Promocija zbornika „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović“ i dodela nagrada „Dr Stefan Andonović“ za najbolji naučni rad

12. maj 2023.

Dana 12. maja 2023. godine u Institutu za uporedno pravo u Beogradu održana je promocija zbornika „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović“, urednika Jovane Rajić Ćalić, u saizdavaštvu Instituta za uporedno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Na promociji su govorili: Jovana Rajić Ćalić, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, urednik zbornika i konferencije, prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, prof. dr Zoran Jovanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i dr Ana Knežević Bojović, viša naučna saradnica u Institutu za uporedno pravo, kao jedan od recenzenata zbornika. Zbornik predstavlјa rezultat istoimene održane konferencije i posvećen je našem prerano preminulom kolegi dr Stefanu Andonoviću, koji je naučnu karijeru započeo na Institutu kao istraživač saradnik, a koju je nastavio kao asistent sa doktoratom na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Zbornik broji 40 radova, teme radova su aktuelne, otvaraju dileme i postavlјaju pitanja kojima bi se bavio i Stefan. Svedoci smo da u savremenom dobu gotovo da ne postoji oblast prava u kojoj nije došlo do izvesne modifikacije standardnih instituta, jer se savremeno društvo i država menjaju ubrzano, te se sve više govori o preobražajima niza klasičnih pravnih instituta. O tome je često govorio i Stefan, da je budućnost teško predvideti, ali je na nama da pratimo promene i da kroz bavlјenje naukom damo svoj doprinos. Cilј konferencije i zbornika bio je da oživimo ideje i pitanja kojima bi se i Stefan danas bavio, a tiču se oblasti upravnog i sportskog prava, veštačke inteligencije i zaštite podataka, ali i drugih oblasti koje izlaze iz kruga njegovog interesovanja. Verujemo da je ovo bio jedan od najbolјih načina da sačuvamo uspomenu na sjajnog momka, dobrog prijatelјa i još bolјeg pravnika kakav je bio naš Stefan.
Promocija zbornika bila je praćena dodelom nagrada „Dr Stefan Andonović“ za najbolji naučni rad. Prisutnima se obratio dobitnik prve nagrade Vasilije Marković, istraživač pripravnik u Institutu za uporedno pravo, koji je govorio o tome šta ga je inspirisalo da napiše rad i šta za njega znači nagrada koja je posvećena Stefanu.

Još Vesti iz 2023.


Poseta delegacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Firenci i potpisivanje sporazuma o naučnoj saradnji

U utorak, 23. maja 2023. godine Institut za uporedno pravo posetila je delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Firenci, koja je tim povodom doputovala u Beograd. Delegaciju je predvodio dekan ovog fakulteta, profesor dr Alesandro Simoni (Alessandro Simoni), a u njenom sastavu su bili i naučni saradnik, dr Đakomo Paili (Giacomo Pailli), i sedam studenata-kinja doktorskih studija...

Detaljnije

Istraživači Instituta za uporedno pravo učestvovali na konferenciji u Kosovskoj Mitrovici

U periodu od 19. do 20. maja 2023. godine održan je u Kosovskoj Mitrovici međunarodni naučni skup „Pravo između ideala i stvarnosti” u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Instituta za uporedno pravo. Na skupu su sa referatima učestvovali prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik i prof. dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik ...

Detaljnije

Održan naučni skup „Reforma pravosudnog sistema Srbije“ u saorganizaciji Instituta za uporedno pravo

Naučni skup „Reforma pravosudnog sistema Srbije“ koji su organizovali Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta Union i Udruženje pravnika Srbije održan je 12. i 13. maja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Savetovanje je okupilo renomirane predstavnika nauke i pravosuđa, sudije, zamenike javih tužilaca, advokate, javne beležnike i javne izvršitelje ...

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević izabran za potpredsednika Visokog saveta tužilaštva

13. maj 2023. Naš kolega, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević izabran je za člana Visokog saveta tužilaštva iz reda izbornih članova koje bira Narodna skupština. Na plenarnoj sednici parlamenta je dobio 156 glasova, da bi potom bio izabran od strane Komisije jednoglasno. Na prvoj sednici Saveta Đorđević je jednoglasno izabran za potpredsednika Visokog saveta tužilaštva.

