Institut za uporedno pravo na javnom slušanju o reviziji Ustava u Narodnoj skupštini

19. maj 2021.

Predstavnik Instituta za uporedno pravo, naučni saradnik dr Miroslav Đorđević, prisustvovao je u domu Narodne skupštine drugom javnom slušanju povodom promena Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa. Pored predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića i ministarke pravde Maje Popović, izlaganja su imali predstavnici struke, između ostalih i sudija Ustavnog suda prof. dr Vladan Petrov, prof. dr Jasminka Hasanbegović, prof. dr Dragutin Avramović, prof. dr Maja Nastić, prof. dr Slobodan Orlović i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

Još Vesti iz 2021.

Okrugli sto “Ustavni amandmani – za i protiv”

28. decembar 2021. g. U Institutu za uporedno pravo je održana debata o ustavnim amandmanima u domenu pravosuđa. Argumente u prilog ustavnoj reviziji su izneli članovi Radne grupe za izradu Akta o promeni Ustava: prof. dr Vladan Petrov, dr Miroslav Đorđević i dr Miloš Stanić. Na drugoj strani su govorili mr Đorđe Vukadinović, Savo Manojlović LL.M. i Vladimir Gajić. Moderator debate je bio prof. dr Vladimir Đurić.

Detaljnije

Za i protiv Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i ustavnih promena

24. decembar 2021. g. U organizaciji Instituta za evropske studije i Instituta za uporedno pravo održana je tribina pod nazivom „Za i protiv Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i ustavnih promena“. Naši naučni saradnici dr Miloš Stanić i dr Miroslav Đorđević učestvovali su i kao članovi Radne grupe za izradu Akta o promeni Ustava ukazali na značaj ustavne revizije u domenu pravosuđa, posle čega su pozvali građane da izađu u što većem broju na predstojeći referendum.

Detaljnije

Časopis Strani pravni život dobio kategoriju M24

23. decembar 2021. g. Časopis Strani pravni život koji izdaje Institut za uporedno pravo na listi kategorisanih naučnih časopisa za 2021. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kategorisan je kao M24 - nacionalni časopis međunarodnog značaja u oblasti pravo i politikologija.

Detaljnije

Potpisan sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banja Luci

22. decembar 2021. g. Dana 22. 12. 2021. godine dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci prof. dr Željko Mirjanić i direktor Instituta za uporedno pravo prof. dr Vladimir Čolović potpisali su Sporazum o saradnji. Potpisivanju Sporazuma je prisustvovao i prodekan banjalučkog Pravnog fakulteta doc. dr Bojan Vlaški.

Detaljnije

Naši istraživači učestvovali na onlajn konferenciji Udruženja pravnika u privredi Srbije i časopisa „Pravo i privreda“

21. decembar 2021. g. Dana 21.12. 2021. godine održan jubilarni XXX Susret pravnika u privredi Srbije u online formatu.

Detaljnije

Objavljena brošura o međunarodnim standardima poštovanja rada pravosudnih organa od strane javnih zvaničnika

20. decembar 2021. g. Objavljenja brošura o međunarodnim standardima poštovanja rada pravosudnih organa od strane javnih zvaničnika čiji je koautor dr Ana Knežević Bojović, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije
Makedonija ustav Zoom

Dr Miroslav Đorđević na Konferenciji povodom 30 godina makedonskog Ustava

10. decembar 2021. g. Pravni fakultet „Iustinianus Primus“ Univerziteta „Sv. Kirilo i Metodije“ iz Skoplja organizovao je konferenciju pod nazivom „30 Years Since the Adoption of the Republic of Macedonia’s Constitution“, na kojoj je prisustvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz zemalja regiona, ali i Austrije, Italije, Španije i drugih evropskih zemalja.

Detaljnije

Održano 80. zasedanje Generalne skupštine UNIDROIT

09. decembar 2021. g. Dana 9. decembra 2021. prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik, predstavljala je Institut za uporedno pravo na 80. zasedanju Generalne skupštine UNIDROIT koje je zbog nepovoljne epidemiološke situacije održano u hibridnoj formi.

Detaljnije

Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive

6. decembar 2021. g. U Institutu za uporedno pravo je dana 06.12.2021. godine održana međunarodna naučna konferencija Srpski fudbal-uporednopravni izazovi i perspektive, koja je logičan nastavak prethodnih, može se kazati, pionirskih aktivnosti Instituta za uporedno pravo na popularisanju fudbalskog prava, kao i fudbala uopšte.

