Zločin protiv čovečnosti u međunarodnom krivičnom pravu
Autor: Tijana Šurlan Kategorija: Monografije Izdavač: Institut za uporedno pravo; Službeni glasnik Godina: 2011 ISBN: 978-86-519-0948-4 Jezik: srpski Cena: Tags:međunarodno pravo |