Detaljnije

Učešće Ane Zdravković na međunarodnoj ALF sesiji u okviru Trećeg seminara za studente doktorskih studija – PhD Colloquium

10-11. maj 2023. Ana Zdravković, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, predstavila je temu svoje doktorske disertacije „Apsolutna ljudska prava“ na međunarodnoj ALF sesiji u okviru Trećeg seminara za studente doktorskih studija – PhD Colloquium, koji je održan 10. i 11. maja 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Detaljnije

Proglašeni pobednici nagradnog konkursa „Dr Stefan Andonović“ za najbolјi naučni rad

Institut za uporedno pravo u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisali su sredinom 2022. godine konkurs za najbolјi naučni rad radi dodele nagrade „Dr Stefan Andonović“. Na konkurs je pristiglo sedam radova. Zbir ocena radova opredelio je prvu, drugu i treću nagradu.

Detaljnije

Predavanje istraživača na Beogradskoj otvorenoj školi na temu ,,Javno pravo na prelazu iz treće u četvrtu industrijsku revoluciju”

Istraživači Instituta za uporedno pravo, Jovana Misailović i Vasilije Marković održali su 24. aprila 2023. godine polaznicima programa Studije budućnosti Beogradske otvorene škole predavanje na temu „Javno pravo na prelazu iz treće u četvrtu industrijsku revoluciju“ ...

Detaljnije

Preminula prof. dr Jasna Pak

Dana 16.4.2023. godine preminula je dugogodišnja naučna saradnica Instituta za uporedno pravo prof. dr Jasna Pak, koja je ostavila veliki trag u Institutu. Njena uža naučna oblast je bila pravo osiguranja.

Detaljnije

Održana konferencija 60 godina Ustava iz 1963.

21. april 2023.  Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union Danas, 21. aprila 2023. godine održana je naučna konferencija posvećena jubileju 60 godina od usvajanja Ustava SFRJ 1963. godine. Pored Pravnog fakulteta Univerziteta Union, koorganizatori konferencije bili su i časopis Arhiv za pravne i društvene nauke i naš Institut. Na konferenciji su učešće uzeli istaknuti domaći autori iz oblasti javnog prava, ali i kolege i sudije ustavnih sudova iz gotovo svih država bivše Jugoslavije.

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević na naučnoj konferenciji u Varšavi

Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević učestvovao je 20. i 21. aprila 2023. godine na međunarodnoj konferenciji “Institutional architecture of protection and law enforcement authorities in the legal orders of modern countries in a comparative perspective” koja je u hibridnom formatu održana u Varšavi...

Detaljnije

Legat dr Jovana Ćirića otvoren u Institutu za uporedno pravo

U Institutu za uporedno pravo u Beogradu 4. aprila 2023. godine otvoren je Legat dr Jovana Ćirića, sudije Ustavnog suda Srbije i dugogodišnjeg direktora Instituta. Na svečanosti povodom otvaranja legata govorili su prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, prof. dr Nataša Mrvić Petrović, prof. dr Jelena Ćeranić Perišić i doc. dr Miroslav Đorđević iz Instituta za uporedno pravo i dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Detaljnije

Održan martovski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

Na jučerašnjem martovskom naučnom seminaru Instituta za uporedno pravo, u okviru potpisanog sporazuma o naučnoj saradnji sa Institutom za fiziku, predavanje je održala dr Marija Mitrović Dankulov, viši naučni saradnik i rukovodilac Inovacionog centra Instituta za fiziku. Pred publikom koju su, pored naših istraživača, činili i gosti sa drugih nastavnih i naučnih ustanova u oblasti društveno-humanističkih nauka, dr Mitrović Dankulov održala je zanimljivo predavanje na temu „Upotreba kvantitativnih metoda teorija kompleksnih sistema za istraživanje u društvenim naukama”...

Detaljnije

Gostujuće predavanje Sava Manojlovića na master studijama na FON-u

Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo dr Savo Manojlović održao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu gostujuće predavanje po pozivu na master akademskim studijama u okviru predmeta „Liderstvo i upravljanje promenama”.

