Српски преводи публикација са документима Савета Европе о успостављању стандарда у области владавине права

20. јануар 2021. г.

У циљу даљег подстицања креирања политика заснованих на знању, Савет Европе је у сарадњи са Институтом за упоредно право, објавио четири публикације које садрже преводе докумената на српски језик који постављају стандарде у области владавине права и ставио их на располагање судијама, тужиоцима и другим заинтересованим странама (текстови раније углавном нису били доступни на српском језику).

Ове публикације укључују српске преводе мишљења Консултативног већа европских судија и Консултативног већа европских тужилаца, одабране препоруке Комитета министара Савета Европе и одређених мишљења Венецијанске комисије, као и релевантне пресуде Европског суда за људска права и Суда правде Европске уније.

Ако сте заинтересовани да добијете штампане примерке ових публикација поштом, потребно је да доставите поштанску адресу на DGI.HF.SLGIT.belgrade@coe.int најкасније до 31. јануара 2021. године.

* Насловна слика и вест су преузети са сајта Савета Европе (линк: https://go.coe.int/oRW9M)