Актуелна истраживања и пројекти

актуелна истраживања
  1. Agency of Public Administration and Government of Norway – Consultancy Agreement, predmet „Building Integrity in Defence Projects”, 2012
  2. Савет Европе – Administrative Arrangement – Пројекат ПАЦС, 2013
  3. Завод за уџбенике – „100 година од почетка Првог светског рата”, 2014
  4. Интермекс – „Елементарне непогоде – ванредне ситуације”, 2015
  5. Делегација ЕУ у Србији – Tenderer’s Declaration, 2015
  6. Светигора – (Религија – политика – право), 2015
  7. Интермекс – „ОЕБС – 40 година од Хелсиншког договора“, 2015
  8. Center for Integrity in the Defense Sector of the Government of Norway (CIDS), Project on Building integrity and good governance in the Western Balkans, carried out in cooperation with the Regional School for Public Administration (RESPA), Danilovrad, Montenegro, 2017
  9. САНУ – Правни аспекти дигитализације културне баштине, 2017
  10. Удружење за одштетно право – Осигурање и накнада штете, 2017