Страни правни живот

„Страни правни живот” је научни часопис који излази од 1956. године и бави се упоредним правом. Издавач је Институт за упоредно право у Београду. Чланци који се објављују у часопису односе се на упоредно право и судску праксу, односно на права, законодавства и праксу других земаља. „Страни правни живот” има категорију М51 и  спада у научне часописе од изузетног националног значаја.

Годишње се објаве 4 броја часописа „Страни правни живот”, од којих 3 на српском језику, а један (4. број) на енглеском језику.

Главни и одговорни уредник је проф. др Наташа Мрвић Петровић, а чланови редакције су уважени професори и други стручњаци из земље и иностранства. Сваки чланак, као и други прилог пролази кроз поступак двоструке анонимне рецензије.

Чланци и остали прилози се достављају редакцији „Страног правног живота” посредством платформе Aseestant преко линка: http://aseestant.ceon.rs/index.php/spz. За сва додатна обавештења можете се обратити редакцији на мејл: redakcijaspz@gmail.com. Више о часопису можете видети ОВДЕ.