Часописи

Током своје историје Институт за упоредно право се појављивао као издавач или саиздавач неколико часописа.