Crimen: časopis za krivične nauke (2016-2018)

Institut za uporedno pravo je od br. 2 (2016) zaključno sa br. 1 (2018) zajedno sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Dosije studiom i Kriminološkom sekcijom Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu učestvovao u izdavanju časopisa.