Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Omladinskim naučnim institutom u Banja Luci