Internet pravo
Autor: Dragan Prlja, Mario Reljanović, Zvonimir Ivanović Kategorija: Monografije Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2012 ISBN: 978-86-80059-83-9 Jezik: srpski Cena: 600 din Tags:elektronsko poslovanje | internet pravo | visokotehnološki kriminal | zaštita podataka |
Detaljnije:

Preuzmite publikaciju

Stvaranje nove digitalne zajednice neprekidnim povećavanjem brojem korisnika interneta neumitno je uslovilo enormni rast digitalnih informacija u svim oblicima. Ova pojava uzdrmala je tradicionalne koncepte u gotovo svim oblastima života i rada i nametnula je potrebu traženja novih rešenja. Neke od tih oblasti svakako su i oblasti intelektualne svojine, autorskih prava, zaštite podataka i privatnosti, elektronskog poslovanja i visokotehnološkog kriminala. U knjizi se govori o licencama kreativne zajednice koje danas prihvata ogroman broj autora i institucija u najvećem broju zemalja sveta. Ove licence su pravi primer dobrih rešenja u oblasti ostvarivanja sloboda i prava u digitalnoj zajednici. Podaci o ličnosti, tako i podaci koji se odnose na funkcionisanje pravnih lica ili državnih organa i institucija treba da budu na određeni način zaštićeni. Zaštita podrazumeva dvostruku aktivnost: sa jedne strane, ne smeju se učiniti javnim podaci koji nisu kao takvi određeni propisima; sa druge strane, to je problem obezbeđivanja integriteta računara i računarskih sistema u kojima se nalaze podaci koji su postavljeni na internet u nekom restriktivnom obliku (za strogo određeni broj korisnika koji imaju interes da u njih imaju uvid i sa njima dalje raspolažu). Pored regulisanjem zaštite privatnosti i podataka neophodno je posebnu pažnju dati području bezbednosti računarskih sistema i računarskih mreža, odnosno bezbednosti svih korisnika računara koji pristupaju sajber prostoru. U knjizi su analizirana pitanja poslovanja na internetu, sklapanja elektronskih ugovora definisanja procesnih pravila pri sklapanju elektronskih ugovora. Mnogobrojne zloupotrebe elektronskih podataka, lažno predstavljanje na internetu, elektronske prevare, elektronske sabotaže, unošenje virusa u računarske sisteme,neovlašćeno menjanje elektronskih podataka, linkovanje bez prethodne dozvole, i mnoge druge nedozvoljene radnje prilikom elektronske trgovine takođe su predmet knjige „Internet pravo“.

Poručite
<< Back