Detaljnije

Održana međunarodna naučna konferencija “Institucije i prevencija finansijskog kriminaliteta”

03. decembar 2021. g. Međunarodna naučna konferencija “Institucije i prevencija finansijskog kriminaliteta” održana je 3. decembra 2021. godine u prostorijama Instituta za kriminološka i sociološka isttraživanja u Beogradu, u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, a uz podršku Pravosudne akademije.

Detaljnije

Dr Matijević održala seriju predavanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci

26. novembar 2021. g. U okviru jednomesečnog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci ((Università di Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche), dr Milica V. Matijević, naučni saradnik Instituta, održala je tokom prethodne nedelje tri predavanja na temu „Uporednopravni osvrt na pravne sisteme zemalja centralne i istočne Evrope”

Detaljnije

Održan Naučni skup “Sećanje na Stefana Andonovića”

17. novembar 2021. g. Dana 17.11.2021. g. u Institutu za uporedno pravo održan je Naučni skup "Sećanje na Stefana Andonovića".

Detaljnije

Učešće dr Zirojević na konferenciji u Meksiku

5-6. novembra 2021. Prof. dr Mina Zirojević, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, izložila je koautorski rad na temu “Suicide terrorism and religion” na međunarodnoj naučnoj konferenciji Latin American International Conference On Social Sciences And Humanities održanoj 5. i 6. novembra 2021. godine u Viljaermosi u Meksiku.

Detaljnije

Naši istraživači učestvovali na Međunarodnom Naučnom skupu „Protivrječja savremenog prava“

30. oktobar. 2021. g. Dana 30. oktobra 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je X Međunarodni Naučni skup na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“.

Detaljnije

Održana druga međunarodna konferencija Regional Law Review

22-23. oktobar 2021. g. U organizaciji Insituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta Pečuj iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta „Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Hrvatska održana je međunarodna naučna konferencija Regional Law Review.

Detaljnije

Učešće dr Jelene Kostić na međunarodnoj konferenciji održanoj 21-22. оktobra 2021. гodine u organizaciji Pravnog Fakulteta Univerziteta u Letoniji

21-22. oktobar 2021. g. Dr Jelena Kostić, visa naučna saradnica Instituta za uporedno pravo učestovala je na VIII međunarodnoj naučnoj konferenciji “New Legal Reality: Challenges and Perspectives” koja je zbog epidemiloške situaicje prouzrokovane virusom COVID-19 održana putem video linka od 21-22. oktobra u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Letoniji.

Detaljnije

Naši istraživači učetvovali na Мeđunarodnom Naučnom skupu „Pravni sistem u vremenu nove realnosti“

24. septembar 2021. g. Dana 24.septembra 2021. godine održan je 11.po redu međunarodni naučni skup „Pravni sistem u vremenu nove realnosti“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Detaljnije

Dr Ana Kneževć Bojović učestvovala u studijskoj poseti delegacije srpskog pravosuđa Sloveniji

20-22. septembar 2021. g. Sudska i tužilačka etika bila je u fokusu studijske posete Ljubljani u Sloveniji, koja je organizovana za članove Etičkih odbora Visokog saveta sudstva Srbije i Državnog veća tužilaca u okviru zajedničkog projekta Evrpske unije i Saveta Evrope „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“.

Detaljnije

Učešće naše istraživačice na Međunarodnom savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje

15-18. septembar 2021. g. Istraživačica pripravnica Instituta za uporedno pravo Jovana Misailović učestvovala je na Međunarodnom savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje na Zlatiboru od 15-18 septembra 2021.

Detaljnije

Konferencija „100 godina od Vidovdanskog ustava“ u Kragujevcu

18. septembar 2021. g. Na Pravnom fakulteta Univerziteta u Kragujevcu je održana međunarodna konferencija „100 godina od Vidovdanskog ustava“.

Detaljnije

Dr Miloš Stanić i dr Miroslav Đorđević govorili su na javnim slušanjima povodom revizije Ustava

13-17. septembar 2021. g. Dr Miloš Stanić i dr Miroslav Đorđević, naučni saradnici Instituta za uporedno pravo, govorili su na javnim slušanjima povodom revizije Ustava, u svojstvu članova Radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije, u domenu pravosuđa.

