Imenovan novi vršilac dužnosti direktora Instituta za uporedno pravo

28. februar 2024.

Profesor dr Jelena Ćeranić Perišić, naučna savetnica, od danas je vršilac dužnosti direktorke Instituta za uporedno pravo. Profesor dr Vladimir Čolović je na lični zahtev razrešen sa funkcije direktora odlukom Upravnog odbora Instituta, uz prethodnu saglasnost Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Kolektiv Instituta za uporedno pravo zahvaljuje se Vladimiru Čoloviću na posvećenom rukovođenju i želi mu uspeh u daljem radu. Takođe, kolektiv želi prof. dr Jeleni Ćeranić Perišić uspešno rukovođenje Institutom.

Vesti iz 2024.

Učešće prof. dr Jelene Ćeranić Perišić na Školi prava EU u Baru

Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić održala je predavanje „Evropske vrednosti u uporednim sistemima Zapadnog Balkana” u okviru Škole prava EU „Evropske vrednosti: datost i(li) zadatost?” koja je održana u Baru od 10. do 12. maja 2024.

Detaljnije

Dodelјene nagrade „Dr Stefan Andonović“

Dana 13. maja 2024. godine u konferencijskoj sali Instituta za uporedno pravo u Beogradu dodelјene su nagrade za najbolјi naučni rad „Dr Stefan Andonović“, u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Na dodeli nagrada govorili su: vršitelјka dužnosti direktora Instituta za uporedno pravo prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, prof. dr Zoran Jovanović, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i dr Jovana Rajić Ćalić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Proglašeni pobednici nagradnog konkursa „Dr Stefan Andonović“ za najbolјi naučni rad

Drugu godinu zaredom, Institut za uporedno pravo u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisali su krajem 2023. godine konkurs za najbolјi naučni rad radi dodele nagrade „Dr Stefan Andonović“. Nagradni temat raspisan je pod nazivom „Pravni okvir veštačke inteligencije – potencijal i rizik u budućnosti“.

Detaljnije

Vasilije Marković učestvovao na doktorskom seminaru iz upravnog prava

25. april 2024. Istraživač pripravnik našeg Instituta, Vasilije Marković učestvovao je 22. aprila 2024. godine na doktorskom seminaru (PhD Seminar) iz oblasti upravnog prava koji su zajednički organizovali Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Univerzitet za upravne nauke u Špajeru, SR Nemačka ...

Detaljnije

Aleksandar Mihajlović učestvovao na međunarodnoj konferenciji na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

U periodu od 19. do 20. aprila 2024. godine, na Pravnom fakultetu u Univerziteta Nišu, održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Pravni principi u savremenom pravu”. Aleksandar Mihajlović, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo izložio je koautorski rad.

Detaljnije

Aleksandar Mihajlović učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Poljskoj

Aleksandar Mihajlović, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovao je na 16. međunarodnoj konferenciji pod nazivom “75 years of influence of the Council of Europe on shaping the European legal space in the areas of democracy, rule of law and protection of human rights”, koja je bila održanu u Sejmu Republike Poljske, u periodu od 14. do 16. aprila 2024. godine.

Detaljnije

Održana komemoracija dr Predragu Vukasoviću, naučnom saradniku Instituta za uporedno pravo u penziji

16. april 2024. U prostorijama Instituta za uporedno pravo održana je komemoracija dr Predragu Vukasoviću, naučnom saradniku Instituta u penziji koji je preminuo 27. februara ove godine ...

Detaljnije

Ana Zdravković učestvovala na seminaru “Belgrade Meets Surrey” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Istraživačica saradnica Instituta za uporedno pravo Ana Zdravković učestvovala je na ALF PHD sesiji seminara “Belgrade Meets Surrey” koji je održan...

Detaljnije

Održana promocija zbornika „Sećanje na dr Jovana Ćirića – putevi prava”

4. april 2024. U Institutu za uporedno pravo održana je promocija zbornika „Sećanje na dr Jovana Ćirića – putevi prava”. O zborniku, ali i životu i radu dr Ćirića, dugogodišnjeg direktora Instituta za uporedno pravo i sudije Ustavnog suda Srbije, govorili su recenzenti, predstavnici Ustavnog suda Srbije i urednici zbornika.

Detaljnije

Održan aprilski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

U Institutu za uporedno pravo održan je aprilski naučni seminar na temu „15 godina od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije“. Ovoga puta naučni seminar je bio u formi okruglog stola , a učesnici su bili: prof. dr Saša Gajin, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“, master Stefan Živković iz Državne revizorske institucije, i master Aleksandar Mihajlović, istraživač saradnik u Institutu za uporedno pravo.

Detaljnije

Održana konferencija “Zaštita prava zaposlenih”

Konferencija pod nazivom "Zaštita prava zaposlenih" održana je u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu 29. i 30. marta. Konferenciju su zajednički organizovali Udruženje pravnika Srbije, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Institut za uporedno pravo.

Detaljnije

Predavanje po pozivu dr Jelene Kostić na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

Dana 27. marta 2024. godine, dr Jelena Kostić, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo održala je predavanje po pozivu studentima treće godine osnovnih akademskih studija u okviru predmeta Kriminologija, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Tema njenog izlaganja bila je „Ekonomski kriminalitet – fenomenološka i etiološka obeležja i mogućnosti prevencije“.

Detaljnije

Studijski boravak dr Ane Knežević Bojović u Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci

Period od 15. februara do 15. marta 2024. godine, viša naučna saradnica Instituta za uporedno pravo, dr Ana Knežević Bojović, provela je na studijskom boravku u Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci. Tom prilikom, dr Knežević Bojović posvetila se istraživanju tema koje su u fokusu njenog naučnog rada.

Detaljnije

Boravak prof. dr Samira Aličića na Univerzitetu “Magna Graecia” u Katancaru

Prof. Samir Aličić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, boravio je na Univerzitetu „Magna Graecia” u Katancaru, glavnom gradu italijanske regije Kalabrija, gde je održao seriju predavanja studentima osnovnih i doktorskih studija.

Detaljnije

Sedmi poziv za uključenje talentovanih mladih istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dana 13. marta 2024. godine raspisalo je Sedmi poziv za uključenje talentovanih mladih  istraživača – studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad NIO.

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na 83. sednici Generalne skupštine UNIDROIT u Rimu

Dana 11. marta 2024. godine održana je 83. sednica Generalne skupštine UNIDROIT u Rimu na kojoj je učestvovala vršilac dužnosti direktora Instituta za uporedno pravo, prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučni savetnik. Pored prof. Ćeranić Perišić, na navedenoj sednici prisustvovala je i prva savetnica u Ambasadi Republike Srbije u Italiji Ivana Skočajić.

Detaljnije

Imenovan novi vršilac dužnosti direktora Instituta za uporedno pravo

Profesor dr Jelena Ćeranić Perišić, naučna savetnica, od danas je vršilac dužnosti direktorke Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

In memoriam Predrag Vukasović 1957-2024.

27. februar 2024. Sa velikom žalošću smo primili vest da nas je napustio dr Predrag Vukasović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u penziji ...

Detaljnije

Potpisan sporazum o saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti

19. februar 2024. Dana 19. 2. 2024. godine potpisan je sporazum o saradnji između Instituta za uporedno pravo i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kojeg predstavlјa Brankica Janković u prostorijama Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije