Страни правни живот

„Страни правни живот” је научни часопис који излази од 1956. године и бави се упоредним правом. Издавач је Институт за упоредно право у Београду. Чланци који се објављују у часопису односе се на упоредно право и судску праксу, односно на права, законодавства и праксу других земаља. „Страни правни живот” има категорију М24 и  спада у националне часописе међународног значаја у области право и политикологија.

Годишње се објаве 4 броја часописа „Страни правни живот”, од којих 3 на српском језику, а један (4. број) на енглеском језику.

Главни и одговорни уредник је доц. др Катарина Јовичић, а чланови редакције су уважени професори и други стручњаци из земље и иностранства. Сваки чланак, као и други прилог пролази кроз поступак двоструке анонимне рецензије.

Часопис се издаје у режиму отвореног приступа од 2008. године. Часопис је индексиран у Српском цитатном индексу (SCIndeks), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIHplus) и HeinOnline Law Journal Library.

Чланци и остали прилози се достављају редакцији „Страног правног живота” посредством платформе Aseestant преко линка: https://aseestant.ceon.rs/index.php/spz/about/submissions. За сва додатна обавештења можете се обратити редакцији на мејл: redakcijaspz@gmail.com.

Више о часопису можете видети ОВДЕ.