Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi

6-7. februar 2020. g.

Naučne saradnice Instituta za uporedno pravo dr Vesna Ćorić i dr Jelena Kostić učestvovale su na međunarodnoj konferenciji „Bratislava Legal Forum 2020“ koja je održana u Bratislavi, Slovačkoj u periodu od 6. do 7. februara 2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Comenius“ iz Bratislave. U okviru konferencije na kojoj je učestovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz trinaest zemalja, dr Vesna Ćorić je u okviru sekcije „Legal Challenges for the new European Comission“ izložila koautorski rad „The role of the CJ EU and the ECtHR in Enchancing Human Rights as a Challenge for the European Commission and the Principle of Human Rights Protection“. napisan u saradnji sa dr Anom Knežević Bojović, naučnom saradnicom Instituta za uporedno pravo. U okviru iste sekcije dr Jelena Kostić je izložila rad „How to build Common Features of the Justice System in Candidate Countries and EU“, a koji je napisan u saradnji sa dr Marinom Matić Bošković naučnom saradnicom Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Još Vesti iz 2020.

Učešće dr Matijević na zimskoj školi u Briselu

27-31. januar 2020. g. Dr Milica Matijević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, pohađala je tokom januara meseca zimsku školu pod nazivom „Četiri dimenzije budućnosti rada”, u organizaciji Centra za studije evropskih politika (Centre for European Policy Studies, CEPS) iz Brisela.

Detaljnije

Održana promocija monografije „Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika“

9. mart 2020. g. U Institutu za uporedno pravo održana je promocija knjige Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika autorke dr Aleksandre Rabrenović, naučnog saradnika Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Vladavina prava kao uslov za pristupanje Evropskoj Uniji

5. jun 2020. g. Miroslav Đorđević, LL.M, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo održao je 5. juna 2020. godine po pozivu predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu (Italija) na temu „Rule of Law in Serbia: Legal Framework and Some Challenges“ u kontekstu pridruživanja EU.

Detaljnije