Potpisan sporazum o naučno-obrazovnoj saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom

18. novembar 2020. g.

Prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, 18. novembra 2020. godine posetio je Kriminalističko-policijski univerzitet. Cilj posete bio je potpisivanja Sporazuma o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Sastanku su prisustvovali rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta, prof. dr Dane Subošić, prorektor za međunarodnu i interinstitucionalnu saradnju, prof. dr Saša Mijalković, prorektor za materijalno-finansijske poslove, prof. dr Sreten Jugović i stručni saradnik Jasna Petrović.

Rektor, prof. dr Dane Subošić, poželeo je dobrodošlicu prof. dr Vladimiru Čoloviću. Upoznao je gospodina Čolovića sa rukovodnom strukturom Kriminalističko-policijskog unverziteta. Predstavio je organizaciju Univerziteta, osnovne i master studijske programe i naučno-istraživačku delatnost. Potom je prorektor za međunarodnu i interinstitucionalnu saradnju, prof. dr Saša Mijalković istakao značaj bogate saradnje sa institucijama u zemlji i inostranstvu. U skladu sa integracijom evropskog visokog obrazovanja, a u cilju afirmacije, Univerzitet će pored angažovanja na ispunjavanju obaveza preuzetih kroz već zaključene sporazume, značajno intenzivirati bilateralnu saradnju u narednom periodu. Prorektor za materijalno-finansijske poslove, prof. dr Sreten Jugović, iskazao je veliko zadovoljstvo zbog buduće saradnje koja će se prvenstveno ogledati u realizovanju zajedničkih naučnih i drugih  projekata i stručnih skupova i razmeni naučno-stručne literature.

Gospodin Vladimir Čolović se zahvalio domaćinima na prijemu i predstavio organizaciju, delokrug i kadrove Instituta za uporedno pravo. Nakon potpisivanja Sporazuma о saradnji, šef biblioteke, dr Renata Samardžić, sprovela je gosta kroz Memorijalnu sobu i izložbu posvećenu dr Arčibaldu Rajsu, uz priču o životu, radu i doprinosu ovog velikana policijskom obrazovanju u Srbiji. Gospodin Čolović je bio impresioniran i Bibliotekom Univerziteta.

(Izvor: https://www.kpu.edu.rs/)

Izvor: http://galerija.kpu.edu.rs/thumbnails.php?album=976
« 1 6 »

Još Vesti iz 2020.

Dani prava Jugoistočne Evrope (SEELD 2.0)

10. novembra 2020. g. Dr Miroslav Đorđević, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovao je 10. novembra 2020. na konferenciji "South East European Legal Days - Human Rights in Times of Crisis", u okviru panela posvećenom pitanjima izučavanja ljudskih prava. On je tom prilikom predstavio analizu "Izučavanje ljudskih prava na pravnim fakultetima u Srbiji" ...

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na međunarodnoj konferenciji Evropa instituta iz Ciriha

9-10. novembar 2020. g. U organizaciji Evropa Instituta iz Ciriha 9. i 10. novembra 2020. održana je međunarodna naučna konferencija na temu “Current Challenges of European Integration”. Tom prilikom, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, prof. dr Jelena Ćeranic Perišic, predstavila je rad na temu “Prospects for integration in the Western Balkans”.

Detaljnije

Povodom smri Mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija

Povodom smrti Njegovog Visokopreosveštenstva, Arhiepiskopa cetinjskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog i skenderijskog i Egzarha sveštenog Trona Pećkog, dr Amfilohija (Radovića), Institut za uporedno pravo iz Beograda upućuje izraze najdubljeg saučešća sveštenstvu, monaštvu i vernicima Mitropolije crnogorsko-primorske i Srpske pravoslavne crkve u celini kao i akademskoj zajednici.

Detaljnije

Održana međunarodna konferencija Regional Law Review

16. oktobar 2020. g. U organizaciji Insituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta Pečuj iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta "Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Hrvatska održana je međunarodna naučna konferencija Regional Law Review. Zbog aktuelne epidemiološke situacije konferencija je održana posredstvom Zoom platforme.

Detaljnije
razvoj zakonodavstva i prakse

Održana međunarodna naučna konferencija „Uloga društva u suzbijanju korupcije“

8. oktobar 2020. g. U organizaciji Instituta za uporedno pravo, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda i Pravosudne akademije Republike Srbije 8. oktobra 2020. godine u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja uz poštovanje epidemioloških mera održana je međunarodna naučna konferencija „Uloga društva u suzbijanju korupcije“.

Detaljnije

Održan XXIII međunarodni naučni skup „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“

2. oktobar 2020. g. U sali Instituta za uporedno pravo je 02. oktobra 2020. godine održan XXIII međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje".

Detaljnije

Vladavina prava kao uslov za pristupanje Evropskoj Uniji

5. jun 2020. g. Miroslav Đorđević, LL.M, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo održao je 5. juna 2020. godine po pozivu predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu (Italija) na temu „Rule of Law in Serbia: Legal Framework and Some Challenges“ u kontekstu pridruživanja EU.

Detaljnije

Gordana Gasmi – obuka

2. jun 2020. g. Prof. dr Gordana Gasmi, naučni saradnik u Institutu, završila je 2. juna 2020. on-line obuku pod nazivom: "Stvaranje plana za rodnu ravnopravnost u istraživačkim organizacijama - osnovni faktori za izradu planova za rodnu ravnopravnost" u organizaciji EU Horizon projekta 2020 br 824585: Akademija za rodnu ravnopravnost EU.

Detaljnije

Održana promocija monografije „Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika“

9. mart 2020. g. U Institutu za uporedno pravo održana je promocija knjige Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika autorke dr Aleksandre Rabrenović, naučnog saradnika Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi

6-7. februar 2020. g. Naučne saradnice Instituta za uporedno pravo dr Vesna Ćorić i dr Jelena Kostić učestvovale su na međunarodnoj konferenciji „Bratislava Legal Forum 2020“ koja je održana u Bratislavi, Slovačkoj u periodu od 6. do 7. februara 2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Comenius“ iz Bratislave.

Detaljnije

Učešće dr Matijević na zimskoj školi u Briselu

27-31. januar 2020. g. Dr Milica Matijević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, pohađala je tokom januara meseca zimsku školu pod nazivom „Četiri dimenzije budućnosti rada”, u organizaciji Centra za studije evropskih politika (Centre for European Policy Studies, CEPS) iz Brisela.

Detaljnije