Održana konferencija “Zaštita prava zaposlenih”

29-30. mart 2024.
Konferencija pod nazivom “Zaštita prava zaposlenih” održana je u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu 29. i 30. marta. Konferenciju su zajednički organizovali Udruženje pravnika Srbije, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Institut za uporedno pravo.
Konferenciju su otvorili prof. dr Violeta Beširević, prof. dr Jelena Ćeranić Perišić i prof. dr emeritus Nebojša Šarkić. Učesnici su obradili teme koje se odnose na aktuelna pitanja zaštite prava iz radnog odnosa i po drugim osnovama radnog angažovanja. Konferencija je okupila veliki broj pravnika iz akademskih institucija, kao i sudija i predstavnika državnih organa. Izloženi radovi biće objavljeni u broju časopisa “Pravni život”.

Još Vesti iz 2024.

Održana komemoracija dr Predragu Vukasoviću, naučnom saradniku Instituta za uporedno pravo u penziji

16. april 2024. U prostorijama Instituta za uporedno pravo održana je komemoracija dr Predragu Vukasoviću, naučnom saradniku Instituta u penziji koji je preminuo 27. februara ove godine ...

Detaljnije

Ana Zdravković učestvovala na seminaru “Belgrade Meets Surrey” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Istraživačica saradnica Instituta za uporedno pravo Ana Zdravković učestvovala je na ALF PHD sesiji seminara “Belgrade Meets Surrey” koji je održan...

Detaljnije

Održana promocija zbornika „Sećanje na dr Jovana Ćirića – putevi prava”

4. april 2024. U Institutu za uporedno pravo održana je promocija zbornika „Sećanje na dr Jovana Ćirića – putevi prava”. O zborniku, ali i životu i radu dr Ćirića, dugogodišnjeg direktora Instituta za uporedno pravo i sudije Ustavnog suda Srbije, govorili su recenzenti, predstavnici Ustavnog suda Srbije i urednici zbornika.

Detaljnije

Održan aprilski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

U Institutu za uporedno pravo održan je aprilski naučni seminar na temu „15 godina od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije“. Ovoga puta naučni seminar je bio u formi okruglog stola , a učesnici su bili: prof. dr Saša Gajin, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“, master Stefan Živković iz Državne revizorske institucije, i master Aleksandar Mihajlović, istraživač saradnik u Institutu za uporedno pravo.

Detaljnije

Predavanje po pozivu dr Jelene Kostić na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

Dana 27. marta 2024. godine, dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo održala je predavanje po pozivu studentima treće godine osnovnih akademskih studija u okviru predmeta Kriminologija, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Tema njenog izlaganja bila je „Ekonomski kriminalitet – fenomenološka i etiološka obeležja i mogućnosti prevencije“.

Detaljnije

Studijski boravak dr Ane Knežević Bojović u Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci

Period od 15. februara do 15. marta 2024. godine, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo, dr Ana Knežević Bojović, provela je na studijskom boravku u Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci. Tom prilikom, dr Knežević Bojović posvetila se istraživanju tema koje su u fokusu njenog naučnog rada.

Detaljnije

Boravak prof. dr Samira Aličića na Univerzitetu “Magna Graecia” u Katancaru

Prof. Samir Aličić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, boravio je na Univerzitetu „Magna Graecia” u Katancaru, glavnom gradu italijanske regije Kalabrija, gde je održao seriju predavanja studentima osnovnih i doktorskih studija.

Detaljnije

Sedmi poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 13. marta 2024. godine raspisalo je Sedmi poziv za uključenje talentovanih mladih  istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO.

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na 83. sednici Generalne skupštine UNIDROIT u Rimu

Dana 11. marta 2024. godine održana je 83. sednica Generalne skupštine UNIDROIT u Rimu na kojoj je učestvovala vršilac dužnosti direktora Instituta za uporedno pravo, prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik. Pored prof. Ćeranić Perišić, na navedenoj sednici prisustvovala je i prva savetnica u Ambasadi Republike Srbije u Italiji Ivana Skočajić.

Detaljnije

Imenovan novi vršilac dužnosti direktora Instituta za uporedno pravo

Profesor dr Jelena Ćeranić Perišić, naučna savetnica, od danas je vršilac dužnosti direktorke Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

In memoriam Predrag Vukasović 1957-2024.

27. februar 2024. Sa velikom žalošću smo primili vest da nas je napustio dr Predrag Vukasović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u penziji ...

Detaljnije

Potpisan sporazum o saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti

19. februar 2024. Dana 19. 2. 2024. godine potpisan je sporazum o saradnji između Instituta za uporedno pravo i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kojeg predstavlјa Brankica Janković u prostorijama Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije