Povodom smrti Mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija

Povodom smrti Njegovog Visokopreosveštenstva, Arhiepiskopa cetinjskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog i skenderijskog i Egzarha sveštenog Trona Pećkog, dr Amfilohija (Radovića), Institut za uporedno pravo iz Beograda upućuje izraze najdubljeg saučešća sveštenstvu, monaštvu i vernicima Mitropolije crnogorsko-primorske i Srpske pravoslavne crkve u celini kao i akademskoj zajednici. Naučna delatnost mitropolita Amfilohija na poljima teologije, filosofije i filologije značajno je doprinela ugledu srpske nauke u celini. Od objavljivanja doktorata „Tajna Svete Trojice po učenju Sv. Grigorija Palame“ koji je proglašen za najbolje teološko naučno ostvarenje napisano na grčkom jeziku u prvoj polovini 20og veka, preko predavanja na Teološkom institutu Sv.Sergija u Parizu i potom, kao profesor i dekan na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, dobijanja zvanja počasnog doktora na Moskovskoj i Sankt- Peterburškoj duhovnoj akademiji i drugim uglednim visokoškolskim ustanovama u Evropi i svetu do objavljivanja na desetina knjiga, članaka, prevoda, eseja, mitropolit Amfilohije je bio jedan od najcenjenijih i najplodonosnijih naučnika i stvaralaca našeg vremena.

Ipak, Institut za uporedno pravo imao je tu privilegiju da ostvari  naučnu saradnju sa blaženopočivšim Mitropolitom i u oblastima koje nisu bile deo njegovog primarnog naučnog interesovanja, poput prava. Plod te saradnje bila su dva zbornika radova izašla iz štampe sa njegovim blagoslovom: „Religija, politika, pravo“ (2015) i „Državno-crkveno pravo kroz vekove“ (2019). Ti zbornici bili su rezultat rada međunarodnih naučnih konferencija koje su organizovali Mitropolija crnogorsko-primorska i naš Institut, a od kojih je druga konferencija iz oktobra 2019. posebno značajna jer je održana povodom velikog jubileja –proslave 8 vekova autokefalnosti SPC, u turbulentnim okolnostima, izazvanim najavom usvajanja spornog Zakona o slobodi veroispovesti u parlamentu Crne Gore.

Mitropolitova izrazita senzibilnost u uviđanju značaja naučnog tretiranja raznih aspekata savremenih odnosa države i crkve i svest o složenosti tih pravnih, ali i ne samo i ne uvek pravnih odnosa, bila je samo još jedna potvrda činjenice da je reč o intelektualcu i eruditi jedinstvenog formata. Tokom rada obe međunarodne konferencije koje je zajedno sa našim Institutom organizovao, Mitropolit je pokazivao aktivno interesovanje za teme i referate učesnika koji su se ticali raznovrsnih pravnih disciplina – od pravne istorije, preko prožimanja državno-crkvene problematike sa međunarodnim, ustavno-upravnim, krivičnim, imovinskim i drugim granama prava. U nastojanju da, kao predstojatelj SPC u Crnoj Gori, da svoj aktivni i konstruktivni doprinos izgradnji i osavremenjivanju odnosa države i crkve u Crnoj Gori, Mitropolit je u svojoj pozdravnoj besedi na prošlogodišnjoj konferenciji poželeo da „zajedno pronađemo rješenje koje bi bilo zasnovano, ne na prevaziđenim revolucionarnim postulatima, već na najboljim tradicijama evropskog pravnog poretka“.

Institut za uporedno pravo iz Beograda ovom prilikom izražava nadu da će celokupni lik i naučno delovanje mitropolita Amfilohija ostati kao zaloga ostvarenju tog cilja i da će pomoći da i crkva i državni autoriteti i stručna pravnička javnost u Crnoj Gori zajedno uvide potrebu izgradnje državnocrkvenih odnosa na temeljima najboljih vrednosti demokratije i pluralizma kojima je i sam mitropolit Amfilohije ostao privržen do kraja svog života.

Još Vesti iz 2020.

Učešće istraživača Instituta za uporedno pravo na Kopaoničkoj školi prirodnog prava

23.12.2020. Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju i nemogućnost da se ove godine tradicionalna Kopaonička škola prirodnog prava održi uz fizičko prisustvo učesnika, skup je održan u onlajn formatu u sredu 23. decembra 2020. počev od 10h časova, putem platforme Zoom.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo na 79. zasedanju Generalne skupštine UNIDROIT

17. dedembar 2020. Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić predstavljala je Institut za uporedno pravo na 79. zasedanju Generalne skupštine UNIDROIT koje je zbog nepovoljne epidemiološke situacije održano putem Zoom-a.

Detaljnije

Onlajn diskusija o prevodu standarda Saveta Evrope u oblasti vladavine prava

17. decembar 2020. g. Više od 30 predstavnika pravosudnih profesija, uključujući sudije, javne tužioce, advokate, naučni radnici, aktivisti civilnog društva i novinari uzelo je učešće u onlajn diskusiji Quis custodiet ipsos custodes?. Diskusija se bavila objavljivanjem četiri nove publikacije koje sadrže dokumente koji postavljaju standarde u oblasti vladavine prava, a koji su razvijeni u radu različitih tela Saveta Evrope i praksi evopskih nadnacionalnih sudova.

