Iz štampe izašao broj 4/2021 časopisa Strani pravni život

2. mart 2022. g.

Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je iz štampe izašao četvrti broj časopisa Strani pravni život za 2021. godinu. Ove godine broj 4 bio je posvećen pravu baltičkih država. Svoje priloge objavilo je 16 (ko)autora iz zemlje i inostranstva. Gostujući urednici broja bile su dr Anita Rodiņa, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Letoniji i sudija Ustavnog suda Letonije, dr Ana Knežević Bojović, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo i dr Vesna Ćorić viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo.

Strani pravni život br. 4/2021

Časopis Strani pravni život se izdaje u režimu otvorenog pristupa od 2008. godine.  Časopis je indeksiran u Srpskom citatnom indeksu (SCIndeks), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIHplus) i HeinOnline Law Journal Library.

Časopis ima kategoriju M24 – nacionalni časopis međunarodnog značaja u oblasti pravo i politikologija na listi kategorisanih naučnih časopisa za 2021. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Više o časopisu možete saznati OVDE.

Još Vesti iz 2022.

Gostujuće predavanje dr Ane Čović na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

1. novembar 2022. g. Viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo dr Ana Čović održala je gostujuće predavanje na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Verski brakovi između ljubavi, prava i tumačenja božije volje", u okviru predmeta Sociologija porodice.

Detaljnije

Dr Mario Reljanović održao predavanje na Institutu društvenih nauka

9. februar 2022. g. U okviru ciklusa predavanja “Novi pogledi, perspektive i istraživanja teorije roda” Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike IDN, dr Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, održao je 9. februara 2022. godine onlajn predavanje „Seksualno uznemiravanje u oblasti rada“.

Detaljnije

IN MEMORIAM prof. dr Oliver Antić

Prof. dr Oliver Antić, direktor Instituta za uporedno pravo u periodu od 1997. do 2001. godine, iznenada je preminuo.

Detaljnije

Izrada seta pravosudnih zakona: usklađivanje pravnog okvira sa ustavnim promenama

11. april 2021. g. Ministarka pravde Maja Popović sastala se sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Vladanom Petrovom i naučnim saradnikom u Institutu za uporedno pravo dr Milošem Stanićem, u okviru konsultativnog procesa povodom obrazovanja radnih grupa za izradu seta pravosudnih zakona.

Detaljnije

Otvoren legat prof. dr Pavla Nikolića

18. april 2022. g. U Institutu za uporedno pravo 18. aprila 2022. godine svečano je otvoren legat prof. dr Pavla Nikolića. Otvaranju legata prethodila je prezentacija knjige Constitutio lex superior objavljene u izdanju Instituta za uporedno pravo koja je posvećenja sećanju na prof. Nikolića.

Detaljnije

Platforma za vizuelizaciju nalaza uporednopravne studije o integritetu u javnom sektoru

28. april 2022. g. Na internet stranici portal.cids.no nalazi se vizuelizacija zasnovana na nalazima uporedne pravne studije posvećene pitanjima od značaja za integritet u javnom sektoru u 6 pravnih oblasti: upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru, slobodan pristup informacijama od javnog značaja, sukob interesa, javne nabavke, zaštita zviždača i nezakonit nalog pretpostavljenog.

Detaljnije

Iz štampe izašao broj 1/2022 časopisa Strani pravni život

9. maj 2022. g. Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je iz štampe izašao prvi broj časopisa Strani pravni život za 2022. godinu. Svoje priloge objavilo je 10 (ko)autora iz zemlje i inostranstva.

Detaljnije

Dr Jelena Kostić održala predavanje po pozivu u Rimu

26. april 2022. g. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo dana 26. aprila 2022. godine održala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta “Nicolò Cusano” u Rimu predavanje po pozivu na temu “Corruption and Financial Crimes Prevention in the Western Balkans Countries in the EU Accession Process".

