“Konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama EU – poglavlja 23 i 24”

30. mart 2018.

U Banja Luci 30.03.2018. održana je Druga međunarodna konferencija “Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama EU – poglavlja 23 i 24” u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Istraživačkog centra Banja Luka. Tom prilikom  je potpisan i ugovor o saradnji između našeg Instituta i Istraživačkog centra. Konferencija, koju je otvorio predsednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić, održana je u svečanoj sali  Skupštine. U ime Instituta za uporedno pravo, na konferenciji je učestvovao direktor Instituta prof.dr Vladimir Čolović.

Galerija fotografija

Još Vesti iz 2018.

Trenutno ne postoje podstrane za ovu stranu.