Održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku“

26. april 2018.

U Institutu za uporedno pravo u Beogradu je 26. aprila 2018. godine uspešno održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku, a u organizaciji našeg Instituta. Okrugli sto je otvorila predsednica naučnog veća Instituta za uporedno pravo i viši naučni saradnik Doc. dr Jelena Ćeranić, a moderator okruglog stola je bila dr Jelena Kostić, naučni saradnik Instituta.

Na okruglom stolu o iskustvima američkih tužilaca u saradnji sa finansijskim forenzičarima i službenicima za vezu govorio je Volter Perkel (Walter Perkel), pravni savetnik Američke ambasade u Beogradu i Federalni tužilac SAD. Osim njega, o sprovedenim obukama nosilaca pravosudnih funkcija i njihovom daljem razvoju u cilju suzbijanja finansijskih krivičnih dela govorio je direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, kao i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja dr Ivana Stevanović. Ona je tom prilikom istakla značaj korišćenja rezultata istraživanja koja se sprovode na institutima u oblasti društvenih nauka u kreiranju javnih politika, a što doprinosi i unapređenju prakse u različitim oblastima.

Okruglom stolu su prisustvovali i eksperti projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ Džejms Mej (James May)  i Marija Radonjić, zamenici tužioca i finansijski forenzičar specijalnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i predstavnici drugih institucija koje učestvuju u otkrivanju i prevenciji finansijskih krivičnih dela.

Galerija

Još Vesti iz 2018.

Digitalni svet i PUKOS

25-26. april 2018. Poslovno udruženje kablovskih operatera Srbije je 25. i 26. aprila 2018. godine održalo konferenciju "Digitalni svet i PUKOS 2018"

Detaljnije

Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Omladinskim naučnim institutom u Banja Luci

30. mart 2018. Dana 30.03.2018. godine u Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji između Instituta za uporedno pravo i Omladinskog naučnog instituta iz Banja Luke.

Detaljnije

„Konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama EU – poglavlja 23 i 24“

30. mart 2018. U Banja Luci 30.03.2018. održana je Druga međunarodna konferencija "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama EU - poglavlja 23 i 24"

Detaljnije

Održan okrugli sto „Digitalizacija i zaštita podataka – Opšta uredba o zaštiti podataka EU (GDPR) i njena primena“

19. februara 2018.g. Institutu za uporedno pravo u Beogradu održan je vrlo uspešan okrugli sto „Digitalizacija i zaštita podataka – Opša uredba o zaštiti podataka EU (GDPR) i njena primena"

Detaljnije