Detaljnije

Učešće dr Jelene Kostić na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Peruđi

28-29. april 2022. g. Dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo na poziv kolega iz Departmana za pravne nauke Univerziteta u Peruđi, učestovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Restorative Justice, mediation and protection of EU Financial interests” koja je održana od 28-29. aprila 2022. godine u organizaciji navedenog Univerziteta.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo podneo dva projekta u okviru programa Identiteti

18. maj 2022. g. Istraživači Instituta za uporedno pravo pripremaju dva predloga projekta u odgovoru na javni poziv Fonda za nauku raspisan u okviru programa "Identiteti". Predlozi se pripremaju sa partnerima iz drugih naučnoistraživačkih organizacija iz oblasti društvenih i humanističkih nauka:

Detaljnije

Učešće istraživača na međunarodnoj ENTAN konferenciji

14. maj 2022. U subotu, 14. maja 2022 godine istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo, Vasilije Marković uzeo je, preko interneta, učešće u trećoj godišnjoj ENTAN konferenciji koja se održala 13. i 14. maja u Konstanci, pod nazivom Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Kosovskoj Mitrovici

20-21. maj 2022. g. U periodu od 20. do 21. maja održana je u Kosovskoj Mitrovici Međunarodna naučna konferencija "Zaštita lјudskih prava i sloboda u svetlu nacionalnih i međunarodnih standarda" u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na ovoj konferenciji, već tradicionalno, učešće su uzeli brojni istraživači Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Učešće Jovane Rajić Ćalić na seminaru Instituta za pravne i društvene nauke

24. maj 2022. g. U utorak, 24. maja 2022. godine održan je peti vebinar Instituta za pravne i društvene nauke, u okviru koga je stručnoj javnosti predstavlјen deo rezultata strateškog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za 2021. godinu „Epidemija. Pravo. Društvo.“

Detaljnije

Učešće dr Knežević Bojović u radu regionalne konferencije u Severnoj Makedoniji

2-3. jun 2022. g. Dr Ana Knežević Bojović učestvovala je u radu Regionalne konferencije „Harmonizacija sudske prakse u vezi sa suđenjem u razumnom roku-standardi i sudska praksa“, koja se, 2. i 3. juna 2022. godine, održala u Skoplju, u Severnoj Makedoniji. Organizatori konferencije su Vrhovni sud Severne Makedonije i Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope.

Detaljnije

Poseta delegacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani

26. maj 2022. g. Institut za uporedno pravo je 26. 5. 2022. godine posetila delegacija Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Delegaciju Pravnog fakulteta iz Ljubljane su činili prof. dr Saša Zagorc, redovni profesor, prof. dr Samo Bardutzky, vanredni profesor, mr Marjan Kos, asistent, mr Ana Samobor, asistent i mr Mohor Fajdiga, istraživač,

Detaljnije

Održana naučna konferencija „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stеfаn Andonović“

10. jun 2022. g. Nakon godinu dana od preranog upokojenja našeg dragog Stefana Andonovića, u znak sećanja na njega, 10. juna 2022. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, u koorganizaiji sa Institututom za uporedno pravo, kućama u kojima je Stefan gradio svoju profesionalnu karijeru, održana je naučna konferencija „Uporednopravni izazovi u savremenom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović“.

Detaljnije

Učešće dr Gasmi i dr Prlje na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod okriljem Jean Monnet modula na Pravnom fakultetu u Podgorici

3-4. jun 2022. g. Dr Gordana Gasmi i dr Dragan Prlja imali su uvodno izlaganje po pozivu na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod okriljem Jean Monnet modula na Pravnom fakultetu u Podgorici: "Integrating the Western Balkans into the European Union's Internal Market - Challenges and Prospects" (Uključivanje Zapadnog Balkana u unutrašnje tržište Evropske unije - izazovi i perspektive).

Detaljnije

Poseta delegacije sa Univerziteta u Oznabriku

3. jun 2022. g. Institut za uporedno pravo je 3. 6. 2022. godine posetila delegacija Instituta za evropske pravne studije sa Univerziteta u Oznabriku (European Legal Studies Institute, University of Osnabrück). Delegaciju iz Oznabrika su činili José Carlos de Medeiros Nóbrega, Hinrich Doege i Daria Kupczynska,

Detaljnije

Dr Miloš Stanić i doc. dr Miroslav Đorđević na konferenciji o istaknutim pravnicima

3. jun 2022. U organizaciji Saveta Evrope i Društva sudija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je naučna konferencija na temu “Uloga istaknutih pravnika u pravosudnim savetima”. Kao članovi radnih grupa za izradu seta pravosudnih zakona, dr Stanić (sudstvo) i doc. dr Đorđević (javno tužilaštvo), naučni saradnici našeg Instituta, uzeli su učešća i imali zapažena izlaganja u diskusiji na ovoj konferenciji.

