Održana naučna konfrencija „Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa“

29. jun 2018. g.

U Institutu za uporedno pravo u Beogradu 29. juna 2018. održana je vrlo uspešna naučna konferencija “Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa” u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda.

Konferenciju je otvorio direktor Instituta za uporedno pravo prof. dr Vladimir Čolović. Nakon toga učesnicima se obratio državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Popović. Na konferenciji je promovisan i zbornik radova u izdanju Instituta za uporedno pravo pod nazivom “Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno prvo i praksa” čiji su urednici dr Jelena Ćeranić, viši naučni saradnik i dr Miloš Stanić, istraživač saradnik. Ova publikacija izrađena je u okviru naučno-istraživačkog projekta Srpsko i evropsko pravo: upoređivanje i usaglašanje (br. 179031), koga finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a sprovodi ga Institut za uporedno pravo.

Konferencija je bila koncipirana iz tri dela. U okviru prvog dela, urednci dr Jelena Ćeranić i dr Miloš Stanić predstavili su zbornik. Nakon toga, usledila su izlaganja prof. dr Vladimira Đurića na temu “Finansiranje naučne delatnosti u Republici Srbiji” i dr Vesne Ćorić na temu “Međunarodni standardi u oblasti finansiranja naučnoistraživačke delatnosti”.

Drugi deo konferencije bio je posvećen Finansiranju naučnih istraživanja u uporednom pravu. Svoje radove predstavili su Mirjana Glintić, MA, dr Miloš Stanić, dr Jelena Kostić, prof. dr Tamaš Korhec, Savo Manojlović, MA, prof. dr Nataša Mrvić Petrović, dr Mina Zirojević i dr Jelena Ćeranić.

Treći deo konferencije bio je rezervisan za diskusiju, a moderator je bio dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije. Razvila se veoma interesantna diskusija o modalitetima reforme regulatornog okvira u oblasti finansiranja naučne delatnosti u Republici Srbiji.

Naučnoj konferenciji prisustvovao je veći broj istraživača, saradnika i predstavnika akademske zajednice. Na konfrenciji su bili i dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke i dr Duško Blagojević, predsednik Zajednice instituta Srbije, koji su takođe uzeli učešće u diskusiji.

Zaključci sa konferencije

Galerija fotografija

Još Vesti iz 2018

Učešće saradnika Instituta za uporedno pravo na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Pragu

26-29. oktobar 2018. g. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, dr Ana Knežević Bojović, je od 26. do 29. oktobra 2018. godine učestvovala na međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji pod nazivom „Na pragu novog doba“

Detaljnije

Promocija knjige „Finansijski kriminalitet“

24. oktobar 2018. g. Na štandu Centra za promociju nauke na Sajmu knjiga, dana 24. 10. 2018. godine održana je promocija monografije „Finansijski kriminalitet“.

Detaljnije

Održana promocija knjige „Fejsbuk zaštita podataka i sudska praksa“

23. oktobar 2018. g. Na štandu Centra za promociju nauke na Sajmu knjiga, dana 23. 10. 2018. godine u 12h održana je promocija monografije „Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa".

Detaljnije

Dr Miloš Stanić dobitnik nagrade fondacije „Miodrag Jovičić“

16. oktobar 2018. g. Dr Miloš Stanić, naučni sardnik Instituta za uporedno pravo, dobitnik je nagrade fondacije "Miodrag Jovičić" za najbolje urađen doktorski rad iz oblasti ustavnog prava i političkih sistema u akademskoj 2016/17. i 2017/18. godini.

Detaljnije

Održana XXI međunarodna naučna konferencija „Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje“

20-22. septembar 2018. g. Od 20. do 22. septembra 2018. godine je u hotelu "Omni "u Valjevu održana 21. međunarodna naučna konferencija "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje"

Detaljnije

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o fondu za nauku Republike Srbije

12. septembar 2018. g. Naučno veće Instituta za uporedno pravo je na sednici održanoj 12. septembra 2018. godine usvojilo primedbe, predloge i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o fondu za nauku Republike Srbije.

Detaljnije

Naučna konferencija „Finansijski kriminalitet“

7-8. septembar 2018. g. U hotelu „Vojvodina“ u Zrenjaninu je 7. i 8. septembra 2018. godine održano savetovanje „Finansijski kriminalitet“, u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Detaljnije

Seminar nemačkog prava

16. jul 2018. g. Miroslav Đorđević, master pravnik i istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, boravio je kao stipendista od 8. 7. 2018. do 14. 7. 2018. godine u Bonu na “Letnjoj školi nemačkog prava” u organizaciji nemačke organizacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ (Internationale rechtliche Zusammenarbeit).

Detaljnije

Saradnja sa Istraživačkim institutom za inovacije i razvoj iz Napulja

14. jun 2018. Institut za uporedno pravo i Istraživački institut za inovacije i razvoj (IRISS - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo) iz Napulja zaključili su 14. 6. 2018. godine Memorandum o saradnji.

Detaljnije