Konkurs za nagradu “Dr Stefan Andonović (1991-2021)”

27. decembar 2023.

Institut za uporedno pravo u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisuju konkurs za najbolјi naučni rad mladih istraživača/ca, studenata/inja doktorskih studija i doktora/ki nauka, na temu:

„Pravni okvir veštačke inteligencije – potencijal i rizik u budućnosti“

Tri najbolјa rada po oceni stručnog žirija (čiji će članovi biti profesori pravnih fakulteta i naučnici Instituta za uporedno pravo) biće nagrađena nagradom „Dr Stefan Andonović (1991-2021)“.

Preuzmite tekst konkursa;

Preuzmite uputstvo za autore;

OBRAZLOŽENјE: Cilј organizovanja konkursa jeste podsticanje naučnog stvaralaštva, pre svega, mladih istraživača/ca, studenata/inja doktorskih studija i doktora/ki nauka.

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO BEOGRAD

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU