Yugoslav Law (1974-2005)

Синдикат удружења правника Југославије је издавао часопис New Yugoslav Law од 1950. до 1967. године на енглеском и француском језику како би страним читаоцима омогућили сазнања о праву у социјалистичкој Југославији. Нажалост, часопис је угашен због финансијских потешкоћа.

На иницијативу Института за упоредно право, Синдикат удружења правника је прихватио да поново покрене часопис у саиздаваштву двеју институција под насловом Yugoslav Law. План је био да излази на француском и енглеском, али и на другим језицима по потреби, три пута годишње.

Предвиђено је да часопис садржи чланке које ће писати правни стручњаци, судске одлуке, преглед прописа у Југославији, Југословенску правну библиографију и хронику правног живота у Југославији.

Покретањем часописа надали су се да ће омогућити да страни стручњаци боље упознају право у Југославији, и захваљујући томе допринети превазилажењу разлика и међусобном бољем разумевању.

Часопис је излазио од 1974. до 2005 године.