Yugoslav Law (1974-2005)

Sindikat udruženja pravnika Jugoslavije je izdavao časopis New Yugoslav Law od 1950. do 1967. godine na engleskom i francuskom jeziku kako bi stranim čitaocima omogućili saznanja o pravu u socijalističkoj Jugoslaviji. Nažalost, časopis je ugašen zbog finansijskih poteškoća.

Na inicijativu Instituta za uporedno pravo, Sindikat udruženja pravnika je prihvatio da ponovo pokrene časopis u saizdavaštvu dveju institucija pod naslovom Yugoslav Law. Plan je bio da izlazi na francuskom i engleskom, ali i na drugim jezicima po potrebi, tri puta godišnje.

Predviđeno je da časopis sadrži članke koje će pisati pravni stručnjaci, sudske odluke, pregled propisa u Jugoslaviji, Jugoslovensku pravnu bibliografiju i hroniku pravnog života u Jugoslaviji.

Pokretanjem časopisa nadali su se da će omogućiti da strani stručnjaci bolje upoznaju pravo u Jugoslaviji, i zahvaljujući tome doprineti prevazilaženju razlika i međusobnom boljem razumevanju.

Časopis je izlazio od 1974. do 2005 godine.