Detaljnije

Učešće našeg istraživača Vasilija Markovića na Trećoj ENTAN trening školi u Zagrebu

8-11. maj 2023. Istraživač Instituta za uporedno pravo Vasilije Marković, učestvovao je od 8. do 11. maja 2023. godine na Trećoj ENTAN trening školi na Libertas univerzitetu u Zagrebu. Polaznici ENTAN trening škole imali su priliku da zajedno sa kolegama iz Evrope i sveta razmene iskustva i mišlјenja o teoriji i praksama neteritorijalne manjinske autonomije, kako kroz predavanja, tako i kroz više interaktivnih radionica.

Detaljnije

Učešće Ane Zdravković na međunarodnoj ALF sesiji u okviru Trećeg seminara za studente doktorskih studija – PhD Colloquium

10-11. maj 2023. Ana Zdravković, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, predstavila je temu svoje doktorske disertacije „Apsolutna ljudska prava“ na međunarodnoj ALF sesiji u okviru Trećeg seminara za studente doktorskih studija – PhD Colloquium, koji je održan 10. i 11. maja 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Detaljnije

Proglašeni pobednici nagradnog konkursa „Dr Stefan Andonović“ za najbolјi naučni rad

Institut za uporedno pravo u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisali su sredinom 2022. godine konkurs za najbolјi naučni rad radi dodele nagrade „Dr Stefan Andonović“. Na konkurs je pristiglo sedam radova. Zbir ocena radova opredelio je prvu, drugu i treću nagradu.

Detaljnije

Predavanje istraživača na Beogradskoj otvorenoj školi na temu ,,Javno pravo na prelazu iz treće u četvrtu industrijsku revoluciju”

Istraživači Instituta za uporedno pravo, Jovana Misailović i Vasilije Marković održali su 24. aprila 2023. godine polaznicima programa Studije budućnosti Beogradske otvorene škole predavanje na temu „Javno pravo na prelazu iz treće u četvrtu industrijsku revoluciju“ ...

Detaljnije

Preminula prof. dr Jasna Pak

Dana 16.4.2023. godine preminula je dugogodišnja naučna saradnica Instituta za uporedno pravo prof. dr Jasna Pak, koja je ostavila veliki trag u Institutu. Njena uža naučna oblast je bila pravo osiguranja.

Detaljnije

Održana konferencija 60 godina Ustava iz 1963.

21. april 2023.  Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union Danas, 21. aprila 2023. godine održana je naučna konferencija posvećena jubileju 60 godina od usvajanja Ustava SFRJ 1963. godine. Pored Pravnog fakulteta Univerziteta Union, koorganizatori konferencije bili su i časopis Arhiv za pravne i društvene nauke i naš Institut. Na konferenciji su učešće uzeli istaknuti domaći autori iz oblasti javnog prava, ali i kolege i sudije ustavnih sudova iz gotovo svih država bivše Jugoslavije.

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević na naučnoj konferenciji u Varšavi

Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević učestvovao je 20. i 21. aprila 2023. godine na međunarodnoj konferenciji “Institutional architecture of protection and law enforcement authorities in the legal orders of modern countries in a comparative perspective” koja je u hibridnom formatu održana u Varšavi...

Detaljnije

Legat dr Jovana Ćirića otvoren u Institutu za uporedno pravo

U Institutu za uporedno pravo u Beogradu 4. aprila 2023. godine otvoren je Legat dr Jovana Ćirića, sudije Ustavnog suda Srbije i dugogodišnjeg direktora Instituta. Na svečanosti povodom otvaranja legata govorili su prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, prof. dr Nataša Mrvić Petrović, prof. dr Jelena Ćeranić Perišić i doc. dr Miroslav Đorđević iz Instituta za uporedno pravo i dr Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Detaljnije

Održan martovski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

Na jučerašnjem martovskom naučnom seminaru Instituta za uporedno pravo, u okviru potpisanog sporazuma o naučnoj saradnji sa Institutom za fiziku, predavanje je održala dr Marija Mitrović Dankulov, viši naučni saradnik i rukovodilac Inovacionog centra Instituta za fiziku. Pred publikom koju su, pored naših istraživača, činili i gosti sa drugih nastavnih i naučnih ustanova u oblasti društveno-humanističkih nauka, dr Mitrović Dankulov održala je zanimljivo predavanje na temu „Upotreba kvantitativnih metoda teorija kompleksnih sistema za istraživanje u društvenim naukama”...

Detaljnije

Gostujuće predavanje Sava Manojlovića na master studijama na FON-u

Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo dr Savo Manojlović održao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu gostujuće predavanje po pozivu na master akademskim studijama u okviru predmeta „Liderstvo i upravljanje promenama”.

