Prijava za imunizaciju protiv COVID-19

15.01.2021. godine

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije svi zaposleni iz ustanova i institucija koje su u nadležnosti Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji su zainteresovani za imunizaciju protiv COVID-19, prijavu treba da učine popunjavanjem upitnika na portalu eUprava, do nedeje, 17. januara. (www.euprava.gov.rs)

Još Vesti iz 2021.

Jovana Rajić Ćalić osvojila drugu nagradu na konkursu za najbolji studentski rad

24. februar 2021. g. Jovana Rajić Ćalić istraživač saradnik u Institutu za uporedno pravo osvojila je drugu nagradu na konkursu za najbolji studentski rad na temu „Osetljive grupe žena i pandemija“

Detaljnije

Prof. dr Gordana Gasmi stekla sertifikat EU Gender Equality Akademije

4. februar 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi je, u okviru učešća u EU Projektu: "Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824585" za obuku trenera, stekla sertifikat EU Gender Equality Akademije za buduće držanje seminara pod njihovim okriljem.

Detaljnije

Održana konferencija „Uvod u šerijatsko pravo“

25. januar 2021. godine Dana 25.01.2021.godine posredstvom Zoom aplikacije u online formatu, održana je konferencija "Uvod u šerijatsko pravo", povodom objavljivanja istoimenog Zbornika, koji je Institut za uporedno pravo objavio u saradnji sa Departmanom za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Detaljnije

Srpski prevodi publikacija sa dokumentima Saveta Evrope o uspostavljanju standarda u oblasti vladavine prava

20. januar 2021. g. U cilju daljeg podsticanja kreiranja politika zasnovanih na znanju, Savet Evrope je u saradnji sa Institutom za uporedno pravo, objavio četiri publikacije koje sadrže prevode dokumenata na srpski jezik koji postavljaju standarde u oblasti vladavine prava i stavio ih na raspolaganje sudijama, tužiocima i drugim zainteresovanim stranama (tekstovi ranije uglavnom nisu bili dostupni na srpskom jeziku).

Detaljnije