Detaljnije

Održana XXIV Međunarodna naučna konferencija “Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje”

16-18. septembar 2021. g. Od 16. do 18.septembra 2021.godine u Banji Vrujci održana je XXIV Međunarodna naučna konferencija "Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje" u organizaciji Instituta za uporedno pravo, Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije.

Detaljnije

Učešće naših istraživača na 23. Svetskom kongresu radnog i socijalnog prava održanog u Limi

09. septembar 2021. g. Jovana Rajić Ćalić, istraživač saradnik i Jovana Misailović, istraživač pripravnik Insituta za uporedno pravo uzele su učešće na Svetskom kongresu radnog i socijalnog prava koji je ove godine 23. put održan u Limi, Peru.

Detaljnije

Dr Miroslav Đorđević izložio svoj rad na Generalnoj konferenciji ECPR

30.08.2021. g. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, dr Miroslav Đorđević učestvovao je na Generalnoj konferenciji Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja (ECPR) i izložio svoj rad „Constitutional Boundaries of Presidential Power and General Level of Political Culture – The Case of Serbia“ u okviru sekcije „New Perspectives on Presidential Power: Meaning, Measures and Political Practice”.

Detaljnije

Dr Gordana Gasmi održala predavanje na međunarodnoj letnjoj školi u Istanbulu

31. jul 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi, naučni saradnik Instituta, održala je 31. jula 2021. predavanje po pozivu na Međunarodnoj letnjoj školi o krivičnom pravosuđu i pravu ljudskih prava 2021 (International Criminal Justice and Human Rights Law Summer School 2021) u organizaciji Instituta za krivično pravo i kriminologiju Centar za istraživanje i primenu Univerziteta u Istanbulu (Istanbul University Institute of Criminal Law and Criminology Research and Application Centre).

Detaljnije

Predstavnicima pravosuđa predstavljena uporedna analiza o poverljivom savetovanju za sudije i javne tužioce

14. jul 2021. g. Članovima etičkih odbora Visokog saveta sudstva Srbije (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT) predstavljena je Analiza sistema poverljivog savetovanja o etičkim pitanjima za sudije i javne tužioce. Analiza sadrži set preporuka za donosioce odluka o koracima koje treba preduzeti za uvođenje poverljivog savetovanja u srpsko pravosuđe.

Detaljnije

Održan skup “Prilozi državno-crkvenom pravu”

26-28. jun 2021. godine U konaku Manastira Svetog Nikolaja Srpskog (Soko-grad) održan je od 26.06. do 28.06.2021.godine trodnevni skup "Prilozi državno-crkvenom pravu". Skup je održan povodom 15 godina od donošenja Zakona o crkvama i verskim zajednicama.

Detaljnije

Održana Svečana akademija povodom 65 godina postojanja i rada Instituta za uporedno pravo

25. jun 2021. godine Povodom 65 godina postojanja i rada Instituta za uporedno pravo održana je 25. juna 2021. godine Svečana akademija u sali Skupštine Grada Beograda.

Detaljnije

Dr Miloš Stanić i dr Miroslav Đorđević – članovi Radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije

23. jun 2021. godine Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije, održanoj 23. juna 2021. godine, jednoglasno je doneta odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije. Kao predstavnici Insitituta za uporedno pravo, za članove ove radne grupe su imenovani naučni saradnici našeg Instituta, Dr Miloš Stanić i Dr Miroslav Đorđević, obojica doktori ustavnog prava.

Detaljnije

Prilog o Institutu za uporedno pravo na TV Brainz

Na kanalu Brainz TV (Naučna televizija), u okviru emisije "Academy" emitovan je prilog o Institutu za uporedno pravo: našem istorijatu, radu i poduhvatima za ovih 65 godina postojanja, međunarodnoj saradnji, izdanjima, biblioteci, izazovima i naučnom radu uopšte.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo i Savet Evrope – izučavanje ljudskih prava na pravnim fakultetima u Srbiji

27. maj 2021. U beogradskom hotelu „Metropol“ 27. maja 2021. godine održana je prezentacija analize „Izučavanje ljudskih prava na pravnim fakultetima u Srbiji“ koju je za potrebe Saveta Evrope izradio tim Instituta za uporedno pravo u sastavu: dr Ana Knežević Bojović (šef tima), dr Vesna Ćorić, dr Mirjana Glintić, dr Stefan Andonović i dr Miroslav Đorđević.