Detaljnije

Učešće dr Maria Relјanovića na konferenciji „Dužna pažnja u pogledu poštovanja lјudskih prava“

Dana 22.3.2023. godine održana je konferencija „Dužna pažnja u pogledu poštovanja lјudskih prava“, u organizaciji Kancelarije specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine lјudima Sekretarijata OEBS-a, zajedno sa Misijom OEBS-a i organizacijom ASTRA – Akcija protiv trgovine lјudima u cilјu obaveštavanja zvaničnika o izazovima dužne pažnje u odnosu na lјudska prava, uz upoznavanje sa zakonodavnim okvirom koji postoji u zemlјama EU i SAD...

Detaljnije

Pravosudna akademija održala drugi sastanak radnog tela za unapređenje višegodišnjeg plana rada Pravosudne akademije, u okviru reformskog projekta koji podržavaju EU i Savet Evrope i uz stručnu podršku Instituta za uporedno pravo

23. mart 2023. Pravosudna akademija održala je 2. sastanak radnog tela za unapređenje višegodiđnjeg plana rada od 20 do 22. marta 2023. godine u Vršcu. Radno telo čini 14 članova i uključuje sudije, javne tužioce, pomoćnike ministra pravde, profesora prava i predstavnike Akademije, i osnovano je 25. januara sa ciljem da unapredi višegodišnji plana rada i analizira Zakon o Pravosudnoj akademiji, dajući preporuke za moguće izmene ...

Detaljnije

Učešće naučnih saradnika Instituta za uporedno pravo na Drugoj memorijalnoj konferenciji „Predrag Marić“

21. mart 2023. Naučni saradnici Instituta za uporedno pravo dr Miloš Stanić i doc. dr Miroslav Đorđević učestvovali su 20.03.2023. godine u Rektoratu Univerziteta u Beogradu na Drugoj memorijalnoj konferenciji „Predrag Marić“ ...

Detaljnije

Potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom bezbednosti

Delegacija Instituta za uporedno pravo koju su činili prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta, dr Miloš Stanić, naučni saradnik i Anja Bezbradica, istraživač saradnik, je dana 16.03.2023. godine bila u poseti Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Delegaciju Instituta su ljubazno primili prof. dr Vladimir N. Cvetković, dekan Fakulteta i prof. dr Mladen Milošević, šef Katedre studija kriminaliteta...

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević o promeni pravne kulture i unapređenju obrazovanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija

U hotelu „Hyatt Regency“ održana je 21. feburara 2023. godine konferencija o reformi pravosuđa u organizaciji Saveta Evrope i Ministarstva pravde Republike Srbije. Povod za održavanje ove manifestacije je usvajanje pet novih pravosudnih zakona kojima se, u ovoj fazi, zaokružuje reformski proces. O tome šta je sve urađeno, kao i šta još treba na pravnom i nepravnom planu uraditi kako bi srpsko pravosuđe bilo što pravičnije i efikasnije svoje mišljenje je izneo niz uglednih govornika. Jedan od govornika bio je i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević, čije se izlaganje odnosilo na promenu pravne kulture na pravnim fakultetima i unapređenje formalnog obrazovanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija.

Detaljnije

Poseta Institutu za fiziku i potpisivanјe sporazuma o naučnoj i stručnoj saradnјi

21. februar 2023. U utorak, 21. februara 2023. godine delegacija Instituta za uporedno pravo iz Beograda posetila je Institut za fiziku, prvi institut od nacionalnog značaja u Republici Srbiji. Na sastanku su razmotrene i mogućnosti i načini buduće naučne i stručne saradnje dva instituta i druge aktivnosti koje mogu imati naučni transdisciplinarni potencijal i doprineti međusobnom upućivanju i saradnji prirodnih i društvenih nauka. Na kraju sastanka direktori oba Instituta svečano su potpisali Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji, kao krovni akt za sve buduće aktivnosti koje dve institucije i istraživači budu zajednički preduzimali.

Detaljnije

Učešće Ane Zdravković na konferenciji u organizaciji Lisabonske grupe za teoriju prava

17. februar 2023. Ana Zdravković, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je na konferenciji “Determinacy and Law“, koju je 17. februara 2023. godine organizovala Lisabonska grupa za teoriju prava (https://www.lxltg.com) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, i to kao komentatorka rada prof. dr Miodraga Jovanovića pod nazivom “Indeterminacy, Normativity and Soft International Law“. Na konferenciji su učestvovali istraživači sa različitih naučnih institucija i univerziteta, poput Univerziteta u Oksfordu, Univerziteta u Kentu, Univerziteta u Đironi i Univerziteta u Sariju.

Detaljnije