Konferencija “Common (and Collective) Property”

Sa zadovolјstvom Vas obaveštavamo da će u sredu, 26. juna 2024. godine, u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda, u saradnji sa Pravnim departmanom Univerziteta u Napulјu „Federiko II“, biti organizovana međunarodna naučna konferencija na temu kolektivne i zajedničke svojine i njenog funkcionisanja. Posebna pažnja biće posvećena funkcionalizaciji kolektivne i zajedničke svojine u istorijskoj perspektivi, od rimskog i vizantijskog, preko srednjovekovnog srpskog prava, do modernog perioda, ali tema konferencije obuhvata i različite aspekte savremene regulative i perspektive razvoja u uporednom pravu. Tema konferencije ne obuhvata samo oblast stvarnih prava, već se proteže i na druge oblasti prava, uklјučujući, ali ne ograničavajući se na ustavnu, upravnu, kaznenu i procesnu zaštitu kolektivne i zajedničke svojine. Ova konferencija je deo međunarodnog naučnog projekta zasnovanog na sporazumu o saradnji između Instituta za uporedno pravo Beograda i Pravnog departmana Univerziteta u Napulјu „Federiko II” i prva je u nizu godišnjih konferencija. koje je planirano da se održe u narednih pet godina. Konferencija će se održati u sedištu Instituta za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd. Jezik konferencije je engleski.

Još događaja

Okrugli sto “Oporezivanje u IT industriji”

4. jun 2024. - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

Junski naučni seminar Instituta za uporedno pravo u Beogradu

24. jun 2024. - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, 13 časova

Detaljnije

EUVALWEB završna konferencija na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

30. maj 2024. - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, Beograd

Detaljnije

Konferencija i promocija zbornika radova u čast profesora dr Jovice Trkulje

25. jun 2024. godine - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Detaljnije

Dan intelektualne svojine na Institutu za fiziku – predavanje prof. dr Ćeranić Perišić

22. maj 2024. godine - Institut za fiziku, Pregrevica 118, Beograd

Detaljnije