Konkurs za nagradu “Dr Stefan Andonović (1991-2021)”

Važno obaveštenje

Rok za podnošenje prijava na konkurs je produžen na 31. mart 2023. godine.

15. jul 2022. g.

Institut za uporedno pravo u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu raspisuju konkurs za najbolјi naučni rad mladih istraživača/ca, studenata/inja doktorskih studija i doktora/ki nauka, na temu:

„Pravni izazovi digitalnog doba – pogled u budućnost“

Tri najbolјa rada po oceni stručnog žirija (čiji će članovi biti profesori pravnih fakulteta i naučnici Instituta za uporedno pravo) biće nagrađena nagradom „Dr Stefan Andonović (1991-2021)“.

Preuzmite tekst konkursa;

Preuzmite uputstvo za autore;

OBRAZLOŽENјE: Cilј organizovanja konkursa jeste podsticanje naučnog stvaralaštva, pre svega, mladih istraživača/ca, studenata/inja doktorskih studija i doktora/ki nauka.

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO BEOGRAD