Katalog publikacija

Spisak objavljenih publikacija Instituta za uporedno pravo od 1956. do danas možete preuzeti OVDE.

Sve cene iskazane na sajtu su date bez PDV-a. Prema čl. 23, st. 2, tač. 9 Zakona o porezu na dodatu vrednost promet monografskih i serijskih publikacija se oporezuje po posebnoj stopi od 10%.

Monografije i zbornici radova

Uvod u šerijatsko pravo V. Čolović, S. Manić (ur.) Preuzimanje
Zaštita podataka o ličnosti... S. Andonović, D. Prlja, A. Diligenski (ur) Preuzimanje
Uloga društva u borbi... J. Kostić, A. Stevanović (ur) Preuzimanje
Prouzrokovanje štete, naknada štete... Z. Petrović, V. Čolović, D. Obradović (ur) Preuzimanje
Osnovi zaštite podataka o... Stefan Andonović, Dragan Prlja Preuzimanje
Uvod u pravo Rusije:... Mina Zirojević, Nina Kršljanin (ur) Preuzimanje
Državno-crkveno pravo kroz vekove V. Čolović, V. Džomić, V. Đurić, M. Stanić (ur) Preuzimanje
Primena digitalizacije u kulturi... Đ. Kutlača, A. Kostić, D. Prlјa, R. Zelenović (ur) Preuzimanje
Finansijski kriminalitet i korupcija Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović (ur) Preuzimanje
The position of the... M. Novaković; J. Kostić (eds) Preuzimanje
Vek i po regulisanja... N. Šarkić, V. Radović, G. Ajnšpiler Popović, V. Čolović (ur) Preuzimanje
Integrity and Good Governance... A. Rabrenović, A. Knežević Bojović (ur) Preuzimanje
Finansijski kriminalitet Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović (ur) Preuzimanje
Odgovornost za štetu, naknada... Z. Petrović, V. Čolović (ur) Preuzimanje
Pravo zaštite podataka Andrej Diligenski, Dragan Prlja, Dražen Cerović Preuzimanje
Pravni okvir kulturne delatnosti... Vladimir Đurić; Ana Knežević Bojović Preuzimanje
Fejsbuk, zaštita podataka i... Andrej Diligenski, Dragan Prlja Preuzimanje
Uvod u pravo Rusije Nataša Mrvić Petrović, Nina Kršlјanin, Mina Zirojević (ur) Preuzimanje
Međunarodno javno pravo Boris Krivokapić
Mir i rat u... Boris Krivokapić
Privredna krivična dela I. Stevanović, V. Čolović (ur.) Preuzimanje
Zbornik za percepciju naucnog... J. Ćirić; L. Breneselović (ur) Preuzimanje
Pravo na nezaborav G. Grajf, B. Lituči, J. Ćirić, D. Radojičić (ur) Preuzimanje
Digitalna forenzika Vanja Korać, Dragan Prlja, Andrej Dilligenski Preuzimanje
Zaštita prava intelektualne svojine... Mina Zirojević, Zvonimir Ivanović
Srpski fudbal : stanje... J. Šurbatović (prir)
Migranti na raskršću ili... J. Ćirić; B. Knežić (ur) Preuzimanje
Religija politika pravo J. Ćirić, V. Džomić, M. Jevtić (ur) Preuzimanje
Elementarne nepogode i vanredne... N. Mrvić Petrović, D. Todić, D. Mlađen (ur)
Internet i društvo D. Todorović, D. Petrović, D. Prlja (ur) Preuzimanje
Sto godina od početka... J. Ćirić, M. Đorđević (ur) Preuzimanje
Uvod u pravo Francuske O. Nikolić, V. Petrov (ur) Preuzimanje
Fejsbuk i pravo Andrej Diligenski, Dragan Prlja
Usklađivanje prava Republike Srbije... A. Rabrenović, J. Ćeranić (ur) Preuzimanje
Informatika sa statistikom u... Dragan Prlja, Danilo Savović, Danica Stepić
Internet pravo Dragan Prlja, Mario Reljanović, Zvonimir Ivanović Preuzimanje
Ekologija i pravo A. Čavoški, A. Knežević-Bojović (ur) Preuzimanje
Izbori u domaćem i... O. Nikolić, V. Đurić (ur) Preuzimanje
Evropske integracije i međunarodna... J. Ćirić, S. Bejatović (ur)
Krivična dela visokotehnološkog kriminala D. Prlja, Z. Ivanovic, M. Reljanovic Preuzimanje
Uvod u pravo Nemačke M. Vasiljević, V. Čolović (ur) Preuzimanje
20 godina od razbijanja... B. Knežić, J. Ćirić (ur) Preuzimanje
Pravo zemalja u regionu Vladimir Čolović (ur) Preuzimanje
Tužioci i žrtve Jovan Ćirić
Prava pripadnika sistema odbrane J. Ćirić, V. Cvijan, R. Sepi, M. Reljanović, A. Resanović