Poseta Institutu za fiziku i potpisivanјe sporazuma o naučnoj i stručnoj saradnјi

21. februar 2023.

U utorak, 21. februara 2023. godine delegacija Instituta za uporedno pravo iz Beograda posetila je Institut za fiziku, prvi institut od nacionalnog značaja u Republici Srbiji. Delegaciju Instituta za uporedno pravo činili su prof. dr Vladimir Čolović, direktor instituta prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, predsednik Naučnog veća, dr Milica Matijević, rukovodilac Odelјenja za projekte, Aleksandra Višekruna, stručni saradnik i Vasilije Marković, istraživač pripravnik, dok su ispred Instituta za fiziku sastanku prisustvovali dr Aleksandar Bogojević, direktor instituta, dr Marija Mitrović Dankulov, rukovodilac Inovacionog centra Instituta za fiziku, Ljubica Ilić Vojnović, šef kabineta, dr Vladimir Petrović, naučni saradnik, Slobodan Bubnjević, naučni novinar i Dušan Nikolić, stručni pravni savetnik.

Učesnici sastanka sa oba instituta saglasili su se da je, pored toga što je poželјna sa stanovišta strateških pravaca razvoja nauke u Republici Srbiji, transdisciplinarna saradnja instituta iz oblasti prirodno-tehničkih i društvenih nauka nužna i zarad sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg napretka čitavog društva i razvoja srpske privrede. Takođe, bilo je razgovora na čitav niz obostrano interesantnih tema u kojima se na naučno relevantan način dodiruju pravna nauka i fizika, uklјučujući i domete i ograničenja veštačke inteligencije, digitalizaciju, razvoj patentnog prava, isprepletanost izbornog postupka i fizike i sl. Tom prilikom direktor Instituta za uporedno pravo, prof. Čolović poklonio je Institutu za fiziku izdanja Instituta za uporedno pravo koja se na aktuelan način iz pravnog ugla bave nekim od ovih zajedničkih tačaka naučnog interesovanja.

Na sastanku su razmotrene i mogućnosti i načini buduće naučne i stručne saradnje dva instituta i druge aktivnosti koje mogu imati naučni transdisciplinarni potencijal i doprineti međusobnom upućivanju i saradnji prirodnih i društvenih nauka.

Na kraju sastanka direktori oba Instituta svečano su potpisali Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji, kao krovni akt za sve buduće aktivnosti koje dve institucije i istraživači budu zajednički preduzimali. Posle potpisanog sporazuma, domaćini su delegaciji Instituta za uporedno pravo upriličili obilazak kompleksa Instituta za fiziku, upoznali ih sa raznolikom delatnošću ove institucije ali i prikazali tzv. superračunar, Paradox IV.

Još Vesti iz 2023.

Potpisan sporazum o saradnji sa Fakultetom bezbednosti

Delegacija Instituta za uporedno pravo koju su činili prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta, dr Miloš Stanić, naučni saradnik i Anja Bezbradica, istraživač saradnik, je dana 16.03.2023. godine bila u poseti Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu. Delegaciju Instituta su ljubazno primili prof. dr Vladimir N. Cvetković, dekan Fakulteta i prof. dr Mladen Milošević, šef Katedre studija kriminaliteta...

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević o promeni pravne kulture i unapređenju obrazovanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija

U hotelu „Hyatt Regency“ održana je 21. feburara 2023. godine konferencija o reformi pravosuđa u organizaciji Saveta Evrope i Ministarstva pravde Republike Srbije. Povod za održavanje ove manifestacije je usvajanje pet novih pravosudnih zakona kojima se, u ovoj fazi, zaokružuje reformski proces. O tome šta je sve urađeno, kao i šta još treba na pravnom i nepravnom planu uraditi kako bi srpsko pravosuđe bilo što pravičnije i efikasnije svoje mišljenje je izneo niz uglednih govornika. Jedan od govornika bio je i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević, čije se izlaganje odnosilo na promenu pravne kulture na pravnim fakultetima i unapređenje formalnog obrazovanja budućih nosilaca pravosudnih funkcija.

Detaljnije

Učešće Ane Zdravković na konferenciji u organizaciji Lisabonske grupe za teoriju prava

17. februar 2023. Ana Zdravković, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je na konferenciji “Determinacy and Law“, koju je 17. februara 2023. godine organizovala Lisabonska grupa za teoriju prava (https://www.lxltg.com) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, i to kao komentatorka rada prof. dr Miodraga Jovanovića pod nazivom “Indeterminacy, Normativity and Soft International Law“. Na konferenciji su učestvovali istraživači sa različitih naučnih institucija i univerziteta, poput Univerziteta u Oksfordu, Univerziteta u Kentu, Univerziteta u Đironi i Univerziteta u Sariju.

Detaljnije