Ljudska prava Pravno sistemski okvir
Autor: Saša Gajin Kategorija: Monografije Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta Union : Centar za unapređivanje pravnih studija;Institut za uporedno pravo Godina: 2011 ISBN: 978-86-84871-22-2; 978-86-7546-061-9; 978-86-80059-72-3 Jezik: srpski Cena: 200 din Tags:ljudska prava |
Detaljnije:
<< Back