Detaljnije

Učešće dr Maria Relјanovića na konferenciji „Dužna pažnja u pogledu poštovanja lјudskih prava“

Dana 22.3.2023. godine održana je konferencija „Dužna pažnja u pogledu poštovanja lјudskih prava“, u organizaciji Kancelarije specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine lјudima Sekretarijata OEBS-a, zajedno sa Misijom OEBS-a i organizacijom ASTRA – Akcija protiv trgovine lјudima u cilјu obaveštavanja zvaničnika o izazovima dužne pažnje u odnosu na lјudska prava, uz upoznavanje sa zakonodavnim okvirom koji postoji u zemlјama EU i SAD...

Detaljnije

Pravosudna akademija održala drugi sastanak radnog tela za unapređenje višegodišnjeg plana rada Pravosudne akademije, u okviru reformskog projekta koji podržavaju EU i Savet Evrope i uz stručnu podršku Instituta za uporedno pravo

23. mart 2023. Pravosudna akademija održala je 2. sastanak radnog tela za unapređenje višegodiđnjeg plana rada od 20 do 22. marta 2023. godine u Vršcu. Radno telo čini 14 članova i uključuje sudije, javne tužioce, pomoćnike ministra pravde, profesora prava i predstavnike Akademije, i osnovano je 25. januara sa ciljem da unapredi višegodišnji plana rada i analizira Zakon o Pravosudnoj akademiji, dajući preporuke za moguće izmene ...

Detaljnije

Učešće naučnih saradnika Instituta za uporedno pravo na Drugoj memorijalnoj konferenciji „Predrag Marić“

21. mart 2023. Naučni saradnici Instituta za uporedno pravo dr Miloš Stanić i doc. dr Miroslav Đorđević učestvovali su 20.03.2023. godine u Rektoratu Univerziteta u Beogradu na Drugoj memorijalnoj konferenciji „Predrag Marić“ ...

Detaljnije

Potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom bezbednosti

Delegacija Instituta za uporedno pravo koju su činili prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta, dr Miloš Stanić, naučni saradnik i Anja Bezbradica, istraživač saradnik, je dana 16.03.2023. godine bila u poseti Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Delegaciju Instituta su ljubazno primili prof. dr Vladimir N. Cvetković, dekan Fakulteta i prof. dr Mladen Milošević, šef Katedre studija kriminaliteta...

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević o promeni pravne kulture i unapređenju obrazovanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija

U hotelu „Hyatt Regency“ održana je 21. feburara 2023. godine konferencija o reformi pravosuđa u organizaciji Saveta Evrope i Ministarstva pravde Republike Srbije. Povod za održavanje ove manifestacije je usvajanje pet novih pravosudnih zakona kojima se, u ovoj fazi, zaokružuje reformski proces. O tome šta je sve urađeno, kao i šta još treba na pravnom i nepravnom planu uraditi kako bi srpsko pravosuđe bilo što pravičnije i efikasnije svoje mišljenje je izneo niz uglednih govornika. Jedan od govornika bio je i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević, čije se izlaganje odnosilo na promenu pravne kulture na pravnim fakultetima i unapređenje formalnog obrazovanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija.

Detaljnije

Poseta Institutu za fiziku i potpisivanјe sporazuma o naučnoj i stručnoj saradnјi

21. februar 2023. U utorak, 21. februara 2023. godine delegacija Instituta za uporedno pravo iz Beograda posetila je Institut za fiziku, prvi institut od nacionalnog značaja u Republici Srbiji. Na sastanku su razmotrene i mogućnosti i načini buduće naučne i stručne saradnje dva instituta i druge aktivnosti koje mogu imati naučni transdisciplinarni potencijal i doprineti međusobnom upućivanju i saradnji prirodnih i društvenih nauka. Na kraju sastanka direktori oba Instituta svečano su potpisali Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji, kao krovni akt za sve buduće aktivnosti koje dve institucije i istraživači budu zajednički preduzimali.

Detaljnije

Učešće Ane Zdravković na konferenciji u organizaciji Lisabonske grupe za teoriju prava

17. februar 2023. Ana Zdravković, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je na konferenciji “Determinacy and Law“, koju je 17. februara 2023. godine organizovala Lisabonska grupa za teoriju prava (https://www.lxltg.com) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, i to kao komentatorka rada prof. dr Miodraga Jovanovića pod nazivom “Indeterminacy, Normativity and Soft International Law“. Na konferenciji su učestvovali istraživači sa različitih naučnih institucija i univerziteta, poput Univerziteta u Oksfordu, Univerziteta u Kentu, Univerziteta u Đironi i Univerziteta u Sariju.

Detaljnije