Detaljnije

Učešće istraživača instituta na Susretu pravnika u privredi Srbije

27. novembar 2020. godine Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju i nemogućnost da se ove godine tradicionalni Susret pravnika u privredi Srbije održi uz fizičko prisustvo učesnika, Susret je održan u onlajn formatu u petak 27. novembra 2020. godine počev od 9 časova, putem platforme Webex.

Detaljnije

Potpisan sporazum o naučno-obrazovnoj saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom

18. novembar 2020. g. Prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, 18. novembra 2020. godine posetio je Kriminalističko-policijski univerzitet. Cilj posete bio je potpisivanja Sporazuma o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Detaljnije

Dani prava Jugoistočne Evrope (SEELD 2.0)

10. novembra 2020. g. Dr Miroslav Đorđević, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovao je 10. novembra 2020. na konferenciji "South East European Legal Days - Human Rights in Times of Crisis", u okviru panela posvećenom pitanjima izučavanja ljudskih prava. On je tom prilikom predstavio analizu "Izučavanje ljudskih prava na pravnim fakultetima u Srbiji" ...

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na međunarodnoj konferenciji Evropa instituta iz Ciriha

9-10. novembar 2020. g. U organizaciji Evropa Instituta iz Ciriha 9. i 10. novembra 2020. održana je međunarodna naučna konferencija na temu “Current Challenges of European Integration”. Tom prilikom, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, prof. dr Jelena Ćeranic Perišic, predstavila je rad na temu “Prospects for integration in the Western Balkans”.

Detaljnije

Održana međunarodna naučna konferencija “Zaštita kolektivnih interesa potrošača”

24. oktobar 2020. godine Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union je u subotu 24. oktobra održana međunarodna naučna konferencija „Zaštita kolektivnih interesa potrošača“ koju su organizovali Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Institut za uporedno pravo. Konferencija je organizovana u okviru internog naučnog projekta “ Zaštita kolektivnih interesa potrošača u srpskom i uporednom pravu” koji je realizovan u toku 2020. godine i kojim je rukovodila prof. dr Katarina Ivančević.

Detaljnije

Održana međunarodna konferencija Regional Law Review

16. oktobar 2020. g. U organizaciji Insituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta Pečuj iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta "Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Hrvatska održana je međunarodna naučna konferencija Regional Law Review. Zbog aktuelne epidemiološke situacije konferencija je održana posredstvom Zoom platforme.

Detaljnije
razvoj zakonodavstva i prakse

Održana međunarodna naučna konferencija „Uloga društva u suzbijanju korupcije“

8. oktobar 2020. g. U organizaciji Instituta za uporedno pravo, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda i Pravosudne akademije Republike Srbije 8. oktobra 2020. godine u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja uz poštovanje epidemioloških mera održana je međunarodna naučna konferencija „Uloga društva u suzbijanju korupcije“.

Detaljnije

Održan XXIII međunarodni naučni skup “Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje”

2. oktobar 2020. g. U sali Instituta za uporedno pravo je 02. oktobra 2020. godine održan XXIII međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje".

Detaljnije

Vladavina prava kao uslov za pristupanje Evropskoj Uniji

5. jun 2020. g. Miroslav Đorđević, LL.M, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo održao je 5. juna 2020. godine po pozivu predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu (Italija) na temu „Rule of Law in Serbia: Legal Framework and Some Challenges“ u kontekstu pridruživanja EU.

Detaljnije

Prof. dr Gordana Gasmi – obuka

2. jun 2020. g. Prof. dr Gordana Gasmi, naučni saradnik u Institutu, završila je 2. juna 2020. on-line obuku pod nazivom: "Stvaranje plana za rodnu ravnopravnost u istraživačkim organizacijama - osnovni faktori za izradu planova za rodnu ravnopravnost" u organizaciji EU Horizon projekta 2020 br 824585: Akademija za rodnu ravnopravnost EU.

Detaljnije

Održana promocija monografije „Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika“

9. mart 2020. g. U Institutu za uporedno pravo održana je promocija knjige Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika autorke dr Aleksandre Rabrenović, naučnog saradnika Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi

6-7. februar 2020. g. Naučne saradnice Instituta za uporedno pravo dr Vesna Ćorić i dr Jelena Kostić učestvovale su na međunarodnoj konferenciji „Bratislava Legal Forum 2020“ koja je održana u Bratislavi, Slovačkoj u periodu od 6. do 7. februara 2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Comenius“ iz Bratislave.

Detaljnije

Učešće dr Matijević na zimskoj školi u Briselu

27-31. januar 2020. g. Dr Milica Matijević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, pohađala je tokom januara meseca zimsku školu pod nazivom „Četiri dimenzije budućnosti rada”, u organizaciji Centra za studije evropskih politika (Centre for European Policy Studies, CEPS) iz Brisela.

Detaljnije