Iz štampe izašao broj 4/2021 časopisa Strani pravni život

2. mart 2022. g.

Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je iz štampe izašao četvrti broj časopisa Strani pravni život za 2021. godinu. Ove godine broj 4 bio je posvećen pravu baltičkih država. Svoje priloge objavilo je 16 (ko)autora iz zemlje i inostranstva. Gostujući urednici broja bile su dr Anita Rodiņa, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Letoniji i sudija Ustavnog suda Letonije, dr Ana Knežević Bojović, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo i dr Vesna Ćorić viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo.

Strani pravni život br. 4/2021

Časopis Strani pravni život se izdaje u režimu otvorenog pristupa od 2008. godine.  Časopis je indeksiran u Srpskom citatnom indeksu (SCIndeks), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIHplus) i HeinOnline Law Journal Library.

Časopis ima kategoriju M24 – nacionalni časopis međunarodnog značaja u oblasti pravo i politikologija na listi kategorisanih naučnih časopisa za 2021. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Više o časopisu možete saznati OVDE.

Još Vesti iz 2022.

Dr Mario Reljanović održao predavanje na Institutu društvenih nauka

9. februar 2022. g. U okviru ciklusa predavanja “Novi pogledi, perspektive i istraživanja teorije roda” Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike IDN, dr Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, održao je 9. februara 2022. godine onlajn predavanje „Seksualno uznemiravanje u oblasti rada“.

Detaljnije

IN MEMORIAM prof. dr Oliver Antić

Prof. dr Oliver Antić, direktor Instituta za uporedno pravo u periodu od 1997. do 2001. godine, iznenada je preminuo.

Detaljnije

Izrada seta pravosudnih zakona: usklađivanje pravnog okvira sa ustavnim promenama

11. april 2021. g. Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Vladanom Petrovom i naučnim saradnikom u Institutu za uporedno pravo dr Milošem Stanićem, u okviru konsultativnog procesa povodom obrazovanja radnih grupa za izradu seta pravosudnih zakona.

Detaljnije

Otvoren legat prof. dr Pavla Nikolića

18. april 2022. g. U Institutu za uporedno pravo 18. aprila 2022. godine svečano je otvoren legat prof. dr Pavla Nikolića. Otvaranju legata prethodila je prezentacija knjige Constitutio lex superior objavljene u izdanju Instituta za uporedno pravo koja je posvećenja sećanju na prof. Nikolića.

Detaljnije

Platforma za vizuelizaciju nalaza uporednopravne studije o integritetu u javnom sektoru

28. april 2022. g. Na internet stranici portal.cids.no nalazi se vizuelizacija zasnovana na nalazima uporedne pravne studije posvećene pitanjima od značaja za integritet u javnom sektoru u 6 pravnih oblasti: upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru, slobodan pristup informacijama od javnog značaja, sukob interesa, javne nabavke, zaštita zviždača i nezakonit nalog pretpostavljenog.

Detaljnije

Iz štampe izašao broj 1/2022 časopisa Strani pravni život

9. maj 2022. g. Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je iz štampe izašao prvi broj časopisa Strani pravni život za 2022. godinu. Svoje priloge objavilo je 10 (ko)autora iz zemlje i inostranstva.

Detaljnije

Dr Jelena Kostić održala predavanje po pozivu u Rimu

26. april 2022. g. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo dana 26. aprila 2022. godine održala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta “Nicolò Cusano” u Rimu predavanje po pozivu na temu “Corruption and Financial Crimes Prevention in the Western Balkans Countries in the EU Accession Process".

Detaljnije

Učešće dr Jelene Kostić na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Peruđi

28-29. april 2022. g. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo na poziv kolega iz Departmana za pravne nauke Univerziteta u Peruđi, učestovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Restorative Justice, mediation and protection of EU Financial interests” koja je održana od 28-29. aprila 2022. godine u organizaciji navedenog Univerziteta.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo podneo dva projekta u okviru programa Identiteti

18. maj 2022. g. Istraživači Instituta za uporedno pravo pripremaju dva predloga projekta u odgovoru na javni poziv Fonda za nauku raspisan u okviru programa "Identiteti". Predlozi se pripremaju sa partnerima iz drugih naučnoistraživačkih organizacija iz oblasti društvenih i humanističkih nauka:

Detaljnije

Učešće istraživača na međunarodnoj ENTAN konferenciji

14. maj 2022. U subotu, 14. maja 2022 godine istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo, Vasilije Marković uzeo je, preko interneta, učešće u trećoj godišnjoj ENTAN konferenciji koja se održala 13. i 14. maja u Konstanci, pod nazivom Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Kosovskoj Mitrovici

20-21. maj 2022. g. U periodu od 20. do 21. maja održana je u Kosovskoj Mitrovici Međunarodna naučna konferencija "Zaštita lјudskih prava i sloboda u svetlu nacionalnih i međunarodnih standarda" u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na ovoj konferenciji, već tradicionalno, učešće su uzeli brojni istraživači Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Učešće Jovane Rajić Ćalić na seminaru Instituta za pravne i društvene nauke

24. maj 2022. g. U utorak, 24. maja 2022. godine održan je peti vebinar Instituta za pravne i društvene nauke, u okviru koga je stručnoj javnosti predstavlјen deo rezultata strateškog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za 2021. godinu „Epidemija. Pravo. Društvo.“

Detaljnije