Održana promocija monografije „Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika“

9. mart 2020. g.

U Institutu za uporedno pravo održana je promocija monografije „Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika“ autorke dr Aleksandre Rabrenović, naučnog saradnika Instituta za uporedno pravo.

U monografiji su analizirani sistemi plata državnih službenika u zemljama članicama EU (Nemačke, Austrije, Francuske, Irske, Švedske, Italije, Poljske i Slovenije) i Velike Britanije, kao i Zapadnog Balkana (BiH i Srbije).

Prisutne je pozdravio prof. dr Vladimir Čolović direktor Insituta za uporedno pravo, a potom su reč uzeli  prof. dr Dobrosav Milovanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zorica Vukašinović Radojičić, vanredni profesor Kriminalnističko policijskog univerziteta, prof. dr Marko Davinić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Aleksandra Rabrenović.

Zaključeno je da sisteme plata i nagrađivanja u evropskim zemljama odlikuje visok stepen različitosti pravnog uređenja, u skladu sa pravnom tradicijom svake zemlje. Monografija predstavlja važan izvor informacija o sistemima plata kako istraživačima koje interesuje materija službeničkog zakonodavstva, tako i donosiocima odluka u državnoj upravi koji se bave politikom plata državnih službenika.

Vesti iz 2020.

Održana međunarodna konferencija Regional Law Review

16. oktobar 2020. g. U organizaciji Insituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta Pečuj iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta "Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Hrvatska održana je međunarodna naučna konferencija Regional Law Review. Zbog aktuelne epidemiološke situacije konferencija je održana posredstvom Zoom platforme.

Detaljnije
razvoj zakonodavstva i prakse

Održana međunarodna naučna konferencija „Uloga društva u suzbijanju korupcije“

8. oktobar 2020. g. U organizaciji Instituta za uporedno pravo, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda i Pravosudne akademije Republike Srbije 8. oktobra 2020. godine u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja uz poštovanje epidemioloških mera održana je međunarodna naučna konferencija „Uloga društva u suzbijanju korupcije“.

Detaljnije

Održan XXIII međunarodni naučni skup „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“

2. oktobar 2020. g. U sali Instituta za uporedno pravo je 02. oktobra 2020. godine održan XXIII međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje".

Detaljnije

Vladavina prava kao uslov za pristupanje Evropskoj Uniji

5. jun 2020. g. Miroslav Đorđević, LL.M, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo održao je 5. juna 2020. godine po pozivu predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu (Italija) na temu „Rule of Law in Serbia: Legal Framework and Some Challenges“ u kontekstu pridruživanja EU.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi

6-7. februar 2020. g. Naučne saradnice Instituta za uporedno pravo dr Vesna Ćorić i dr Jelena Kostić učestvovale su na međunarodnoj konferenciji „Bratislava Legal Forum 2020“ koja je održana u Bratislavi, Slovačkoj u periodu od 6. do 7. februara 2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Comenius“ iz Bratislave.

Detaljnije

Učešće dr Matijević na zimskoj školi u Briselu

27-31. januar 2020. g. Dr Milica Matijević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, pohađala je tokom januara meseca zimsku školu pod nazivom „Četiri dimenzije budućnosti rada”, u organizaciji Centra za studije evropskih politika (Centre for European Policy Studies, CEPS) iz Brisela.

Detaljnije