Održan okrugli sto „Pravni izazovi i perspektive elektronskog sporta“

27. februar 2019. g.

 

U sredu, 27. februara 2019. godine u biblioteci Instituta za uporedno pravo održan je okrugli sto pod nazivom „Pravni izazovi i perspektive elektronskog sporta“. Moderator skupa bio je naučni saradnik Instituta za uporedno pravo dr Miloš Stanić, a govornici su bili prof. dr Bojan Urdarević, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Igor Radovanović, advokat u saradnji sa advokatskom kancelarijom Karanović&Partners i Stefan Andonović, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo. Na prvoj naučno-stručnoj diskusiji ovog tipa u Srbiji, u oblasti pravnih aspekata elektronskog sporta, prisustvovali su sudija ustavnog suda, predstavnici Međunarodne organizacije rada, stručnjaci iz Austrije i druga brojna publika.

Još Vesti iz 2019.

Časopis „Strani pravni život“- važno obaveštenje

Časopis Strani pravni život prelazi na uređivanje radova u programu Asistent tako da se prijava radova od broja 1 za 2019. godinu vrši isključivo preko ove platforme.

Detaljnije

Održana promocija knjige „Krivičnopravna zaštita finansijskih interesa Evropske unije“

13. februar 2019. godine Dana 13. februara 2019. godine u biblioteci Instituta za uporedno pravo održana je promocija knjige dr Jelene Kostić "Krivičnopravna zaštita finansijskih interesa Evropske unije".

Detaljnije

Održana promocija knjige „Pravo zaštite podataka GDPR“

1. februara 2019.g. Institut za uporedno pravo u saradnji sa Audiovizuelnim arhivom i centrom za digitalizaciju SANU održao je, promociju knjige "Pravo zaštite podataka GDPR".

Detaljnije

Iz štampe izašla knjiga „Pravo zaštite podataka GDPR“

30. januar 2019. Iz štampe je upravo izašla knjiga "Pravo zaštite podataka GDPR" u izdanju Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije