Katalog publikacija

Spisak objavljenih publikacija Instituta za uporedno pravo od 1956. do danas možete preuzeti OVDE.

Monografije i zbornici radova

Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje Z. Petrović, V. Čolović, D. Obradović (ur) Preuzimanje
Osnovi zaštite podataka o ličnosti Stefan Andonović, Dragan Prlja Preuzimanje
Uvod u pravo Rusije: Srbija i Rusija... Mina Zirojević, Nina Kršljanin (ur) Preuzimanje
Državno-crkveno pravo kroz vekove V. Čolović, V. Džomić, V. Đurić, M. Stanić (ur) Preuzimanje
Primena digitalizacije u kulturi i nauci Đ. Kutlača, A. Kostić, D. Prlјa, R. Zelenović (ur) Preuzimanje
Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji N. Šarkić, V. Radović, G. Ajnšpiler Popović, V. Čolović (ur) Preuzimanje
Integrity and Good Governance in the Western... A. Rabrenović, A. Knežević Bojović (ur) Preuzimanje
Finansijski kriminalitet Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović (ur) Preuzimanje
Pravo zaštite podataka A. Diligenski, D. Prlja, D. Cerović Preuzimanje
Uvod u pravo Rusije Nataša Mrvić Petrović, Nina Kršlјanin, Mina Zirojević (ur) Preuzimanje
Privredna krivična dela I. Stevanović, V. Čolović (ur.) Preuzimanje
Pravo na nezaborav G. Grajf, B. Lituči, J. Ćirić, D. Radojičić (ur) Preuzimanje
Digitalna forenzika Vanja Korać, Dragan Prlja, Andrej Dilligenski Preuzimanje
Religija politika pravo J. Ćirić, V. Džomić, M. Jevtić (ur) Preuzimanje
Uvod u pravo Francuske O. Nikolić, V. Petrov (ur) Preuzimanje
Internet pravo Dragan Prlja, Mario Reljanović, Zvonimir Ivanović Preuzimanje
Ekologija i pravo A. Čavoški, A. Knežević-Bojović (ur) Preuzimanje
Krivična dela visokotehnološkog kriminala D. Prlja, Z. Ivanovic, M. Reljanovic Preuzimanje
Uvod u pravo Nemačke M. Vasiljević, V. Čolović (ur) Preuzimanje
20 godina od razbijanja SFRJ B. Knežić, J. Ćirić (ur) Preuzimanje
Pravo zemalja u regionu Vladimir Čolović (ur) Preuzimanje