Crimen: часопис за кривичне науке (2016-2018)

Институт за упоредно право је од бр. 2 (2016) закључно са бр. 1 (2018) заједно са Правним факултетом Универзитета у Београду у сарадњи са Досије студиом и Криминолошком секцијом Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу учествовао у издавању часописа.