Актуелна истраживања и пројекти

актуелна истраживања
  1. Agency of Public Administration and Government of Norway – Consultancy Agreement, predmet „Building Integrity in Defence Projects”, 2012
  2. Савет Европе – Administrative Arrangement – Пројекат ПАЦС, 2013
  3. Завод за уџбенике – „100 година од почетка Првог светског рата”, 2014
  4. Интермекс – „Елементарне непогоде – ванредне ситуације”, 2015
  5. Делегација ЕУ у Србији – Tenderer’s Declaration, 2015
  6. Светигора – (Религија – политика – право), 2015
  7. Интермекс – „ОЕБС – 40 година од Хелсиншког договора“, 2015
  8. CIDS – Building integrity in Defence Projects, 2017
  9. САНУ – Правни аспекти дигитализације културне баштине, 2017
  10. Удружење за одштетно право – Осигурање и накнада штете, 2017