Учешће истраживача Института на међународној конференцији у Братислави

6-7. фебруар 2020. г.

Научне сараднице Института за упоредно право др Весна Ћорић и др Јелена Костић учествовале су на међународној конференцији „Bratislava Legal Forum 2020“ која је одржана у Братислави, Словачкој у периоду од 6. до 7. фебруара 2020. године у организацији Правног факултета Универзитета „Comenius“ из Братиславе. У оквиру конференције на којој је учестовао велики број еминентних стручњака из тринаест земаља, др Весна Ћорић је у оквиру секције „Legal Challenges for the new European Commission “ изложила коауторски рад „The role of the CJEU and the ECtHR in Enhancing Human Rights as a Challenge for the European Commission and the Principle of Human Rights Protection“ написан у сарадњи са др Аном Кнежевић Бојовић, научном сарадницом Института за упоредно право. У оквиру исте секције др Јелена Костић је изложила рад „How to build Common Features of the Justice System in Candidate Countries and EU“, а који је написан у сарадњи са др Марином Матић Бошковић научном сарадницом Института за криминолошка и социолошка истраживања.

Још Вести из 2020.

Владавина права као услов за приступање Европској Унији

5. јун 2020. г. Мирослав Ђорђевић, LL.M, истраживач-сарадник Института за упоредно право одржао је 5. јуна 2020. године по позиву предавање студентима Правног факултета Универзитета у Салерну (Италија) на тему „Rule of Law in Serbia: Legal Framework and Some Challenges“ у контексту придруживања ЕУ.

Детаљније

Одржана промоција монографије „Европски системи плата и награђивања државних службеника“

9. март 2020. г. У Институту за упоредно право одржана је промоција књиге Европски системи плата и награђивања државних службеника ауторке др Александре Рабреновић, научног сарадника Института за упоредно право.

Детаљније

Учешће др Матијевић на зимској школи у Бриселу

27-31. јануар 2020. г. Др Милица Матијевић, научни сарадник Института, похађала је током јануара месеца зимску школу под називом „Четири димензије будућности рада”, у организацији Центра за студије европских политика (Centre for European Policy Studies, CEPS) из Брисела. Зимска школа се превасходно бавила променама у радним односима до којих је дошло услед технолошких новина, као што су дигиталне платформе, вештачка интелигенција, итд.

Детаљније