Doc. dr Miroslav Đorđević o promeni pravne kulture i unapređenju obrazovanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija

21. februar 2023.

U hotelu „Hyatt Regency“ 21. februara 2023. održana je konferencija o reformi pravosuđa u organizaciji Saveta Evrope i Ministarstva pravde Republike Srbije. Povod za održavanje ove manifestacije je usvajanje pet novih pravosudnih zakona kojima se, u ovoj fazi, zaokružuje reformski proces. O tome šta je sve urađeno, kao i šta još treba na pravnom i nepravnom planu uraditi kako bi srpsko pravosuđe bilo što pravičnije i efikasnije svoje mišljenje je izneo čitav niz uglednih govornika uključujući: šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobijasa Flesenkempera, nj. e. Emanuela Žiofrea, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Kristofa Poarela, direktora Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope, nj. e. Aniku Ben David, ambasadorku Švedske, ministarku pravde Maju Popović ministarku pravde, Jasminu Vasović, predsednicu Vrhovnog suda.

Jedan od govornika bio je i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević, čije se izlaganje odnosilo na promenu pravne kulture na pravnim fakultetima i unapređenje formalnog obrazovanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija. Na ovom izuzetno posećenom skupu takođe je predstavljena i publikacija „Srpski koraci ka evropskom pravosuđu“, čiji su autori naučni saradnici našeg Instituta doc. dr Miroslav Đorđević i dr Miloš Stanić. Publikacija je izrađena u okviru projekta Saveta Evrope koji je realizovao Institut za uporedno pravo u 2022. godini. Publikaciju možete preuzeti OVDE.

Na konferenciji je istaknut značaj usvajanja novih zakona kao suštinskog koraka ka postizanju efikasnog i nezavisnog pravosuđa, dok je istovremeno naglašena neophodnost njihovog delotvornog sprovođenja.

Detaljnije videti na sajtu Saveta Evrope.

Još Vesti iz 2023.

Potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom bezbednosti

Delegacija Instituta za uporedno pravo koju su činili prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta, dr Miloš Stanić, naučni saradnik i Anja Bezbradica, istraživač saradnik, je dana 16.03.2023. godine bila u poseti Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Delegaciju Instituta su ljubazno primili prof. dr Vladimir N. Cvetković, dekan Fakulteta i prof. dr Mladen Milošević, šef Katedre studija kriminaliteta...

Detaljnije

Poseta Institutu za fiziku i potpisivanјe sporazuma o naučnoj i stručnoj saradnјi

21. februar 2023. U utorak, 21. februara 2023. godine delegacija Instituta za uporedno pravo iz Beograda posetila je Institut za fiziku, prvi institut od nacionalnog značaja u Republici Srbiji. Na sastanku su razmotrene i mogućnosti i načini buduće naučne i stručne saradnje dva instituta i druge aktivnosti koje mogu imati naučni transdisciplinarni potencijal i doprineti međusobnom upućivanju i saradnji prirodnih i društvenih nauka. Na kraju sastanka direktori oba Instituta svečano su potpisali Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji, kao krovni akt za sve buduće aktivnosti koje dve institucije i istraživači budu zajednički preduzimali.

Detaljnije

Učešće Ane Zdravković na konferenciji u organizaciji Lisabonske grupe za teoriju prava

17. februar 2023. Ana Zdravković, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je na konferenciji “Determinacy and Law“, koju je 17. februara 2023. godine organizovala Lisabonska grupa za teoriju prava (https://www.lxltg.com) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, i to kao komentatorka rada prof. dr Miodraga Jovanovića pod nazivom “Indeterminacy, Normativity and Soft International Law“. Na konferenciji su učestvovali istraživači sa različitih naučnih institucija i univerziteta, poput Univerziteta u Oksfordu, Univerziteta u Kentu, Univerziteta u Đironi i Univerziteta u Sariju.

Detaljnije