Потписивање споразума о сарадњи са Омладинским научним институтом у Бања Луци