Detaljnije

Učešće Jovane Misaliović na XIII Diplomatskom festivalu

9. jun 2022. g. Istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, Jovana Misailović učestvovala je na XIII Diplomatskom festivalu koji je organizovan u hibridnom modelu od strane International Relations Student Association Jagiellonian University, Krakov tokom 9-10 juna 2022. godine. Tema prezentacija Jovane Misailović bila je "Posting of Workers in EU - (Un)fulfilled Challenge?".

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na XXV budvanskim pravničkim danima

11-15. jun 2022. g. Od 11. do 15. juna 2022. godine, u hotelu „Mediteran“ u Bečićima, održano je jubilarno XXV Savetovanje pravnika „Budvanski pravnički dani“ o aktuelnim pitanjima savremenog zakonodavstva i pravosuđa, u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske.

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na konferenciji Intelektualna svojina i internet

14. jun 2022. g. Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je na šestoj konferenciji „Intelektualna svojina i internet“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS). Konferencija je održana 14. juna 2022. godine u hibridnom formatu - uživo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu uz direktan prenos na „Jutjub“ kanalu RNIDS-a.

Detaljnije

Učešće prof. dr Ćeranić Perišić na međunarodnoj konferenciji u Atini

22. jun 2022. g. Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je sa referatom na međunarodnoj naučnoj konferenciji – 13 th Network Europe Conference “European integration perspectives in times of global crises” koja je održana od 19. do 22. juna 2022. godine u Atini

Detaljnije

Pravna analiza Temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore

3. avgust 2022. g. Istraživači Instituta za uporedno pravo, prof. dr Vladimir Đurić, viši naučni saradnik i Vasilije Marković, master, istraživač pripravnik izradili su Pravno mišljenje o otvorenim pitanjima u vezi sa Temeljnim ugovorom između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve. Analiza je izrađena na zahtev Vlade Crne Gore, koja se Institutu, kao jednom od najstarijih instituta za komparativnopravna istraživanja u Evropi, obratila radi davanja eksternog ekspertskog mišljenja o pitanju koje je u prethodnom periodu bilo predmet široke stručne debate u Crnoj Gori.

Detaljnije

Održana treća međunarodna konferencija Regional Law Review

1-2. septembar 2022. g. U organizaciji Insituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta u Pečuju iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta „Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku iz Hrvatske, održana je međunarodna naučna konferencija Regional Law Review. Zbog aktuelne epidemiološke situacije konferencija je održana u hibridnom modelu, kombinacijom prisustva uživo i putem Zoom platforme.

Detaljnije

Iz štampe izašao broj 2/2022 časopisa Strani pravni život

31. avgust 2022. g. Poštovane koleginice i kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je iz štampe izašao drugi broj časopisa Strani pravni život za 2022. godinu. Svoje priloge objavilo je 10 (ko)autora iz zemlje i inostranstva.

Detaljnije

Održan Naučni seminar Instituta za uporedno pravo

5. septembar 2022. g. U Institutu za uporedno pravo održan je septembarski naučni seminar na temu "Kako povećati vidljivost naučnih radova u oblasti društvenih nauka?". Predavanje je održala Milica Ševkušić, viši diplomirani bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU i nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na konferenciji European Law Institute u Madridu

5-8. septembar 2022. g. Više naučne saradnice Instituta za uporedno pravo, Vesna Ćorić i Ana Knežević Bojović, učestvovale su u godišnjoj konferenciji Instituta za evropsko pravo (European Law Institute - ELI), koja je održana na Univerzitetu Karlos III u Madridu.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta za uporedno pravo na međunarodnom religiološkom skupu na Srebrnom jezeru

9-10. septembar 2022. g. Viša naučna saradnica dr Ana Čović i naučni saradnik dr Oliver Nikolić učestvovali su na sedmom međunarodnom religiološkom skupu „Religija u globalnoj krizi kasne moderne“, 9. i 10. septembra 2022. godine na Srebrnom jezeru, gde su predstavili rezultate zajedničkih istraživanja u radu "The Influence of the Crisis of Religion on the Weakening of Patriarchal Family”.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta za uporedno pravo na XXX Susretu pravnika u privredi Republike Srbije

11-14. septembar 2022. g. Jubilarni XXX Susret pravnika u privredi Republike Srbije je organizovan pod krovnom temom „Izazovi poslovnog prava“ u periodu od 11. do 14. septembra 2022. godine u hotelu „Mona“ na Zlatiboru, od strane Udruženja pravnika u privredi Srbije i njegovog časopisa „Pravo i privreda“. Na savetovanju su učesnici imali priliku da slušaju izlaganja o aktuelnim temama iz oblasti privrednog prava, prava osiguranja, ugovornog i trgovinskog prava, kao i da aktivno doprinesu diskusijama na okruglim stolovima.

