Ревија за европско право

Ревија за европско право је научни часопис који излази од 1999. године. Часопис издаје Удружење за европско право, а од краја 2022. године се као саиздавач прикључује и Институт за упоредно право у Београду.

Часопис је посвећен теоријским питањима права ЕУ и праву европских интеграција.

Часопис има категорију М52 и  спада у истакнуте националне часописе у области право и политикологија.

До 2019. године часопис је излазио два пута годишње,  у свескама број 1 и двоброју  2-3. Од 2019. године излази једном годишње. Сваки чланак, пролази кроз поступак анонимне рецензије.

Главни и одговорни уредник је доц. др Јелена Вукадиновић Марковић, а чланови редакције су уважени професори и други стручњаци из земље и иностранства.

Часопис се издаје у режиму отвореног приступа. Часопис је индексиран у Central and Eastern European Online Library (CEEOL) и HeinOnline Law Journal Library.

Више о часопису можете видети ОВДЕ.