Basic Concepts of Public International Law Monism & Dualism
Autor: Marko Novaković (ed) Kategorija: Zbornici radova Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Insitut za uporedno pravo; Institut za međunarodnu politiku i privredu Godina: 2013 ISBN: 978-86-7067-181-2 Jezik: engleski Cena: 3000 din Tags:međunarodno pravo |
Detaljnije:

Preuzmite sadržaj

Poručite
<< Back