Održana naučna konfrencija „Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa“

29. jun 2018. g.

U Institutu za uporedno pravo u Beogradu 29. juna 2018. održana je vrlo uspešna naučna konferencija “Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa” u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda.

Konferenciju je otvorio direktor Instituta za uporedno pravo prof. dr Vladimir Čolović. Nakon toga učesnicima se obratio državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Vladimir Popović. Na konferenciji je promovisan i zbornik radova u izdanju Instituta za uporedno pravo pod nazivom “Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno prvo i praksa” čiji su urednici dr Jelena Ćeranić, viši naučni saradnik i dr Miloš Stanić, istraživač saradnik. Ova publikacija izrađena je u okviru naučno-istraživačkog projekta Srpsko i evropsko pravo: upoređivanje i usaglašanje (br. 179031), koga finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a sprovodi ga Institut za uporedno pravo.

Konferencija je bila koncipirana iz tri dela. U okviru prvog dela, urednci dr Jelena Ćeranić i dr Miloš Stanić predstavili su zbornik. Nakon toga, usledila su izlaganja prof. dr Vladimira Đurića na temu “Finansiranje naučne delatnosti u Republici Srbiji” i dr Vesne Ćorić na temu “Međunarodni standardi u oblasti finansiranja naučnoistraživačke delatnosti”.

Drugi deo konferencije bio je posvećen Finansiranju naučnih istraživanja u uporednom pravu. Svoje radove predstavili su Mirjana Glintić, MA, dr Miloš Stanić, dr Jelena Kostić, prof. dr Tamaš Korhec, Savo Manojlović, MA, prof. dr Nataša Mrvić Petrović, dr Mina Zirojević i dr Jelena Ćeranić.

Treći deo konferencije bio je rezervisan za diskusiju, a moderator je bio dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije. Razvila se veoma interesantna diskusija o modalitetima reforme regulatornog okvira u oblasti finansiranja naučne delatnosti u Republici Srbiji.

Naučnoj konferenciji prisustvovao je veći broj istraživača, saradnika i predstavnika akademske zajednice. Na konfrenciji su bili i dr Đurđica Jovović, predsednica Sindikata nauke i dr Duško Blagojević, predsednik Zajednice instituta Srbije, koji su takođe uzeli učešće u diskusiji.

Zaključci sa konferencije

Galerija fotografija

Još Vesti iz 2018

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o fondu za nauku Republike Srbije

12. septembar 2018. g. Naučno veće Instituta za uporedno pravo je na sednici održanoj 12. septembra 2018. godine usvojilo primedbe, predloge i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o fondu za nauku Republike Srbije.

Detaljnije

Naučna konferencija „Finansijski kriminalitet“

7-8. septembar 2018. g. U hotelu „Vojvodina“ u Zrenjaninu je 7. i 8. septembra 2018. godine održano savetovanje „Finansijski kriminalitet“, u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Detaljnije

Seminar nemačkog prava

16. jul 2018. g. Miroslav Đorđević, master pravnik i istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, boravio je kao stipendista od 8. 7. 2018. do 14. 7. 2018. godine u Bonu na “Letnjoj školi nemačkog prava” u organizaciji nemačke organizacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ (Internationale rechtliche Zusammenarbeit).

Detaljnije

Saradnja sa Istraživačkim institutom za inovacije i razvoj iz Napulja

14. jun 2018. Institut za uporedno pravo i Istraživački institut za inovacije i razvoj (IRISS - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo) iz Napulja zaključili su 14. 6. 2018. godine Memorandum o saradnji.

Detaljnije

XXVII Susreti pravnika u privredi „Privreda i arbitraže“

28-30. maj 2018. Od 28. do 30. maja 2018 u kongresnom centru hotela "Mona" na Zlatiboru održan je u organizaciji Udruženja pravnika u privredi Srbije XXVII Susret pravnika u privredi sa temom "Privreda i arbitraže"

Detaljnije

Okrugli sto „Ustavni amandmani i nezavisnost pravosuđa“

23. maj 2018. U organizaciji Instituta za uporedno pravo i Centra za studije privrede i pravosuđa održan je 23. maja 2018. godine okrugli sto na temu „Ustavni amandmani i nezavisnost pravosuđa“.

Detaljnije

Održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku“

26. april 2018. U Institutu za uporedno pravo u Beogradu je 26. aprila 2018. godine uspešno održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku, a u organizaciji našeg Instituta.

Detaljnije

Digitalni svet i PUKOS

25-26. april 2018. Poslovno udruženje kablovskih operatera Srbije je 25. i 26. aprila 2018. godine održalo konferenciju "Digitalni svet i PUKOS 2018"

Detaljnije

Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Omladinskim naučnim institutom u Banja Luci

30. mart 2018. Dana 30.03.2018. godine u Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji između Instituta za uporedno pravo i Omladinskog naučnog instituta iz Banja Luke.

Detaljnije