Održana međunarodna konferencija Regional Law Review

16. oktobar 2020. g.

U organizaciji Insituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta Pečuj iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Hrvatska održana je međunarodna naučna konferencija Regional Law Review. Zbog aktuelne epidemiološke situacije konferencija je održana posredstvom Zoom platforme.

Učesnike konferencije pozdravili su prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, prof. Ágoston Mohay sa Univerziteta u Pečuju i prof. Dunja Dujić u ime Pravnog fakulteta Univerziteta “Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku.

Povodom konferencije biće objavljen zbornik u kome će biti sadržano 17 radova 20 koautora iz 8 zemalja.

Još Vesti iz 2020.

Učešće istraživača Instituta za uporedno pravo na Kopaoničkoj školi prirodnog prava

23.12.2020. Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju i nemogućnost da se ove godine tradicionalna Kopaonička škola prirodnog prava održi uz fizičko prisustvo učesnika, skup je održan u onlajn formatu u sredu 23. decembra 2020. počev od 10h časova, putem platforme Zoom.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo na 79. zasedanju Generalne skupštine UNIDROIT

17. dedembar 2020. Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić predstavljala je Institut za uporedno pravo na 79. zasedanju Generalne skupštine UNIDROIT koje je zbog nepovoljne epidemiološke situacije održano putem Zoom-a.

Detaljnije

Onlajn diskusija o prevodu standarda Saveta Evrope u oblasti vladavine prava

17. decembar 2020. g. Više od 30 predstavnika pravosudnih profesija, uključujući sudije, javne tužioce, advokate, naučni radnici, aktivisti civilnog društva i novinari uzelo je učešće u onlajn diskusiji Quis custodiet ipsos custodes?. Diskusija se bavila objavljivanjem četiri nove publikacije koje sadrže dokumente koji postavljaju standarde u oblasti vladavine prava, a koji su razvijeni u radu različitih tela Saveta Evrope i praksi evopskih nadnacionalnih sudova.

Detaljnije

Učešće istraživača instituta na Susretu pravnika u privredi Srbije

27. novembar 2020. godine Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju i nemogućnost da se ove godine tradicionalni Susret pravnika u privredi Srbije održi uz fizičko prisustvo učesnika, Susret je održan u onlajn formatu u petak 27. novembra 2020. godine počev od 9 časova, putem platforme Webex.

Detaljnije

Potpisan sporazum o naučno-obrazovnoj saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom

18. novembar 2020. g. Prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, 18. novembra 2020. godine posetio je Kriminalističko-policijski univerzitet. Cilj posete bio je potpisivanja Sporazuma o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Detaljnije

Dani prava Jugoistočne Evrope (SEELD 2.0)

10. novembra 2020. g. Dr Miroslav Đorđević, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovao je 10. novembra 2020. na konferenciji "South East European Legal Days - Human Rights in Times of Crisis", u okviru panela posvećenom pitanjima izučavanja ljudskih prava. On je tom prilikom predstavio analizu "Izučavanje ljudskih prava na pravnim fakultetima u Srbiji" ...

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na međunarodnoj konferenciji Evropa instituta iz Ciriha

9-10. novembar 2020. g. U organizaciji Evropa Instituta iz Ciriha 9. i 10. novembra 2020. održana je međunarodna naučna konferencija na temu “Current Challenges of European Integration”. Tom prilikom, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, prof. dr Jelena Ćeranic Perišic, predstavila je rad na temu “Prospects for integration in the Western Balkans”.

Detaljnije

Povodom smrti Mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija

Povodom smrti Njegovog Visokopreosveštenstva, Arhiepiskopa cetinjskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog i skenderijskog i Egzarha sveštenog Trona Pećkog, dr Amfilohija (Radovića), Institut za uporedno pravo iz Beograda upućuje izraze najdubljeg saučešća sveštenstvu, monaštvu i vernicima Mitropolije crnogorsko-primorske i Srpske pravoslavne crkve u celini kao i akademskoj zajednici.

Detaljnije

Održana međunarodna naučna konferencija “Zaštita kolektivnih interesa potrošača”

24. oktobar 2020. godine Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union je u subotu 24. oktobra održana međunarodna naučna konferencija „Zaštita kolektivnih interesa potrošača“ koju su organizovali Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Institut za uporedno pravo. Konferencija je organizovana u okviru internog naučnog projekta “ Zaštita kolektivnih interesa potrošača u srpskom i uporednom pravu” koji je realizovan u toku 2020. godine i kojim je rukovodila prof. dr Katarina Ivančević.

Detaljnije