Učešće predstavnika Instituta za uporedno pravo na sastanku u Lozani