Jovana Rajić Ćalić osvojila drugu nagradu na konkursu za najbolji studentski rad

24. februar 2021. g.

Jovana Rajić Ćalić istraživač saradnik u Institutu za uporedno pravo osvojila je drugu nagradu na konkursu za najbolji studentski rad na temu „Osetljive grupe žena i pandemija“, objavljenom pod nagradnim tematom Uticaj epidemije koju je izazvao Kovid 19 na rodnu jednakost, u organizaciji Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Još Vesti iz 2021.

Međunarodna naučna konferencija „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (/acquis communautaire/) Evropske unije“

20. mart 2021. g. Dana 20. marta 2021. godine putem web platforme održana je Peta međunarodna naučna konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (/acquis communautaire/) Evropske unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Detaljnije

Uvodno predavanje prof. dr Gasmi na Pravnom fakultetu u Istanbulu

8. mart 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi održala je 8. marta 2021. godine uvodno predavanje po pozivu na međunarodnom Simpozujumu o nasilju i diskriminaciji nad ženama u kontekstu Istanbulske konvencije, organizovanom u on line formatu na Pravnom fakultetu u Istanbulu

Detaljnije

Prof. dr Gordana Gasmi stekla sertifikat EU Gender Equality Akademije

4. februar 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi je, u okviru učešća u EU Projektu: "Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824585" za obuku trenera, stekla sertifikat EU Gender Equality Akademije za buduće držanje seminara pod njihovim okriljem.

Detaljnije

Održana konferencija „Uvod u šerijatsko pravo“

25. januar 2021. godine Dana 25.01.2021.godine posredstvom Zoom aplikacije u online formatu, održana je konferencija "Uvod u šerijatsko pravo", povodom objavljivanja istoimenog Zbornika, koji je Institut za uporedno pravo objavio u saradnji sa Departmanom za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Detaljnije

Srpski prevodi publikacija sa dokumentima Saveta Evrope o uspostavljanju standarda u oblasti vladavine prava

20. januar 2021. g. U cilju daljeg podsticanja kreiranja politika zasnovanih na znanju, Savet Evrope je u saradnji sa Institutom za uporedno pravo, objavio četiri publikacije koje sadrže prevode dokumenata na srpski jezik koji postavljaju standarde u oblasti vladavine prava i stavio ih na raspolaganje sudijama, tužiocima i drugim zainteresovanim stranama (tekstovi ranije uglavnom nisu bili dostupni na srpskom jeziku).

Detaljnije

Prijava za imunizaciju protiv COVID-19

15.01.2021. godine U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije svi zaposleni iz ustanova i institucija koje su u nadležnosti Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Detaljnije