Detaljnije

Učešće na međunarodnom naučnom skupu “Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku”

15-16. septembar 2022. g. Istraživač pripravnik Instituta za uporedno pravo, Vasilije Marković učestvovao je na Međunarodnom naučnom skupu "Izazovi i perspektive razvoja pravnih sistema u XXI vijeku" u organizaciji Pravnog fakulteta u Banja Luci. Tom prilikom kolega Marković imao je koautorsko izlaganje na temu "Zakon o sestrinstvu - nasušna potreba zanemarene oblasti nedržavne uprave u Republici Srbiji".

Detaljnije

Učešće istraživača na XXIV savetovanju Udruženja za radno i socijalno pravo

15-17. septembar 2022. g. U periodu od 15-17. 9. 2022. godine na Zlatiboru, u hotelu Dunav, održano je XXIV Savetovanje Udruženja za radno i socijalno pravo. Tradicionalno savetovanje održano je u prisustvu predstavnika sindikata, državnih organa, profesora, miritelјa i arbitara iz zemlјe i inostranstva na temu „Radno pravo na raskršću“.

Detaljnije

Potpisan sporazum sa Društvom sudija Srbije o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji

03. oktobar 2022. g. Direktor Instituta za uporedno pravo prof. dr Vladimir Čolović dana 03.10.2022. zaklјučio je Sporazum o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji sa Društvom sudija Srbije.

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević na konferenciji „Comparative Constitutionalism in Central Europe“

22. septembar 2022. g. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo doc. dr Miroslav Đorđević učestvovao je u Budimpešti zajedno sa sudijama Ustavnog suda Srbije prof. dr Vladanom Petrovom i prof. dr Tamašom Korhecom na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Comparative Constitutionalism in Central Europe“ i tom prilikom izložio svoj koautorski rad (sa prof. Petrovom) na temu „The Influence of Serbia’s Historical Constitutions on its Modern Constitutional Identity“.

Detaljnije

Potpisan sporazum sa Udruženjem javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji

27. septembar 2022. g. Direktor Instituta za uporedno pravo prof. dr Vladimir Čolović i i Predsednik Predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Lidija Komlen – Nikolić zaključili su Sporazum o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Detaljnije

Učešće istraživača na konferenciji posvećenoj Đorđu Tasiću

24-25. septembar 2022. g. Dana 24. i 25. septembra 2022 godine na Pedagoškom fakultetu u Vranju održala se međunarodna naučna konferencija u organizaciji Srpskog sociološkog društva pod nazivom " Profesoru Đorđu Tasiću u slavu". Na konferenciji u čast jednog od naših najvećih pravnih pisaca između dva rata učešće je uzeo i istraživač našeg Instituta, Vasilije Marković. Kolega Marković je izlagao rad na temu "Tasićevo poimanje subjektivnog (javnog) prava - između Digija i Kelzena".

Detaljnije

Održana jubilarna XXV međunarodna naučna konferencija “Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje”

21-23. septembar 2022. g. U organizaciji Instituta za uporedno pravo, Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije u hotelu Omni u Valjevu je od 21. do 23.septembra 2022.godine održana XXV međunarodna naučna konferencija "Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje" sa učešćem autora iz Austrije, Italije, Mađarske, Poljske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Detaljnije

Na Pravnom fakultetu u Beogradu održana konferencija u čast profesora emeritusa Mirka Vasiljevića, predsednika Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo

23. septembar 2022. g. Na Pravnom fakultetu u Beogradu je 23.09.2022. održana konferencija "Razvoj poslovnog prava u jugoistočnoj Evropi" koja je organizovana u čast profesora emeritusa Mirka Vasiljevića, predsednika Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo. Pokrovitelji konferencije bili su: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Privredna komora Srbije, Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije, Udruženje pravnika u privredi Srbije, Javnobeležnička komora Srbije i Institut za uporedno pravo.