Detaljnije

Dr Miroslav Đorđević održao predavanje po pozivu u Tirani

20. maj 2021. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo dr Miroslav Đorđević održao je kao uvodničar (keynote speaker) predavanje po pozivu na međunarodnoj konferenciji „Embracing Change and Transformation – Breakthrough Innovation and Creativity“, u okviru sekcije posvećene pravnim naukama. Izlaganje dr Đorđevića na temu „Democracy and the Balkans – Challenges of the 21st Century“ propraćeno je sa velikom pažnjom. Konferenciju su organizovali EU&Balkan Research Institute i Univerzitet UNYT iz Tirane, a sam skup je usled pandemije COVID-19 ove godine održan putem video linka.

Detaljnije

Državna sekretarka prof. dr Marijana Dukić Mijatović u poseti Institutu

18. maj 2021. Dana 18.05.2021.godine, Institut za uporedno pravo je posetila državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Marijana Dukić Mijatović.

Detaljnije

Učešće dr Gasmi na konferenciji Saveta Evrope

7. maj 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi, naucna saradnica Instituta, učestvovala je u svojstvu eksperta Saveta Evrope, po specijalnom pozivu, na konferenciji povodom obeležavanja desete godišnjice Istanbul Konvencije, u organizaciji Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog R. Srbije, kao i ambasada SR Nemačke i R. Portugala.

Detaljnije

Dr Kostić održala predavanje po pozivu u Salernu

6. maj 2021. g. Dr Jelena Kostić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo održala je 6. maja 2021. godine po pozivu predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu (Italija) na temu “Economic crimes and criminal law cooperation in the digital age, challenges and recommendations”. Usled pandemije izazvane virusom COVID-19 skup je održan putem video linka.

Detaljnije

Feljton “Pravo na nezaborav – sećanja na žrtve NDH” u dnevnom listu “Politika”

Istraživači Instituta za uporedno pravo objavili su u dnevnom listu „Politika“ feljton o pravnim, istorijskim, krivičnim i viktimološkim aspektima državnog uređenja i genocidnog delovanja Nezavisne države Hrvatske. U periodu od 16. aprila do 23. aprila svakodnevno su publikovani tekstovi naših autora, bazirani na istraživanjima iz zbornika „Pravo na nezaborav“, koji je naš Institut 2017. godine u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije i Etnografskim institutom SANU priredio i prezentovao, između ostalog, u Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Feljtonom u Politici, istraživači Instituta, predvođeni direktorom prof. dr Vladimirom Čolovićem, ukazali su još jednom kako na značaj kulture sećanja, tako i na neke manje poznate istorijske i pravne aspekte tragedije i zločina koji su se na našem podneblju dogodili pre osamdeset godina.

Detaljnije

Učešće dr Kostić na međunarodnoj konferenciji u Slovačkoj

22. april 2021. g. Dana 22.04.2021. godine dr Jelena Kostić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo učestvovala je na sedmoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Bratislava Legal Forum” u organizaciji Pravnog fakulteta Comenius Univerziteta iz Bratislave, Slovačka na kojoj je predstavila koautorski rad koji je pripremila zajedno sa koleginicom dr Marinom Matić Bošković, naučnim saradnikom Instituta za kriminološka i sociloška istraživanja iz Beograda, a čija je tema “New Enlargement Strategy towards the Western Balkans and its impact on Rule of Law”. Usled pandemije izazvane virusom COVID-19 konferencija je održana putem video linka.

Detaljnije

Potpisan Sporazum o naučnoj saradnji između Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve i Instituta za uporedno pravo

13. april 2021. g. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu 13. aprila 2021. godine održan je sastanak Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija i prof. dr Vladimira Čolovića, direktora Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Međunarodna naučna konferencija „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (/acquis communautaire/) Evropske unije“

20. mart 2021. g. Dana 20. marta 2021. godine putem web platforme održana je Peta međunarodna naučna konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (/acquis communautaire/) Evropske unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Detaljnije

Uvodno predavanje prof. dr Gasmi na Pravnom fakultetu u Istanbulu

8. mart 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi održala je 8. marta 2021. godine uvodno predavanje po pozivu na međunarodnom Simpozujumu o nasilju i diskriminaciji nad ženama u kontekstu Istanbulske konvencije, organizovanom u on line formatu na Pravnom fakultetu u Istanbulu

Detaljnije