Заштита података о личности

Директор Института за упоредно право као лице за заштиту података о личности именовао је др Мариа Рељановића.

Контакт:

телефон: +381 11 32 33 213

e-mail: m.reljanovic@iup.rs