Katalog publikacija

Spisak objavljenih publikacija Instituta za uporedno pravo od 1956. do danas:

monografije

zbornici

Sve cene iskazane na sajtu su date bez PDV-a. Prema čl. 23, st. 2, tač. 9 Zakona o porezu na dodatu vrednost promet monografskih i serijskih publikacija se oporezuje po posebnoj stopi od 10%.

Monografije i zbornici radova

Total 122 Books Found!

Međunarodni sud pravde. 1: organizacija, postupak, slučajevi Vesna Ćorić, Milica Matijević, Robert Sepi, Mario Reljanović
Finansiranje Evropske unije Snežana R. Stojanović
Prava pripadnika sistema odbrane J. Ćirić, V. Cvijan, R. Sepi, M. Reljanović, A. Resanović Preuzimanje
Evropski sud pravde A. Čavoški, A. Knežević Bojović, D. Popović