Detaljnije

Dr Matijević održala radionicu za master studente u Veneciji

27-28. oktobar 2022. g. Dr Milica V. Matijević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, održala je krajem oktobra dvodnevnu radionicu u okviru Evropskog master programa iz ljudskih prava i demokratizacije (European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation) u Veneciji (Italija).

Detaljnije

Dr Milica V. Matijević održala referat na temu „Kriterijumi za određivanje statusa interno raseljenog lica (IRL-a) i inovativni pristupi raseljenju dugog trajanja“

5. oktobar 2022. g. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, dr Milica V. Matijević, održala je 5. oktobra 2022. referat na temu „Kriterijumi za određivanje statusa interno raseljenog lica (IRL-a) i inovativni pristupi raseljenju dugog trajanja“. međunarodnoj naučnoj konferenciji o ljudskoj bezbednosti.

Detaljnije

Doc. dr Miroslav Đorđević govorio na konferenciji Udruženja javnih tužilaca

4. novembar 2022. g. Doc. dr Miroslav Đorđević, naučni saradnik našeg Instituta, bio je jedan od govornika na konferenciji „Šta možemo da očekujemo od novih tužilačkih zakona?“, koja je u organizaciji Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbiji (UTS) održana u beogradskom hotelu Zira.

Detaljnije

Naši istraživači učestvovali na XI međunarodnom naučnom skupu Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

05. novembar 2022. g. Dana 05.11.2022. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održan je  XI međunarodni naučni skup "Pravo između stvaranja i tumačenja". Jedan od saorganizatora ovog skupa je i Institut za uporedno pravo.

Detaljnije

Institut za uporedno pravо posetio prof. dr Ratko Ristić – prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu

10. novembar 2022. g. Dana 10.11.2022. Institut za uporedno pravo je posetio prof. dr Ratko Ristić, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu i razgovarao sa prof. dr Vladimirom Čolovićem, direktorom Instituta.

Detaljnije

Poseta članova uprave Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

17. novembar 2022. g. Dana 17.11.2022. Institut za uporedno pravo su posetili članovi uprave Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Detaljnije

Održan oktobarski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

10. oktobar 2022. g. U Institutu za uporedno pravo održan je oktobarski naučni seminar na temu “KoBSON - pretraživanje naučnih časopisa, knjiga i indeksnih baza”. Predavanje je održala Katarina Perić iz Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije.

Detaljnije

In memoriam: dr Jovan Ćirić (1960-2022)

Dana 12. 12. 2022. godine preminuo je dugogodišnji direktor Instituta za uporedno pravo i sudija Ustavnog suda Srbije dr Jovan Ćirić, naučni savetnik. Dr Ćirića ćemo se sećati kao velikog prijatelja, istaknutog naučnog stvaraoca i uspešnog direktora, koji je mnogo doprineo razvoju Instituta. Dr Jovan Ćirić je u periodu od 2007. do 2016. godine bio direktor Instituta, a u decembru 2016. godine izabran je za sudiju Ustavnog suda. Obaveštenje o komemoraciji će biti naknadno objavljeno.

Detaljnije

Komemoracija povodom smrti dr Jovana Ćirića

Komemoracija povodom smrti dr Jovana Ćirića, sudije Ustavnog suda Srbije i dugogodišnjeg direktora Instituta za uporedno pravo, održaće se dana 28.12.2022. u Konferencijskoj sali Instituta za uporedno pravo sa početkom u 12:00 časova.

Detaljnije

Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 25. decembra 2022. godine raspisalo je Šesti poziv za uključenje talentovanih mladih  istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO.

Detaljnije

Održana međunarodna naučna konferencija na temu “Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu”

25. novembra 2022. g. Dana 25. novembra 2022. godine u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja uz podršku Pravosudne akademije održana je međunarodna naučna konferencija na temu “Digitalizacija u kaznenom pravu i praovsuđu”. Pored eminentnih domaćih autora iz pravne teorije i prakse, svoj doprinos ovoj konferenciji dali su i učesnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije, Grčke, Češke Republike, Republike Slovačke, Austrije, Nemačke, Portugala i Brazila.

Detaljnije

23. javni poziv za dodelu stipendija studentima doktorskih akademskih studija

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 25. 1. 2023. godine raspisalo je Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva u 2023. godini za 14 programskih aktivnosti. U okviru ovog javnog poziva objavlјen je i 23. javni poziv za dodelu stipendija studentima doktorskih akademskih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija koji se uklјučuju u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija ...

Detaljnije